ברכות לד"ר יעקב מאשיטי על זכייתו במענק מחקר של הקרן הלאומית למדע

ברכות חמות לד"ר יעקב מאשיטי על זכייתו במענק מחקר של הקרן הלאומית למדע בנושא "'כאן הכנתי את קרבן הפסח שלי': מגדר, ראייה ווהנוכחות האיוקריסטית בשירה הדתית של אמיליה לנייר"