תואר שני

במסגרת לימודי התואר השני (MA) במחלקה לספרות משווה ניתן ללמוד בשני אופנים: במסלול עם עבודת תזה ובמסלול ללא עבודת תזה. כתיבת עבודת תזה הנה תנאי הכרחי למי שמעונין/ת להמשיך גם ללימודי התואר השלישי ובמסגרת כתיבת העבודה מפתחים הסטודנטים מיומנויות של מחקר עצמאי וגיבוש חשיבה תיאורטית ביחס ליצירות הנדונות.

כתיבת עבודה מחקרית הנה הזדמנות להוציא אל הפועל את הידע שנצבר ולבטא את העמדה המחקרית המקורית של הסטודנטים. לימודי התואר השני מורכבים משיעורים וסמינריונים וכן מעבודה בהנחיה אישית עם מנחה עבודת התזה. אלו הבוחרים במסלול ללא תזה נדרשים להשלים קורסים וסמינריונים ברמה של תואר שני.

כל תלמידי התואר השני לוקחים חלק בקולקוויום המחלקתי שבו מרצי המחלקה ומרצים אורחים מציגים את מחקריהם העדכניים. על מנת להתקבל לתואר השני במחלקתנו דרוש ממוצע ציונים מהתואר הראשון שהנו 76 ומעלה.

 

דרישות מיוחדות לתואר שני:

מסלול א' - עם עבודת גמר:

6 ש"ש

קורסים בספרות משווה

4 ש"ש

סמינריונים

2 ש"ש

חידת היופי (אסתטיקה עתיקה 33-318 או מתקדמת 33-352 ניתנים לסירוגין)

2 ש"ש

קורס על זרמים ושיטות בביקורת

 

השתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי (יש להירשם לקורס 33-950)

הגנה על התיזה (יש להירשם לקוד 33-762 בשנת הלימודים האחרונה

סה"כ 14 שעות שנתיות

 

ידיעת שפות:

נדרשת ידיעת השפה האנגלית ברמה לתואר שני, לפי קריטריונים של הועדה לתואר שני. שפה זרה נוספת ברמה של קריאה והבנת טקסט ספרותי תידרש רק בהתאם לנושא התיזה ולפי קביעת ראש המחלקה או המנחה.

עבודת הגמר:

על  התלמיד לכתוב עבודת גמר (תיזה), אחרי קביעת נושא ומדריך בתאום עם ראש המחלקה. יש להתחיל בחיפוש מנחה ונושא במהלך השנה הראשונה ללימודים. לאחר הגשת התיזה ושיפוטה, מתקיימת בחינה  להגנה על התיזה.

 

מסלול ב' - ללא עבודת גמר:

8 ש"ש

קורסים בספרות משווה

6 ש"ש

סמנריונים

4 ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

 

השתתפות חובה בקולקויום המחלקתי (יש להירשם לקורס 33-950)

סה"כ 18 שעות שבועיות.

הערה: כל תלמידי התואר השני והשלישי מתבקשים לראות את ההשתתפות בקולוקויום ובכנסים המאורגנים על ידי המחלקה כחובה. השתתפות זו היא חלק מן החובות של התארים המתקדמים. שחרורים לפי הצורך, אפשר לקבל בשיחה בע"פ, או בשיחה טלפונית במחלקה.

הקולוקוויומים מתוכננים בדרך כלל לימי ג' משעה 14-16 .

 

ידיעת שפות:

שליטה באנגלית ברמת לתואר שני, לפי קריטריונים של הועדה לתואר שני

 

מסלול ב' - ללא עבודת גמר למורים בעלי חמש שנות ותק לפחות

10  ש"ש

קורסים בספרות משווה

4 ש"ש

סמנריונים

4 ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

 

 

 

השתתפות בקולוקוויום מחלקתי  (יש להירשם לקורס 33-950)

סה"כ 18 שעות שבועיות.

 

תואר שני - לימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה

התכנית עוסקת  בתרבויות וספרויות מזרח אסיה וביחסיהן למסורת המערבית, ובייחוד ליהדות. התכנית מתמקדת בהודו, סין ויפן.  קיימים שלושה מסלולים: עם תיזה, ללא תיזה, ומסלול ישיר לתואר שני בשיתוף מסלול אסיה בתכנית ב.א.רב תחומי (פרטים במחלקה).

 

המסלול לתואר שני בלימודי מזרח אסיה – מסלול עם עבודת גמר:

6 ש"ש

קורסים בספרות משווה

4 ש"ש

סמינריונים

2 ש"ש

חידת היופי (אסתטיקה עתיקה 33-318 או מתקדמת 33-352 ניתנים לסירוגין)

2 ש"ש

קורס על זרמים ושיטות בביקורת

 

השתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי (יש להירשם לקורס 33-950)

הגנה על התיזה (יש להירשם לקוד 33-762 בשנת הלימודים האחרונה)

 

סה"כ 14 שעות שנתיות

 

המסלול לתואר שני בלימודי מזרח אסיה – ללא עבודת גמר:

10 ש"ש

קורסים בחירה מתוכם 4 ש"ש במחלקות אחרות

4 ש"ש

סמנריונים

4 ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

 

 

 

השתתפות חובה בקולקויום המחלקתי (יש להירשם לקורס

33-950)

 
סה"כ 18 שעות שנתיות

ד ר י ש ו ת  כ ל ל י ו ת: ראה תקנון האוניברסיטה לתואר שני.

דף הפייסבוק של התוכנית

לבירור פרטים נוספים על דרישות הקבלה, מסלולי הלימודים והקורסים אנא פנו למזכירות המחלקה לספרות משווה על מנת שנתאם עבורכם פגישה אישית.

03-5318281  comlit@mail.biu.ac.il