מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב או ראשי בשנת תשע"ז

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב או ראשי לשנת תשע"ז

 

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ז מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ז שהתקבלו למקצוע מורחב או למקצוע ראשי.

 

יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם ללשכת הפקולטה למדעי הרוח בנין 1002 קומה 3 חדר 308 בהקדם.

http://www1.biu.ac.il/File/melagot-n/Form.pdf

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot/2016-37.pdf