מסלול דו ראשי מובנה המחלקה לערבית והמחלקה לספרות משווה

הוועדה המרכזת של הסנט בישיבתה ב כ"ד באלול תשע"ה (8.9.15) רשמה לפניה פתיחת מסלול דו-
ראשי מובנה: המחלקה לערבית והמחלקה לספרות משווה.

למעוניינים, אנא פנו לגב' דורית ארקין, מזכירת המחלקה, בטלפון 03-531-8212 או בדוא"ל לgr.comlit@biu.ac.il