כתבה על ספרה של ד"ר מיכל בן-חורין ביוגרפיות מוזיקליות