מאמרים

 

2017

 • Michal Ben-Horin, "Music and History in Kenaz and Shaham", in: Yofiyam shel Hamenutzachim, Chen Strass trans., Chen Strass and Keren Dotan Eds., Am Oved and Heksherim, 2017, 427-447. (Hebrew)

2016

 • Thierry Alcoloumbre, "Paris et Jérusalem dans la pensée de Claude Vigée" [“Paris and Jerusalem. According to French Israeli Poet Claude Vigée”], Perspectives de Jérusalem (Magnes Press), vol. 23 (2016): 163-180.
 • Shlomy Mualem, "Imaginative Geography: Dialectical Orientalism in Borges", in: TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World (2016): 131-151.
 • Ayala Amir, "Through a Torn Net: Repetition and Singularity the Fiction of Yeshayahu Koren." Mikan: Journal for Hebrew Literary Studies 16 (2016): 106-125. (Hebrew)  
 • Anat Koplowitz-Breier, "The Meanstreets of Beersheba: The Place of the City in Shulamit Lapid's Lizzie Badihi Series, Shofar 35.1 (2016): 95-117. 
 • לילי גלזנר. "תחיית הקול הילדי (המושתק) לאור יצירתם של נורית זרחי, רותו מודן ואתגר קרת." בין השורות: חקר ויצירה בספרות ילדים ונוער 1 (2016): 83 – 101.
 • לילי גלזנר. "בעקבות ביצה ותחפושת: קריאה קווירית ביצירתו לילדים של דן פגיס." החינוך וסביבו ל"ח (2016): 317 - 322.

 

2015

 • Thierry Alcoloumbre, "Kafka dans l’œuvre de Claude Vigée [‘Kafka according to Claude Vigee] Judaica 3 (2015): 113-130.          
 • Thierry Alcoloumbre, "The Bible as a Model for the Book: From Stéphane Mallarmé to Edmond Jabès and Claude Vigée”, Studia Judaica, Cluj-Napoca Argonaut 21.1 (2015/2014): 41-58.
 • Michal Ben-Horin, "The Secular and its Dissonances in Modern Jewish Literature," in: Secularism in Question: Jews and Judaism in Modern Times, Alexander Joskowicz and Ethan Katz Eds., University of Pennsylvania Press, 2015, 115-141.
 • Michal Ben-Horin, "Art, Society and Politics: The Aesthetic Thought of Walter Benjamin and Theodor W. Adorno," (in Hebrew), in: The Language of the Arts: Disciplines and Interdisciplinary in the Arts, Hana Herzig Ed., The Open University Press, 2015, 271-326. (Hebrew).
 • Shlomy Mualem, "The Presence of Philosophy in Borges' Work", in: STOA: Journal of Philosophy, vol. 5, No. 10 (2015(: 29-47. (Spanish)
 • Shlomy Mualem,"Paradigm in a Labyrinth: Borges' view of Western Philosophy", in: Iyuun – the Jerusalem Philosophical Quarterly, The Hebrew University of Jerusalem Press, vol. 64, 2015, 127-143. (Hebrew) 
 • Shlomy Mualem, "Introduction: mysticism and words", in: Kabbalah, Mysticism and Poetics, Magnes Press, The Hebrew University of Jerusalem, 2015, 1-13. (Hebrew)
 • Shlomy Mualem, "God's Script and Cult of Books: Borges and Cabbalist Writing", in: Kabbalah, Mysticism and Poetics, Magnes Press, The Hebrew University of Jerusalem, 2015, 419-450. (Hebrew)
 • Shlomy Mualem, "Borges and Cabbalistic Infinity: Ein Sof and the Holy Book", in: Borges and The Bible, Sheffield: Sheffield-Phoenix Press, England, 2015, 81-98.
 • Anat Koplowitz-Breier, "Biblical/Modern Intergenerational Conflict: Four Modern German Poets on 'Abishag the Shunammite' Neohelicon,42.2(2015): 585-602.
 • Lily Glasner, "Embracing Childish Perspective: Rutu Modan's A Royal Banquet With the Queen." Representing Multiculturalism in Comics and Graphic Novels. Ed. Carolene Ayaka and Ian Hague. New York: Routledge, 2015. 177-193.
 • לילי גלזנר, "מה מברכים על גלידה? אנציקלופדיה לילדים כאמצעי ליצירת שפה משותפת לחילוניים ולדתיים." החינוך וסביבו ל"ז (2015): 261 - 280.
 • לילי גלזנר, "משחקי מיטות: טשטוש הגבולות בין השחקנים בדרמה המשפחתית", החינוך וסביבו ל"ז (2015) : 303 - 308.