שניר מורדוך

שניר מורדוך
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

2009- BA  לימודי תואר ראשון  בספרות משווה ולימודי מידע,  אוניברסיטת בר-אילן.

2014- MA לימודי תואר שני במחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר אילן

כיום- דוקטורנט במחלקה

 

עבודת מחקר זו תעסוק ביצירות ספרות מהגרים פרי עטם של סופרים יוצאי ברית המועצות, ובאופן שבו היא משתקפת בהיבטים שונים בספרות עברית: נושאיה, ייחודה הז'אנרי וזיקתה אל הספרות הרוסית. במחקר תוצג התבוננות מעמיקה בחוויית ההגירה באמצעות יצירות ספרות שנכתבו בידי סופרים רוסים שהיגרו לישראל בעיקר בעלייה הגדולה של שנות השבעים (1973-1969) וכותבים בשפה העברית (גרויסמן, גרוסלרנר, זיידמן, קמחי). התבוננות זו תתייחס לחוויית ההגירה ולייצוגה של ספרות מהגרים ביצירות הנדונות בעבודה מנקודות מבט שונות: סגנונן הלשוני והספרותי של היצירות, סוגי הנרטיב של המחבר ושל הגיבורים, סוגית עיצוב ממד הזמן והמרחב ביצירות, נקודות התצפית של הגיבורים ויחס ההזרה שלהם כלפי הסביבה בה הם נתונים.                            

חלקו העיקרי של המחקר יוקדש לבחינת הזיקות השונות בין הספרות הרוסית לבין תופעה ייחודית זו בלשונה ובנושאיה בספרות העברית.  המחקר יתמקד בתופעה ייחודית זו של ספרות מהגרים רוסית הכתובה בשפה העברית. ספרות זו היא ייחודית בלשונה לסופרים שאינם כותבים בשפת האם ונבדלת בנושאיה מן התרבות הסובייטית. תופעה זו, על סמליה הרבים, תיבחן תוך כדי עיון בכתביהם של חוקרי ספרות שעסקו בסוגיית ההגירה הרוסית שעלו לארץ במחצית השנייה של המאה ה- 20 : שמואל אטינגר, עדיה מנדלסון מעוז, וולף מוסקוביץ, רפי צירקין סדן, רינה לפידוס, לריסה פיאלקובה ומריה ילנבסקייה, ודמיטרי סגל.