מלגות

מלגות פנימיות

מענקים ומלגות לסטודנטים תואר ראשון: http://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

מענקים ומלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורטים

תואר שני - http://www1.biu.ac.il/scholarships/MA

תואר שלישי - http://www1.biu.ac.il/scholarships/PHD

מלגת הנשיא לשנה"ל תשע"ז  – הגשת מועמדות בחודשים אפריל-מאי 2017 עבור מועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות.

 

מלגות חיצוניות

מלגת איסף - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים בתר-דוקטור, לשנה"ל תשע"ח. מיועד לכל תחומי המחקר. פרטים נוספים וטפסי מועמדות ניתן למצוא באתר הקרן. מועד ראשון לרישום: 12 בינואר 2017. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2017.

מלגת רוטנשטרייך - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח (כולל יהדות ולימודים בין-תחומיים), לשנה"ל תשע"ח. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות על גבי הטופס,ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 9 במרץ 2017

מכון ליאו בק - מלגות הצטיינות ומענקי מחקר לשנת 2017 בנושא יהדות גרמניה ומרכז אירופה. מועד אחרון להגשה: 15 במרץ 2017

http://www.leobaeck.org/2017/02/15/מלגות-ומענקי-מחקר-2017

Short term study grants in the German State of North Rhine-Westphalia for students from  Israel - Call 2017

http://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales/internationale-studierende/stipendien/nrw-nahost-foerderprogramme.html