יעל הראל

יעל הראל
תואר: 
נושא מחקר: 

חלונות פתוחים וחדר לעצמי:

  המרחב הפוטנציאלי של ויניקוט

כמפתח פרשני ליצירתו של מורקמי

וכהצעה לתיאורית קריאה