מלגות לסטודנטים לתואר ראשון לשנת תשע"ח

נפתחה ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח.

מועד אחרון להגשה: ז' באב תשע"ז, 30/07/17