ישי ספיבק

ישי ספיבק
תואר: 
נושא מחקר: 

תיאופואטיקה היא עמדה דתית שהתפתחה בשנות ה-60 של המאה ה-20 בארה"ב, והושפעה רבות מהגותו של מרטין היידגר ובייחוד הגותו המאוחרת המבליטה את החשיבות של האסתטיקה והשירה. עמדה זו רואה את האסתטיקה ובייחוד השירה כאופני הבעה המנכיחים את האלוהי בעולמנו וזאת מתוך קשר עמוק בין האונטולוגיה לאסתטיקה. כשמתבוננים מנקודת מבט זו על כתבי הרב קוק מגלים את חשיבות האסתטיקה והשירה בכתביו ואת מרכזיותם בליבת הגותו המטאפיסית, הקבלית והדתית. המחקר מציע איפוא קריאה חדשה ושיטתית בכתבי הראיה המבליטה את חשיבות האסתטיקה והשירה בכתבים אלו.