נחמני טפת

נחמני טפת
תואר: 
נושא מחקר: 

עבודת הדוקטורט שלי במחלקה של ספרות משווה עוסקת בקשר שבין ספרות ופסיכולוגיה בנושא של גבולות הפרשנות. דרך הוויכוח של אומברטו אקו וריצ'רד רורטי על גבולות הפרשנות אני מציעה שני מודלים של עבודה טיפולית עם טקסטים במסגרת טיפול בביבליותרפיה, ומדגימה ביישום על שירי הייקו של באשו.

מטרת הדוקטורט היא להעשיר את תחום הביבליותרפיה מכיוון תיאורטי ספרותי, ולהעשיר את ארגז הכלים של הביבליותרפיסט דרך התיאוריה הספרותית. וכן להראות כיצד הוויכוח על גבולות הפרשנות איננו סגור רק בשדה התיאורטי אלא הוא בעל השלכות פרקטיות כמו למשל בשדה הטיפולי הביבליותרפויטי.

המודל הראשון, הטיפול השיטתי, מבוסס על גישתו של אומברטו אקו הסובר כי הטקסט הינו סכמה המובילה את הקורא בקריאה. אקו, המזוהה עם הזרם של ביקורת תגובת הקורא, מתמקד בתהליכי הקריאה ומכניס לשיח הספרותי הביקורתי את כוונת המחבר והטקסט כקריטריונים לפרשנות.

המודל השני, הטיפול ההשראתי, מבוסס על גישתו של ריצ'רד רורטי המזוהה עם הפרגמטיזם האמריקאי. רורטי סובר כי הפרשנות נמדדת אך ורק על פי התועלת שלה, כשהערך שעומד לנגד עיניו, הוא ברוח הליברליזם, הפחתת הסבל.

המחקר יפתח בסקירה של הבסיס התיאורטי של הביבליותרפיה, הקשר בין פסיכולוגיה לספרות מהקתרסיס של אריסטו ועד לתאוריית תגובת הקורא. לב המחקר יעסוק בנושא גבולות הפרשנות בתחום הספרות ויתמקד במשנתם התיאורטית של אקו ורורטי. לבסוף המחקר ינסח שני מודלים וידגים דרך שירי ההייקו, שירים המכילים את המתח של גבולות הפרשנות, כיצד הביבליותרפיסט עובד עם טקסט על פי שני המודלים.