ספרה של פרופ' לפידוס

תחרות, קנאה, שנאה ביחסי גברים ונשים בסיפורת הרוסית (הוצאת מאגנס 2017)