מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה וספרות אנגלית

 

המחלקה לספרות משווה והמחלקה לספרות אנגלית הן שתי מחלקות העוסקות למעשה בפנים השונות של הספרות המערבית. המחלקה לאנגלית מתמקדת ומעמיקה בספרות האנגלו–סקסית ואילו במחלקה לספרות משווה נלמדת כלל הספרות המערבית עם הדגשים תיאורטיים נרחבים. אין ספק כי תלמידי שתי המחלקות שיילמדו במסלול הדו-ראשי מובנה ייזכו ללמוד את הספרות המערבית באופן נרחב ומעמיק, כשהם מצד אחד, מתמקדים בספרות האנגלו-סקסית ומצד שני, מקבלים את ההרחבה מן הזווית ההשוואתית במחלקה לספרות משווה. גם מבחינה תיאורטית תלמיד שיילמד במסלול המובנה יקבל בסיס נרחב ביותר, שיוכל להעניק לו כלים ללימודים מתקדמים בספרות באחת משתי המחלקות.

 

פירוט מספר השעות השנתיות במחלקה לספרות משווה במסגרת המסלול הדו-ראשי מובנה עם ספרות אנגלית:

 

 

ש"ש

תולדות הספרות (חובה לשנה א')

2 ש"ש

החיים כסיפור (חובה במהלך התואר)

2 ש"ש

חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימה"ב

4 ש"ש

חטיבה שניה: רנסנאס, בארוק והמאה ה-18

3 ש"ש

חטיבה שלישית: המאה ה-19, המאה ה-20 וספרות עכשווית

4 ש"ש

אסתטיקה וביקורת

6 ש"ש

סמינריונים

4 ש"ש

סה"כ:

25 ש"ש