מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה וב"א רב תחומי במדעי הרוח