חגית הורוביץ

חגית הורוביץ
תואר: 
נושא מחקר: 

מחקר זה בוחן את הקשר התיאורטי מגדרי בין הבנייה חברתית למהותנות נשית כפי שהוא בא לידי ביטוי בכתיבתן הנשית ספרותית של רביניאן ("החתונות שלנו" 1999) ושל דינה רובינה ("שם משפחה כפול" 1990). ההסתכלות הנשית ביצירות אלו מתבססת על התאוריה הפוסט-סטרוקטורליסטית והקריאה הדקונסטרוקציונית, וחושפת ניגודים וקונפליקטים פנימיים בזהות הדמויות הנשיות ביצירות. קונפליקטים פנימיים אלו יבדקו בזיקה לקשר התאורטי מגדרי בין הבנייה למהותנות נשית, לצורך הבנת מורכבות הזהות הנשית הבדיונית ביצירות הנזכרות לעיל. מורכבות זו תבחן על רקע המרחב הגאוגרפי - תרבותי בכל יצירה ותוביל לתובנות חדשות ביחס לזהויות הנשיות הבדיוניות המזרחיות והמזרח אירופאיות על פי יצירות אלו.