"לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" - מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה