חדש במחלקה לספרות משווה - "לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" - מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה

נפתחה תכנית חדשה לתואר ראשון

"לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" - מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה