יום פתוח -ספטמבר

ביום ראשון י"ב באלול תשע"ז (3 בספטמבר 2017) בין השעות 9:00-16:00

יתקיים יום פתוח לכל התארים, במחלקות.