כתיבה יוצרת-סדנת פרוזה

סדנת פרוזה – הצצה לארגז הכלים

שם המנחה: יובל שמעוני

 

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח 2017-2018               

סמסטר: ב'                         

היקף שעות:  2 ש"ש

מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות): הצצה ראשונית לארגז הכלים של סופר – בסדנה נפתח יחד יכולות בסיסיות, החל בהתבוננות ובקשב וכלה בדרכי סיפר וניסוח. לשם כך ניעזר בתצלומים ובתמונות, בקטעי וידאו ובטקסטים מן הספרות העברית והעולמית.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

 

1 + 2

שלושה תצלומים ומה שעולה מהם – שוטר שתופס חשודה במעבר גבול; המון ונאשמת בכיכר העיר בסוף מלחמת העולם השנייה; שני לוליינים בקרקס על סוס אחד. חקירת התמונות לפרטי פרטיהן, הגלויים והנסתרים (גם אלה שמחוץ לתחומי התמונה, הן במרחב והן בזמן).

 

 

3

טקסטים ספרותיים שמתקשרים לתמונות: גרהם גרין, מתוך "עיקרו של דבר"; אגור שיף, מתוך "תחזיק את הכלב חזק"; אידה פינק, מתוך "זקני העיירה". על ההבדלים שבין דרך סיפור סצנית ובין מבע משולב. תרגיל: המרת הסגנון הגרהם-גריני לסגנון שיפי ולהפך.

גרהם גרין: עיקרו של דבר. אגור שיף: סיפורים לנסיעות קצרות. אידה פינק: כל הסיפורים.

 

4 + 3

כמה קטעי וידאו דוקומנטריים שמוצגים בשלושה שלבים: ראשית רק התמליל, שנית בתוספת הקול, ושלישית גם בתוספת התמונה. מה עולה בכל שלב ושלב, ואיך משתנה הראייה על-פי סוג המידע הנמסר. הבחנה בין ראייה סטראוטיפית של דמויות ושל סיטואציה ובין מלאות חייהן.

 

 

5

טקסט מן הברית החדשה לעומת טקסט של יהודי דתי מתנחל מתוך סרט וידאו (תמליל/ קול/ קול ותמונה). מה יש בכל טקסט, ומה חסר. מה עושה ההבנה המאוחרת של מי-אמר-מה-ולמי. קטע וידאו מתוך "ההרוג ה-17" של דוד אופק (תמליל/ קול/ קול ותמונה): אשת שמאל נכה וכוחה.

קאמי: חלק מן המיתוס של סיזיפוס, פרק מן הברית החדשה.

 

6 + 7

שתי שיחות על החיים והמוות: דיאלוג מתוך "הדבר" של קאמי לעומת דיאלוג מ"סוף דבר" של שבתאי. על ההבדלים שבין דיאלוג עשוי, מִכתמי, חסר אפיוני מספר, ובין דיאלוג מצומצם, טריוויאלי, שעיקר כוחו בא מפרטי הרקע. תרגיל: חילוץ הדיאלוג השבתאִי מרקעו – לעומת הוספת אִפיוני מספר לקאמי

קאמי: הדבר, שבתאי: סוף דבר.

 

8

קטע סרט: "בר-מצווה" של דן וולמן. הוספת אמירות מספר לדיאלוג מתוך הסרט והמרתו לטקסט ספרותי.

 

 

 

9 + 10

סוגי תיאורים ואפיוני דמויות, על קצה המזלג: בין כל-יודע לתיאור סצני ולמבע משולב. מספר-עד לסוגיו. טקסטים נלווים: פלובר-שבתאי, סאלינג'ר-המינגווי, צ'כוב-ג'ויס, בורכרט-עוז-וייס.

(פרקים מתוך) פלובר: מדאם בובארי, שבתאי: זיכרון דברים, סאלינג'ר: תשעה סיפורים,  המינגווי: איים בזרם, צ'כוב: סיפורים מן הפרובינציה, ג'ויס: המתים, בורכרט: מוצרט הקטן שלנו, עוז: הר העצה הרעה, פטר וייס: הצל של גופו של העגלון

 

11 + 12

"יום נפלא לדגי בננה": קריאה דקדקנית של הסיפור; הבנת בחירתו הקולנועית של סאלינג'ר לעומת דרכי הסיפור האחרות שהנושא מאפשר. דמיוּן הסצנות הלא-מסופרות.

תרגיל סיום: הארת ליבת הסיפור מזווית אחרת (ולא באופן הסצני של סאלינג'ר), מעיני אחת הדמויות (מרכזית/ שולית/ מומצאת).

 

סאלינג'ר: תשעה סיפורים.

 

 

דרישות קדום:

על המועמדים לסדנה לשלוח שני טקסטים (באורך של כ-2-3 עמ') לא יאוחר מהתאריך 3.10.17 לכתובת האימייל של המחלקה לספרות משווה gr.comlit@biu.ac.il

חובות הקורס:

חובות / דרישות / מטלות: הופעה לכל שיעור; קריאת החומר הנלווה; הגשת תרגילי כתיבה בזמן (יומיים לפני מועד השיעור).

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

70% - ציוני תרגילים שיוגשו במהלך הסמסטר

30% - עבודת סיום

 

ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

גרהם גרין: עיקרו של דבר

אגור שיף: סיפורים לנסיעות קצרות

אידה פינק: כל הסיפורים

קאמי: המיתוס של סיזיפוס

הבשורה על פי מתי

קאמי: הדבר

שבתאי: סוף דבר

פלובר: מדאם בובארי

שבתאי: זיכרון דברים

סאלינג'ר: תשעה סיפורים

המינגווי: איים בזרם

צ'כוב: סיפורים מן הפרובינציה

ג'ויס: המתים

בורכרט: מוצרט הקטן שלנו

עוז: הר העצה הרעה

פטר וייס: הצל של גופו של העגלון