זמן ספרות: מפגש עם יוצרים

במסגרת הקולוקוויום תשע"ח יפגשו תלמידי המחקר עם משוררים וסופרים מובילים בתחום