מלגות וקרנות מחקר

מלגות פנימיות


מענקים ומלגות לסטודנטים תואר ראשון - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שני - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שלישי - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מענקים ומלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורטים - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מלגת הנשיא - הגשת מועמדות בחודשים אפריל-מאי עבור מועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות.


מלגת בתר-דוקטור לנשים לצורך השתלמות בחו"ל – מחזור ו' (תשע"ח, 2018)

קול קורא

הנחיות להגשת מועמדות


מלגת אימפקט - 

מלגות אימפקט מיועדות לסטודנטים לוחמים או תומכי לחימה עד דרגת סרן (כולל), אשר שירתו שירות צבאי מלא, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. ניתן להגיש בקשה למלגה זו עד חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.

 

המלגה ע"ס 4000$ תינתן לסטודנטים המתאימים לכל שנת לימוד לאורך כל התואר.

 

זכאים להגיש בקשה סטודנטים לתואר ראשון אשר בשנה"ל תשע"ט יהיו בשנה א' או ב'.

 

הרישום למלגת אימפקט יפתח ב - 1.3.2018 

 

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר https://www.fidfimpact.org/impact

 

 

מלגות חיצוניות


מלגת איסף - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים בתר-דוקטור, לשנה"ל תשע"ט. מיועד לכל תחומי המחקר. פרטים נוספים וטפסי מועמדות ניתן למצוא באתר הקרן. מועד אחרון להגשה: 22 בפברואר 2018.


מלגת רוטנשטרייך - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח (כולל יהדות ולימודים בין-תחומיים), לשנה"ל תשע"ח. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות  על גבי הטופס ללשכת הרקטור. טרם פורסם מועד להגשה לשנת 2018.


מכון ליאו בק - מלגות הצטיינות ומענקי מחקר לשנת 2018/19 בנושא יהדות גרמניה ומרכז אירופה. מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2018.

לפרטים

 


NRW Scholarship Program 2018 for students from Israel

On The Program

How to Apply

> Places

________________________________________________________________________________

קרן ארדיטי - 

קרן ארדיטי מכריזה על תחרות כתיבת מחזות קצרים.

התחרות פתוחה לתלמידי תואר ראשון ושני, תלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט הרשומים כסטודנטים פעילים באוניברסיטאות .

 

נושא התחרות לשנת תשע"ח הוא: "מציאות מעורבת: יהודים וערבים בישראל"

 

מועד אחרון להגשת המחזות: 15 באפריל 2018

 

שלושת המחזות המדורגים במקומות הראשונים יזכו בפרסים של 3,500$, 2,500$, 1500$ בהתאמה.

 

פרטים נוספים בקובץ המצורף ובקישור: https://www.tau.ac.il/arditi-2018

________________________________________________________________________________

מלגת רוטנשטריך לדוקטורנטים מצטיינים- הגשת מועמדות עד לתאריך 5.3.18

טופס בקשה

טופס בקשה למועמד

________________________________________________________________________________

מלגת הישג -

פתיחת הרשמה למלגות הישג

 

קרן הישג מעניקה מידי שנה מלגות לימודים לחיילים משוחררים שהוכרו בצה"ל כחיילים בודדים.

המלגה כוללת, בין השאר מימון שכר לימוד לכל שנות התואר ותמיכה חודשית להוצאות קיום.

 

המלגה מיועדת לחיילים שהוכרו כחיילים בודדים לתקופה של לפחות מחצית מהשירות הצבאי, ושירתו שירות צבאי מלא. סטודנטים המתחילים את לימודיהם תוך שנתיים מהשחרור, ובעלי אופק לימודים עתידי של שלוש שנים לפחות.

 

הרישום למלגת קרן הישג יפתח ב - 1.3.2018 

 

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר http://www.heseg.com

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל info@heseg.com