מלגות ופרסים

מלגות פנימיות


מענקים ומלגות לסטודנטים תואר ראשון - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שני - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שלישי - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מענקים ומלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורטים - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מלגת הנשיא - הגשת מועמדות בחודשים אפריל-מאי עבור מועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות.


 

 

מלגות חיצוניות


NRW Scholarship Program 2018 for students from Israel

On The Program

How to Apply

> Places