מלגות ופרסים

מלגות פנימיות


מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים בשנה"ל תשע"ט (להגיש עד יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ח, 13/5/18) - לפרטים


מענקים ומלגות לסטודנטים תואר ראשון - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שני - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שלישי - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מענקים ומלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורטים - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מלגת הנשיא - הגשת מועמדות בחודשים אפריל-מאי עבור מועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות.


מלגת בתר-דוקטור לנשים לצורך השתלמות בחו"ל – מחזור ו' (תשע"ח, 2018)

קול קורא

הנחיות להגשת מועמדות


 

 

מלגות חיצוניות


תוכנית מלגת הות"ת לפוסט-דוקטורנטיות מצטיינות מחזור ו' - תשע"ט

רקע, תקנון והנחיות

טופס הגשת מועמדות

* יש להגיש את הטפסים ללשכת הרקטור עד לתאריך 10.5.18

 

 


מלגות בתר דוקטורט של תכנית פולברייט לחוקרים צעירים מארצות הברית:

מתעתדת להעניק 8 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים אמריקנים אשר יעסקו במחקר בישראל בשנים האקדמיות 2019/2020 – 2020/2021.

לאחר הגדלת סכום המלגה החל מהשנה הקרובה, החוקרים שייבחרו ייהנו ממלגות מחייה פולברייט בסך  70,000$ (35,000$ לשנה, והמלגאים רשאים לקבל מלגות נוספות מהמוסד המארח).

עמיתי התכנית נבחרים על פי אמות מידה שלהצטיינות אקדמית,  פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי. מועד אחרון להגשת מועמדות : 1 אוגוסט 2018.

לפרטי התקשרות והגשת מועדמות

 


NRW Scholarship Program 2018 for students from Israel

On The Program

How to Apply

> Places


קרן ארדיטי - 

קרן ארדיטי מכריזה על תחרות כתיבת מחזות קצרים.

התחרות פתוחה לתלמידי תואר ראשון ושני, תלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט הרשומים כסטודנטים פעילים באוניברסיטאות .

נושא התחרות לשנת תשע"ח הוא: "מציאות מעורבת: יהודים וערבים בישראל"

מועד אחרון להגשת המחזות: 15 באפריל 2018

שלושת המחזות המדורגים במקומות הראשונים יזכו בפרסים של 3,500$, 2,500$, 1500$ בהתאמה.

פרטים נוספים בקובץ המצורף ובקישור: https://www.tau.ac.il/arditi-2018


מלגת אימפקט - 

מלגות אימפקט מיועדות לסטודנטים לוחמים או תומכי לחימה עד דרגת סרן (כולל), אשר שירתו שירות צבאי מלא, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. ניתן להגיש בקשה למלגה זו עד חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.

המלגה ע"ס 4000$ תינתן לסטודנטים המתאימים לכל שנת לימוד לאורך כל התואר.

זכאים להגיש בקשה סטודנטים לתואר ראשון אשר בשנה"ל תשע"ט יהיו בשנה א' או ב'.

הרישום למלגת אימפקט יפתח ב - 1.3.2018

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר https://www.fidfimpact.org/impact


מלגת הישג -

קרן הישג מעניקה מידי שנה מלגות לימודים לחיילים משוחררים שהוכרו בצה"ל כחיילים בודדים.

המלגה כוללת, בין השאר מימון שכר לימוד לכל שנות התואר ותמיכה חודשית להוצאות קיום.

המלגה מיועדת לחיילים שהוכרו כחיילים בודדים לתקופה של לפחות מחצית מהשירות הצבאי, ושירתו שירות צבאי מלא. סטודנטים המתחילים את לימודיהם תוך שנתיים מהשחרור, ובעלי אופק לימודים עתידי של שלוש שנים לפחות.

הרישום למלגת קרן הישג יפתח ב - 1.3.2018 

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר http://www.heseg.com

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל info@heseg.com