המחלקה לספרות משווה משתתפים באבלה של מזכירתנו מירב חרילקאר על פטירת אביה

המחלקה לספרות משווה משתתפים באבלה של מזכירתנו מירב חרילקאר על פטירת אביה.

אנו מוסרים תנחומים לכל בני המשפחה.