English שלחו לחבר

ד"ר יעקב מאשיטי

מרצה בכיר
טלפון
פקס
03-7384008
דוא"ל
Yaakov-Akiva.Mascetti@biu.ac.il
משרד
בניין 1004 חדר 102
תחומי עניין

דר' יעקב מאשטי הוא מרצה בכיר במחלקה לספרות משווה. מחקרו מתמקד בשירה מטאפיזית, תפיסות של העת החדשה המוקדמת של ראיה וקוגניציה, תפקיד הנסתר (occult) בצמיחת המודרניות והגדרות של נשיות בספרות האנגלית של העת החדשה המוקדמת. הוא כתב ופרסם את ספרו הראשון על שינויים בתפיסת המילה בתחילת העת החדשה, בהתייחס להשפעה שהייתה מהרטוריקה קלאסית והרפורמה פרוטסטנטית על השירה האנגלית במאה ה17. כעת הוא עורך ספר על יהדות איטליה ברנסנס, בעקבות כנס בין-לאומי שהוא אירגן עם עוד חוקרים מאיטליה וארה"ב על הנושא ושהתקיים בירושלים בינואר 2020. 

 

שעות קבלה
ימי שני בין 12:00-14:00
מחקר

זוכה קרן מחקר מטעם הקרן הלאומית הישראלית למדע 2014-2016 בנושא "שירה דתית ומגדר במאה השבע עשרה"

תאריך עדכון אחרון : 25/07/2021