שלחו לחבר

מרצי המחלקה בסדרת הרצאות של הפקולטה למדעי הרוח בנושא יחסים ורגשות