שלחו לחבר

סדרת מפגשים בענייני מחזאות במסגרת הקולוקוויום של המחלקה לספרות משווה -תשפ"ב