קול קורא לקבוצת מחקר בינלאומית ביוזמת ד"ר חן בר-יצחק