תואר ראשון

תנאי הקבלה לתואר ראשון

ניתן לבדוק באתר האוניברסיטה בהערכת סיכויי קבלה על-פי שקלול ציוני בגרות ופסיכומטרי. ממוצע של 95 בבגרות פוטר מפסיכומטרי-

פירוט תוכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה לספרות משווה:

[1] דו-ראשי מובנה

במסלול דו-ראשי מובנה ילמד הסטודנט 25 שעות שנתיות בספרות משווה ו-26 ש"ש במקצוע הנוסף:

299-01
299-02
097-01  
תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה
תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל
קורס החיים כסיפור (חובה)
1 ש"ש
1 ש"ש
2 ש"ש
 
חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימי הביניים  
4 ש"ש
 
חטיבה שניה: רנסאנס ובארוק והמאה ה-18 
3 ש"ש
 
חטיבה שלישית: המאה ה-19 והמאה ה-20 
4 ש"ש
 
שני סמינריונים (משנה ב' ומעלה)  
4 ש"ש
 
שלושה קורסים באסתטיקה וביקורת
6 ש"ש
 
 סה"כ: 25 ש"ש
 
המסלול המובנה אפשרי בצירופי המחלקות הבאות:
ספרות משווה וספרות אנגלית
ספרות משווה ותרבות צרפת
ספרות משווה ופילוסופיה כללית
ספרות משווה ולימודים קלאסיים
ספרות משווה והיסטוריה כללית (לימודי שואה וג'נוסייד)
ספרות משווה וערבית
ספרות משווה ואמנות יהודית
ספרות משווה ומוזיקה 

[2] דו-ראשי שאינו מובנה

במסלול דו-ראשי שאינו מובנה ילמד הסטודנט בכל אחת מן המחלקות 27 ש"ש (נוסף על החובות הקבועות):

299-01
299-02
097-01  
תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה
תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל
קורס החיים כסיפור (חובה)
1 ש"ש
1 ש"ש
2 ש"ש
 
חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימה"ב
4 ש"ש
 
חטיבה שניה: רנסאנס, בארוק והמאה ה-18
3 ש"ש
 
חטיבה שלישית: המאה ה-19 והמאה ה-20
4 ש"ש
 
קורס אחד באסתטיקה (משנה ב' ומעלה)
6 ש"ש
 
קורס בתולדות האמנות או בינתחומי
2 ש"ש
 
סמנריונים
4 ש"ש
 
סה"כ:27 ש"ש
*על תלמידים הלומדים ספרות משווה כמקצוע ראשי, או כמקצוע מורחב ומבקשים להכשיר עצמם
להוראה (קבלת תעודת הוראה) לקחת בחשבון בעת עריכת תכנית הלימודים שלהם במחלקה את הסעיפים הבאים:
א.
שלושה קורסים שנתיים (6 ש"ש) בספרות עם ישראל. סטודנט הלומד ספרות משווה כראשי ייחשב לו קורס אחד במסגרת הדרישות הרגילות וסטודנט הלומד ספרות משווה כמורחב, ייחשבו לו שני קורסים במסגרת הדרישות הרגילות.
 
הקורסים הנ"ל יילקחו מתוך שלושת התחומים הבאים
 
1. ביאליק וטשרניחובסקי או שירה עברית בין שתי מלחמות עולם.
 
2. עגנון או הסיפור העברי בתקופת התחיה.
 
3. שירה צעירה או סיפורת צעירה.
ב.
שלושה קורסים מז'אנרים שונים (סיפורת, דרמה ושירה) מתוך רשימת הקורסים המומלצת לתעודת הוראה והמסומנים גם ברשימה הנמסרת ליחידה להכשרת מורים בכל שנה.
ג.
שלושה קורסים מתוך הדרישות שהם בעלי סממנים תיאורטיים (ביקורת ואסתטיקה)

[3] ספרות משווה מורחב 

במסלול ספרות משווה מורחב (ספרות בלבד) ילמד הסטודנט 46 ש"ש:
שלושה סמינריונים 6 ש"ש (משנה ב' ומעלה)
קורס של 2 ש"ש תולדות הספרות (חובה לשנה א')
קורס החיים כסיפור  2 ש"ש (חובה)
קורסים של 6 ש"ש באסתטיקה וביקורת
קורס של 4  ש"ש בינתתחומי או תולדות האמנות.
קורס של 2 ש"ש פרוזה
קורס של 2 ש"ש שירה
קורס של 2 ש"ש דרמה ותיאטרון
קורס של 2 ש"ש על התקופה הקלאסית
קורס של 2 ש"ש על ימי הביניים
קורסים של 4 ש"ש  על הרנאסנס והבארוק
קורס של 2 ש"ש על המאה ה-18
קורס של 2 ש"ש על המאה ה-19
קורס של 2 ש"ש על המאה ה-20
3 קורסים של 2 ש"ש לפי בחירתו של הסטודנט
סה"כ: 46 ש"ש
 
*הערה לתלמידי תואר ראשון בכל המסלולים:
מלבד החובות המצוינות לעיל, מומלץ לסטודנט, החל משנה ב' ללימודיו, להשתתף בקולוקוויום (הסמינר המחלקתי) המחלקתי וכן בימי העיון של המחלקה. הקולוקוויום מתקיימים בימי ג' בין השעות 16:00-14:00.
 
לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכזת המחלקה, גב' מירב חרילקאר 
טל: 03-5318281  II  דוא"ל: gr.comlit@biu.ac.il