לימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה- לא נפתח בתשפ"א