שלחו לחבר

פורום מחקר מחלקתי תשע"ח

זמן ספרות: מפגשים עם יוצרים

במסגרת קולוקוויום המחלקה לספרות משווה תשע"ח


לצפייה בהרצאות הכנס

 

* מרכזת הקולוקוויום: ד"ר מיכל בן-חורין

 

ימי ג' 16:00-14:00

בנין 1002 כיתה 1

 

/files/comlit/shared/tvknyt_copy_0.pdf

 

 

סמסטר א

21.11.17 – א"ב יהושע: התפר בין מזרח ומערב 

19.12.17 – אסף גברון: תשעה שלבים בעבודה על ספר

23.1.18 – אלמוג בהר: בין עברית לערבית

 

סמסטר ב

20.3.18 – לאה איני: מופעי התנגדות בכתיבה ובהתקבלות

8.5.18 – בכל סרלואי: בתוך הגבולות ומחוצה להם: על הספרות כמחויבות

12.6.18 – צרויה שלו: הקסם המסתורי של מלאכת הכתיבה

 

 

 

השתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש: gr.comlit@biu.ac.il

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לספרות משווה: 03-5318281

לאתר המחלקה http://comlit.biu.ac.il/ או לדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/comlit.biu/

תאריך עדכון אחרון : 17/02/2021