שלחו לחבר

פורום מחקר מחלקתי תשע"ז

סדרת הרצאות הסמינר המחלקתי תשע"ז

המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן

"הצרפתים באים" – תרומתם של הוגים יהודים צרפתים לתאוריה בישראל

מרכז הקולוקויום: פרופ' יהושע אלקולומברה

 

בעקבות גל העלייה הגדול מצרפת,  הסמינריון המחלקתי יוקדש  להוגים יהודים צרפתיים אשר תורמים או עשויים לתרום לחשיבה התיאורטית בארץ.  הגישות והתחומים מגוונים (ספרות, פילוסופיה, סוציולוגיה, הרמנויטיקה, בימוי...) אך נראה לנו שיש מאפיין משותף ביניהם והוא הדו-שיח התמידי בין החשיבה הכללית (האוניברסלית) לבין מקורות היהדות.

בכל מפגש תוצג הדגמה של יצירה מחקרית על ידי מרצה אורח (לפעמים ההוגה עצמו). ייערך דיון בין המרצה לבין הקהל על היצירה המוצגת, התקבלותה בארץ, והשוואתה עם גישות אחרות.

נשמח אם מפגשים אלו יעודדו את החשיבה ואת המחקר אצל הסטודנטים והחוקרים.

 

מפגשי סמסטר ב

מפגשי סמסטר ב

א' בניסן, 28.3:   ד"ר מיכאל בן-אדמון :  "אליאן אמדו לוי ולנסי – יהדות, פילוסופיה, ופסיכואנאליזה" (Eliane Amado Levy Valensi,1919-2006)

כ"ט בניסן, 25.4:   ד"ר יוסף שרביט, "הרב אשכנזי מורה נבוכים לדורו  - יחסו לתרבויות אנוש"

כ"ז באייר, 23.5: ד"ר ז'ואל הנסל, "עמנואל לוינס בישראל"

ג' בתמוז 27.6: פרופ' פרנסין קאופמן, "משטרסבורג לירושלים: הגותו האקסיסטנציאלית היהודית

של אנדרה נהר (1914 - 1988)".

תאריך עדכון אחרון : 07/08/2017