כתיבה יוצרת-סדנא לכתיבת שירה

"שיר נס השיר" – סדנה לכתיבת שירה (33-160)

שם המנחה: אליעז כהן

תשע"ט (2019-2018)

יום ד', שעות 18-16, שנתי

אליעז כהן נחשב ל"אחד ממובילי הרנסאנס של היצירה האמונית הצעירה בישראל", חתן פרס ראש רה"מ לסופרים עבריים (תשס"ו), וכן פרס "שבתון אביחי" (תשס"ו), מפרסם ביקורת ודעות בכתבי-העת ובעיתונות היומית, עורך כתב העת "משיב הרוח". בין ספריו: "מחומשים", "נגיעות ראשונות", "שמע אד-ני", "הזמנה לבכי", "עד שהגענו להבנה עם האור", ו"מחר הירח יזרע".

פירוט הסיליבוס:/files/comlit/shared/sylbvs_shnh__-_lyz_khn_1_0.doc