מאמרים

 • Pearl, Moran. "Processing Memory: The Spectator as Archaeologist," In Monuments and Site-Specific Sculpture in Urban and Rural Spaces." Editors Inbal Ben-Asher Gitler and Shira Gottlieb,  12-41 (Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2017).
 • Pearl, Moran. "Books and Libraries as Witnesses of the Holocaust in Monuments: Vienna and Berlin" Contemporary Austrian Studies, vol. 24 (2015), In Austrian Federalism in Comparative Perspective. Editors Günter Bischof and Ferdinand Karlhofer, 151-171, Uno Press: Innsbruck University Press and The University of New Orleans Press. - result from MA thesis.
 • Pearl, Moran ."Books and Ash: The ‘Nameless Library’ as a Way to Read the Memory of the Holocaust of Austria’s Jews Embodied in Monument,” In Transgressing Boundaries: Humanities inFlux.  Editors Marija Wakounig and Markus P. Beham, 135-156.  Vienna: LIT Verlag, 2013.
 • Stern, Re'em, "Book Review: The ‘Fifth Veda’ of Hinduism: Poetry, Philosophy and Devotion in the Bhāgavata Purāṇa by Ithamar Theodor", Journal of Vaishnava Studies, (Fall 2017): pp. 215-20. Download (pdf)
 • הורוביץ, רועי. "אמא קוראז' כלת עכו"- כתב העת תיאטרון, גיליון מ' 6, ספטמבר 2001, עמ' 12-14
 • הורוביץ, רועי. "חנוך לילד ולנער על פי רעים"- על המחזאי חנוך רעים- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 3, ספטמבר 2000, עמ' 47-49
 • הורוביץ, רועי. "כטוב בעיניהם- רשימת ביקורת על ספרה של ד"ר בלהה בלום, "מחזאי מדבר עם במאי", הוצאת מאגנס- הארץ ספרים, 23/8/2006
 • הורוביץ, רועי. "לא פחות ממצוין- על ספרה של ד"ר ילנה טרטקובסקי, הבימה- המרשת הרוסית", כתב העת תיאטרון, גיליון 38, חורף 2015, עמ' 115-117
 • הורוביץ, רועי. "לשוחח עם הקהל שלך ולהתוודות בפניו: אני אינני ליר!!!"- סל תרבות ארצי, 9/2/2010-  http://www.saltarbutartzi.org.il/ArticleID_524
 • הורוביץ, רועי. "מה השתנה כשתיאטרון תמונע נכנס לתמונה?"- על מרכזי הפרינג' בתל אביב- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 4, ינואר 2001, עמ' 48-51
 • הורוביץ, רועי. "פרחי כתיבה בחממות"- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 7, פברואר 2002, עמ' 44-46. התפרסם גם בוויינט: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1661129,00.html