מאמרים

 • אספנות ומוצאות החפצים, כחלק מסדרת הספרים Collecting Histories:
 • Miriam Malachi, “Negotiating the Other: The Japanese Woodblock Print Collection in the Israel Museum, Jerusalem” in Collecting and Provenance, edited by Andrea M. Gáldy, Ronit Sorek, Netta Assaf and Gal Ventura, chapter nine pp. 91-105 (Cambridge: Cambridge scholars Publishing, 2021)
 • https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-6713-9
 1. Гершбейн Т. Композитор и его творчество в свете аналитической психологии (на примере симфонизма А. Брукнера). – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – 80 с.
 2. Гершбейн Т. Композитор и его творчество: некоторые аспекты взаимодействия с позиций аналитической психологии //Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. По материалам Международного научного форума. Том V/ Редактор-составитель А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 54 – 65.
 3. Гершбейн Т. Полифония Катастрофы: о восприятии музыки в лагерях смерти // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том XI: по материалам II Международного научного форума "Диалог искусств и арт-парадигм" "SCIENCEFORUM PAN-ART II". Парадигма "война и мир". К 75-летию Победы. 7-8 мая 2020 года/ Редактор-составитель А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 225 – 236.
 4. Гершбейн Т. Музыканты Холокоста: человеческое в бесчеловечном // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том XI: по материалам II Международного научного форума "Диалог искусств и арт-парадигм" "SCIENCEFORUM PAN-ART II". Парадигма "война и мир". К 75-летию Победы. 7-8 мая 2020 года/ Редактор-составитель А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 390 – 402.
 5. Гершбейн Т. "Музыкальные путешествия": к проблеме терапевтического воздействия музыки Барокко // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том XII: по материалам III Международного научного форума "Диалог искусств и арт-парадигм" "SCIENCEFORUM PAN-ART III". Art-Barocco. 4 ноября 2020 года /Редакторы – составители О. А. Белецкая, А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. – С. 592 – 601.

 

 

 • Pearl, Moran. "Books and Libraries as Witnesses of the Holocaust in Monuments: Vienna and Berlin" Contemporary Austrian Studies, vol. 24 (2015), In Austrian Federalism in Comparative Perspective. Editors Günter Bischof and Ferdinand Karlhofer, 151-171, Uno Press: Innsbruck University Press and The University of New Orleans Press. - result from MA thesis.

 

 • Pearl, Moran ."Books and Ash: The ‘Nameless Library’ as a Way to Read the Memory of the Holocaust of Austria’s Jews Embodied in Monument,” In Transgressing Boundaries: Humanities inFlux.  Editors Marija Wakounig and Markus P. Beham, 135-156.  Vienna: LIT Verlag, 2013.

 

 • Stern, Re'em, "Book Review: The ‘Fifth Veda’ of Hinduism: Poetry, Philosophy and Devotion in the Bhāgavata Purāṇa by Ithamar Theodor", Journal of Vaishnava Studies, (Fall 2017): pp. 215-20. Download (pdf)

 

 • הורוביץ, רועי. "אמא קוראז' כלת עכו"- כתב העת תיאטרון, גיליון מ' 6, ספטמבר 2001, עמ' 12-14
 • הורוביץ, רועי. "חנוך לילד ולנער על פי רעים"- על המחזאי חנוך רעים- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 3, ספטמבר 2000, עמ' 47-49
 • הורוביץ, רועי. "כטוב בעיניהם- רשימת ביקורת על ספרה של ד"ר בלהה בלום, "מחזאי מדבר עם במאי", הוצאת מאגנס- הארץ ספרים, 23/8/2006
 • הורוביץ, רועי. "לא פחות ממצוין- על ספרה של ד"ר ילנה טרטקובסקי, הבימה- המרשת הרוסית", כתב העת תיאטרון, גיליון 38, חורף 2015, עמ' 115-117
 • הורוביץ, רועי. "לשוחח עם הקהל שלך ולהתוודות בפניו: אני אינני ליר!!!"- סל תרבות ארצי, 9/2/2010-  http://www.saltarbutartzi.org.il/ArticleID_524
 • הורוביץ, רועי. "מה השתנה כשתיאטרון תמונע נכנס לתמונה?"- על מרכזי הפרינג' בתל אביב- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 4, ינואר 2001, עמ' 48-51
 • הורוביץ, רועי. "פרחי כתיבה בחממות"- כתב העת תיאטרון, גיליון מס' 7, פברואר 2002, עמ' 44-46. התפרסם גם בוויינט: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1661129,00.html
 • מסתאי,דינה (פון-שוורצה). "מסה-הפצע הפעור של נלי זק"ש"-המוסך מוסף לספרות, 06/05/2020.                   http://https://blog.nli.org.il/mussach-75-masa/#.XrOZB4dTjco.mailto