כנס "נאציזם, שואה ולגיטימציה מוסרית במצבי קיצון"

כנס בינלאומי בשיתוף המחלקה לספרות משווה:

Nazism, the Holocaust and Ethics: Moral Legitimacies for action in Extreme States