מבנה תוכנית הלימודים

לימודי התעודה כוללים 6 קורסים סמסטריאליים לאורך השנה (3 קורסים לסמסטר של 2 שעות שבועיות), שהן מערכת שעות של סה"כ 6 שעות לימוד בסמסטר.

הלימודים יתקיימו בימי שלישי בשעות 10:00-18:00 יחד עם הפסקת "חלון" ב-14:00-16:00. להורדת מערכת השעות (כוללת פרטי הקורסים).

* למסגרת לימודי התואר המלא, ניתן להתייעץ במזכירות המחלקה לספרות משווה.