מבנה תכנית הלימודים:

תוכלו ללמוד אצלנו תיאטרון בשלושה ערוצים נפרדים: קורס בודד או קורסים אחדים לפי בחירתכם, אשכול של 6 קורסים סמסטריאליים המעניק למשתתפיו "לימודי תעודה" או תכנית מלאה לתואר שני במגמת דרמה ותיאטרון. 

לימודי התעודה כוללים 6 קורסים סמסטריאליים לאורך השנה (3 קורסים לסמסטר של 2 שעות שבועיות), שהן מערכת שעות של סה"כ 6 שעות לימוד בסמסטר.

הלימודים יתקיימו בימי שני/רביעילהורדת מערכת השעות (כוללת פרטי הקורסים).

* למסגרת לימודי התואר המלא, ניתן להתייעץ במזכירות המחלקה לספרות משווה.