כתיבה יוצרת- סדנת פרוזה -לאה איני

"תהום סודית בנפש"-סדנה לכתיבת פרוזה.

מרצה: לאה איני

 יום ד' 14-12, סמסטר ב' תשע"ט

בסדנה נתנסה בכתיבת פרוזה באופן מודרך. נתוודע למחצבים ולכלים של הכתיבה מהפן האמנותי, ונפתח לממד המשחקי שבה. בכל מפגש יודגמו ויידונו טקסטים ספרותיים, יינתנו תרגילים, ויוגש טקסט מקורי של אחד המשתתפים, שיזכה למשוב אישי וקבוצתי.

לפירוט הסיליבוס:/files/comlit/shared/sylbvs_lh_yny_01.doc

לפרטים נוספים:

טלפון:03-5318281

מייל: gr.comlit@biu.ac.il