ספרות גרמנית, ספרות ומוזיקה, פואטיקת זיכרון וייצוג השואה