Placeholder Image
מרצה בכירה

ד"ר חן בר-יצחק

דוא"ל
chen.bar-itzhak@biu.ac.il
משרד
בניין 1004, חדר 103
תחומי עניין

העיר בספרות, זיכרון ונוסטלגיה, תיאוריה ספרותית, ספרות עולם

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  חן בר-יצחק כתבה את עבודת הדוקטור במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון. לאחר מכן היתה חוקרת אורחת במכון ללימודי עברית ויהדות ובתכנית לביקורת השוואתית באוניברסיטת אוקספורד, ובהמשך היתה עמיתת פוסט-דוקטורט במרכז טאובה ללימודי יהדות ובמחלקה לספרות השוואתית באוניברסיטת סטנפורד. מחקריה עוסקים בקשרים בין ספרות ועירוניות, בזיכרון קולקטיבי ובתיאוריות של ספרות עולם. מחקריה זיכו אותה בין השאר במלגת רוטנשטרייך, פרס סמי מיכאל לעבודת מחקר מצטיינת, מלגת ריינהארד של אוניברסיטת סטנפורד ומענק מטעם האיגוד העולמי למדעי היהדות. בשנת 2021 הצטרפה כמרצה בכירה לסגל המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן.

  ספרה הראשון, "מרחב מעורב: חיפה בדמיון הספרותי הישראלי" עתיד לראות אור בהוצאת מכון בן-גוריון. גיליון מיוחד בעריכתה (יחד עם ורד שם טוב) בנושא ספרות ורב-לשוניות התפרסם בכתב העת Dibur Literary Journal. בנוסף פרסמה מאמרים בכתבי עת ובספרים בנושאים הקשורים לחקר העיר בספרות, לקשרים בין מרחב, שפה, זיכרון ואידיאולוגיה, לאזורי המגע בין ספרות עברית וערבית ולסוגיות תיאורטיות בתחום ספרות העולם.

  בנוסף, ד"ר בר-יצחק מכהנת כחברת הועד המנהל של האגודה הבינלאומית לחקר ספרות עירונית (Association for Literary Urban Studies) וכעורכת של כתב העת השפיט לחקר ספרות עברית והשוואתית של אוניברסיטת סטנפורד Dibur Literary Journal.

  מחקר

  מחקריה הנוכחיים עוסקים בשלושה תחומים מרכזיים: העיר בספרות, זיכרון ונוסטלגיה ותיאוריות של ספרות עולם. ספרה הראשון, שעתיד לראות אור בקרוב, בוחן את ייצוגיה הספרותיים של העיר חיפה בכ-50 יצירות ספרות ומציע מודל תיאורטי ומתודולוגי חדש לחקר העיר הספרותית. מאמריה עוסקים בקשרים המסועפים בין מרחב, זיכרון, שפה ואידיאולוגיה בספרות וכן באזורי המגע המרחביים והטקסטואליים בין ספרות עברית וערבית. כיום עובדת על ספרה השני, העוסק בנוסטלגיה למנדט הבריטי בתרבות הישראלית בת זמננו, ובוחן יצירות ספרות, אמנות ויזואלית ותרבות פופולארית.

  קורסים

  קורסים תשפ"ב:

  נוסטלגיה: בין עבר, הווה ועתיד

  העיר בספרות ובתרבות

  כל הג'אז הזה: עיונים בספרות אפרו-אמריקאית

  פרסומים

  ספרים:

  בר-יצחק, חן. בדפוס. מרחב מעורב: חיפה בדמיון הספרותי הישראלי. שדה בוקר: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.

  Shemtov, Vered K. and Chen Bar-Itzhak (Eds.). 2019. Literary Multilingualism, special issue, Dibur Literary Journal 7.

  מאמרים נבחרים:

  Bar-Itzhak, Chen. 2021. "From Utopia to Retrotopia: The Cosmopolitan City in the Aftermath of Modernity". In: Salmela, Markku et al. (eds.), Literatures of Urban Possibility. London: Palgrave-Macmillan, pp. 65-87.

  Bar-Itzhak, Chen. 2020. "Intellectual Captivity: Literary Theory, World Literature and the Ethics of Interpretation". Journal of World Literature 5(1), pp. 79-110.

  בר-יצחק, חן ושחר בר-יצחק. 2020. "פעם לא היו גבולות: הבניית זהות מקום בנרטיב אינטרנטי רב-קולי". בתוך: זבה-אלרן, צפי ושותפות. מסורת חיה. חיפה: ארכיון הסיפור העממי באוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס, עמ' 346-361.

  Bar-Itzhak, Chen. 2019. "Literary Multilingualism: Representation, Form, Interpretation – an Introduction" Dibur Literary Journal, special issue, Literary Multilingualism, pp. 1-6.

  Bar-Itzhak, Chen. 2016. "The Dissolution of Utopia: Literary Representations of the City of Haifa, between Herzl's Altneuland and Later Israeli Works". Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 14(2), pp. 323-342.

  בר-יצחק, חן. 2016. "פואטיקה של אי-האחרה: על הרומנים החיפאיים המוקדמים של סמי מיכאל". בתוך: שוורץ, יגאל (עורך). נסיך ומהפכן: עיונים בפרוזה של סמי מיכאל. תל-אביב ובאר-שבע: הוצאת גמא ומכון הקשרים באוניברסיטת בן-גוריון, עמ' 110-127.

  תאריך עדכון אחרון : 23/01/2023