מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה ואמנות יהודית

מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה ואמנות יהודית מאפשר לסטודנטים המתעניינים במרחב היצירה הפואטית והאסתטית להינות משני עולמות המקיימים ביניהם זיקה הדוקה.