מחקר מזרח ומערב

מחקר מזרח ומערב הוא מחקר בין-תרבותי הנערך במסגרת הספרות ההשוואתית. מטרתו לערוך השוואות רחבות היקף, טרנס-תרבותיות ובינחומיות, החורגות מהנחות היסוד ופרדיגמות המחשבה של תרבות המערב. בסוג מחקר זה מועמדים רעיונות פילוסופיים, ייצוגים ספרותיים, וסמלים דתיים של המערב בהשוואה לתרבויות המזרח העתיקות, ובמיוחד להודו, סין ויפן.

חוקרים