בין־תחומיות בספרות

היצירה האנושית היא רשת אדירה של זיקות, השפעות הדדיות והקשרים, ובהתאם המחקר במדעי הרוח בכלל ובספרות בפרט מחייב גישה בין־תחומית. מחקר בין־תחומי בשדה הספרות משווה בין יצירות ספרות מתרבויות ומתקופות שונות ומתרחב לבחינת הזיקות וההקשרים שבין ספרות לעולמות יצירה אחרים, מוזיקה, קולנוע, פילוסופיה, תאולוגיה, ציור ופיסול ועוד. ביקורת תרבות, תאוריות אסתטיות, תרגום – הם רק אחדים מכלי הניתוח המשמשים אותנו במחלקה לעריכת מחקר הבין־תחומי, אינטר־דיסציפלינרי, לחשיפת הזיקות שבין יצירות הספרות לאופני השיח והיצירה השונים; הגישה ההשוואתית והמחקר הבין־תחומי מאפשרים לנו לשפוך אור חדש על אירועים היסטוריים.