ספרות ואמנות חזותית

התהייה על הדמיון והשוני שבין הספרות לאמנות החזותית, שהעסיקה הוגים ואמנים כבר בעת העתיקה, זוכה לתחייה בעידן המודרני והפוסט־מודרני ומתרחבת למדיות החדשות: צילום, קולנוע ואמנות הווידאו ארט. תחום מחקר זה ממוקד בעיסוק המעשי והתיאורטי בהשוואת האמנויות ובשילובן, מתוך ההבנה כי לכל אחת מן האמנויות תחום מחיה ראשוני שבו מתממשות באופן טבעי סגולותיה הייחודיות, אך בד בבד קיימת בה השאיפה לפרוץ את גבולותיה באמצעות שאילה, אימוץ והפנמה של מאפיינים השייכים לאמנויות אחרות. הסטודנטיות והסטודנטים שלנו מוזמנים לעקוב אחר תולדותיה, גלגוליה ואפשרויותיה המגוונות של ההשוואה הבין־אמנותית. הנושאים שבהם נעסוק, בין היתר, הם: עיצוב הזמן והמרחב בספרות ובאמנות החזותית, התנועות והזרמים שבהם מתקיים והתקיים המפגש הבין־האמנותי, סוגי יצירות ומדיומים המבוססים על שילוב בין האמנויות, גלגולן של יצירות ספרות ביצירות חזותיות והשפעתן של האמנויות החזותיות, הישנות והחדשות, על אופני הכתיבה הספרותית.

חוקרים