מסלול ישיר לתואר שלישי

מה כוללים לימודי הדוקטורט בספרות בבר-אילן?

לימודי דוקטורט בספרות מורכבים מהשתתפות בקורסים (שמיעה בלבד), השתתפות בקולוקווים המחלקתי, השתתפות בכנסים שהמחלקה מארגנת וכתיבת עבודת הדיסרטציה בליווי אישי של מנחה ממרצי המחלקה.

במקרים רבים סטודנטים שכתבו עבודת תזה לתואר שני בספרות מגיעים ללימודי התואר השלישי על מנת לפתח את הרעיונות שהחלו לגבש בעבודת התזה לכדי עבודה מעמיקה ורחבת היקף יותר, הדוקטורט.

על מנת להתקבל ללימודי דוקטורט בספרות במחלקתנו נדרש ממוצע 86/85 לפחות.


מסלולי התואר השלישי:

המסלול הרגיל- מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים וציון 85 לפחות בעבודת התזה. מסלול זה פתוח גם למועמדים שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה.

המסלול הישיר- מתואר ראשון לדוקטורט בספרות. מיועד לבעלי תואר ראשון בממוצע 90 לפחות בספרות משווה ושקיבלו את התואר בשנתיים שקדמו להרשמתם לתואר השלישי. סטודנטים במסלול זה לומדים גם את הקורסים הנדרשים לתואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.

המסלול המשולב- לימודי תואר שני ודוקטורט בספרות.  מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתוכנית לתואר שני עם תזה ושבתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני יסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש. סטודנטים אלו יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום תזה. הסטודנטים במסלול יקבלו תואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.