תיאורי הקורסים לשנת תשפ"ד

תיאורי קורסים לשנת תשפ"ד -המחלקה לספרות משווה

[הקורסים מסודרים לפי סדר הימים בשבוע]

שם הקורס

פרטי הקורס

תיאור הקורס

החיים כסיפור 

33-097-01

ד"ר אילה עמיר

מתוקשב מלא 

שנתי 

קורס חובה לתואר ראשון 

בקורס תוצג תורת הסיפור, כפי שהתגבשה בשיח על ספרות מן המאה הרביעית לפנה"ס דרך הסטרוקטורליזם והמחקרים הנרטולוגיים של שנות השישים והשבעים ועד ימינו. ייבדקו הנחות היסוד שלה והקשר שלה לחקר מערכות התרבות בכלל. בתוך כך יעסוק הקורס בשאלות כגון: מהו סיפור? אלו סוגי קשרים יש בו? אילו מבני זמן? מי מספר אותו וכיצד? מי רואה אותו? כיצד הוא מעצב מרחב? כיצד הוא מעביר דיבור, מחשבה ורגש? מהן עמדותיו הגלויות והסמויות? אילו סוגי סיפורים יש, ואילו צרכים הם משרתים? כיצד מושפע טקסט סיפורי מן הקונטקסט ההיסטורי שלו? אלה גלגולים עבר מושג הסיפור, או הנרטיב, בעשורים האחרונים? כל אלה ייבדקו תחילה בטקסטים סיפוריים במובהק, ואחר כך בטקסטים לא בדיוניים מתחומי ידע אחרים (היסטוריה, פסיכולוגיה, משפט), שהנרטיב מובלע בהם או פועל באופן סמוי. כן ניגע בשיעור בחקר הנרטיב בקולנוע.

סילבוס הקורס החיים כסיפור

תולדות הספרות

המערבית 

33-298-01  

 

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

מתוקשב מלא 

שנתי 

קורס חובה לתואר ראשון 

 

קורס זה מורכב משני חלקים: הרצאה ותרגיל פרונטאליים שבועיים שילוו בסדרת תרגילים מתוקשבים. בהרצאות ובתרגילים הפרונטאליים נעקוב אחר התפתחות הספרות המערבית, מן העת העתיקה ועד ספרות המאה ה-20 תוך שאנו מדגימים מטקסטים שונים. בתרגילים המתוקשבים נדגים התפתחויות אלו באופן ממוקד על ידי קריאת כתבים נבחרים מן הקנון הספרותי. מן היוצרים המרכזיים שנכיר: הומרוס, אובידיוס, ורגיליוס, כרטיאן דה טרואה, פטררקה, בוקצ'ו, שיקספיר, ראסין, מונטסקייה, וולטר, בודליר, ג'ין אוסטין, וורגי'ניה וולף.

מיהו הרוצח? 

התפתחות הסיפורת הבלשית ופרשנותה הקולנועית

33-290-01 (ה)

33-2900-01 (ס)

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון 

הקורס יעסוק בהתפתחות הסיפורת הבלשית. נעסוק בראשיתו של הז'אנר במאה ה-19, התפתחותו בראשית המאה ה-20 ובעיקר ב"תור הזהב" שלו בין שתי מלחמות עולם עד לימינו אנו. כמו-כן נעסוק בסוגי הבלש השונים: הבלש החובב והבלש המקצועי (הבלש הפרטי, החוקר המשטרתי) וכן בלשים שהם בעלי מקצוע או שייכות אתנית ייחודיים (הרב, הכומר, חוקר מקרי המוות וכדו'). נעסוק בתתי- הז'אנרים השונים: ה-whodunit  הרומן המהופך, הרומן הבלשי ההיסטורי, התעלומות הביתיות והרומן הלוקאלי (כזה המתרחש במקום ספיציפי). נעמוד על הקשר שבין תהליך הקריאה והפענוח בספרות בהקשר זה. כמו כן נעסוק בייצוגים הקולנועיים והטלוויזיוניים של הרומנים הבלשיים

ספרות ילדים: ממעשיות האחים גרים עד הארי פוטר

33-070-01

ד"ר לילי גלזנר 

יום א', 12:00

שנתי 

הרצאה 

קורס זה מזמין את הסטודנטיות והסטודנטים לבחון שאלות יסוד, בהן: מהי ספרות ילדים? מיהם הנמענים של ספרות ילדים? מה בין ספרות ילדים לבין ספרות חוצת גבולות (Crossover Literature)? האם ספרות ילדים מַבְנָה מציאות או משקפת אותה? נבחן מפגשים בין שדות שיח שונים (כמו השיח המגדרי ושיח הזהויות) לבין ספרות ילדים. 

א. תולדותיה של ספרות הילדים המערבית מן העת העתיקה ועד המאה ה-19.

ב. ספרות ילדים במאות ה-19 וה-20.

ג. המאה ה-21: מטען העבר ומגמות חדשות.

סילבוס הקורס ספרות ילדים

יוצאים מהריבוע: קומיקס והספרות המערבית

33-181-01

ד"ר לילי גלזנר 

יום א', 12:00

סמ"ב

הרצאה 

במסגרת הקורס אנו נתוודע למדיום של הקומיקס ובכלל זה לשפה ולשאלות שהוא מעלה. שאלות שיש –
להן נגיעה במספר תחומים: פרשנות חזותית, ניתוח ספרותי, תורת העיבודים, שאלת הקנון הספרותי,
סוגיות חברתיות ודילמות עכשוויות בתחום הספרות והחינוך. אחרי חטיבת המבוא נתמקד ב מספר מקרי
מבחן, שבהם ישמשו אותנו טקסטים מן העת העתיקה, מימי הביניים ומן הרנסנס ועיבודיהם –
העכשוויים לקומיקס ולמנגה. במסגרת הפרזנטציות הסטודנטים יוכלו לבחור גם יצירות קומיקס
שעוסקות בתקופות ו/או נושאים נוספים

נישואים ואהבה בפרוזה מן התקופה הקלאסית עד ראשית העת החדשה 

33-296-01 (ה)

33-2960-01 (ס)

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א'+ג' 14:00

שנתי

הרצאה+סמינריון 

הקורס ייבחן את הקשר שבין המציאות וייצוגה בפרוזה, או יותר נכון בנושא של הנישואים והאהבה ומה שביניהם וכיצד משתקף נושא זה בתוך הפרוזה. נקודת המוצא של הקורס תהיה, כי יצירה ספרותית איננה נכתבת בחלל מסויים וכי אי-אפשר להפריד בין היצירה הספרותית למציאות בה היא נכתבת. נעסוק בהתפתחויות ההיסטוריות והתאולוגיות של  נושא הנישואים ונבחן את השתקפותן הישירה או המהופכת ביצירות ספרותיות מגוונות החל מן הרומן היווני העתיק, דרך הרומנסות והסיפורים הקצרים ונקנח ברומן מן המאה ה-18.

אקו-שייקספיר: מחזות שייקספירים על רקע אקוקריטיציזם 

33-533-01 (ה)

33-5330-01 (ס)

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ב'  10:00

שנתי

הרצאה+סמינריון 

שינויי האקלים היום הינם מציאות. באנגליה האליזבטית שינויי האקלים עוררו בציבור פחדים ואמונות תפלות שבדרך כלל מצאו בטקסיות דתית תיקון ומקור לנחמה. בתקופה בה המיקרוקוסמוס והמאקרוקוסמוס היו שזורים למרחב ממוזג ומורכב, האינדיבידואל האמין שהתנהגותו המוסרית והלא מוסרית השפיעה באופן ישיר על הסביבה. בקורס זה נתמקד במספר מחזות מאת ויליאם שיקספיר בהם נבחין במודעותו הסביבתית המובהקת של המחזאי האנגלי, והתמודדות תיאטרלית שלו עם השפעתה של הסביבה והטבע על התנהגותו ומוסריותו של האדם. בעידן של דחיפה תרבותית לעיצוב העצמי של הפרט, מבחינה כלכלית ודתית, ההשפעה התמידית של הסביבה יצרה תגובות אמביוולנטיות ומרתקות בתקופתו של שיקספיר – וכאשר כל העולם במה, גם על הבמה נראה את האדם מתמודד עם שאלות של גורל, זכות, זכאות, רצון ועשייה כנגד כוחות טבעיים וסביבתיים המכתיבים את דרכו.

סופרים מספרים ודמויות: מעשה היצירה ופענוחה בספרות ובביקורת

33-513-01

ד"ר אילה עמיר

יום ב', 10:00

סמ"א

הרצאה

האם קיים קשר בין הסופר ויצירתו? מה טיבו? מה הקשר בין הסופר לדמות, וכיצד מתבטא הדבר ביצירה? האם יש הבדל בין סופרת לסופר, ובין מספר שחור למספר לבן? כיצד מבטא הטקסט הספרותי את תהליך יצירתו? נדון בשאלות אלה על ידי קריאה בטקסטים ספרותיים וטקסטים שסופרים כתבו על יצירתם (סרוונטס, ג'יימס, עוז, פואנטס, אוסטר ועוד) בצד מאמרי ביקורת ותיאוריה של אסכולות שונות בחקר הספרות. כן נצפה ונדון בייצוג/ים קולנועיים של כותבי ספרות.

סילבוס הקורס סופרים מספרים ודמויות

קוראים כותבים: היבטים ספרותיים, פסיכולוגים ותרבותיים

33-507-01

ד"ר אילה עמיר

יום ב', 10:00

סמ"ב

הרצאה

בקורס ייבחנו תופעת הקריאה ומעמדו של הקורא ממגוון פרספקטיבות, והוא ישלב בין עיון תיאורטי לקריאה ביצירות ספרות. נסקור את השינוי שחל במעמדו של הקורא – מן התפיסה הספרותית הטהרנית שבה הקורא הוא הבניה העולה מן הטקסט (הקורא האידאלי) לתפיסות העוסקות בקוראים ממשיים מן הבחינה הפסיכולוגית (הטקסט כאתר לעיבוד תכנים נפשיים), ההיסטורית (הקריאה כמפגש טנטטיבי בין תקופות), המגדרית והאתנית (הקריאה כנגד צפנים דכאניים) והתרבותית בכלל. כן תיבחן תופעת הקריאה כחוויה של השתקעות (immersion) או מעתק (transposition)  לעולם מקביל תוך השוואה לפעילויות אחרות בתרבות העכשווית ובמרחב הווירטואלי (משחקי תפקידים, משחקי מחשב, מציאות מדומה וכו'). בצד עיון בטקסטים ביקורתיים הממוקדים בקוראים ובדמיון הקריאה (איזר, פיש, פרויד, הולנד, פטרלי, יאוס) נקרא יצירות ספרות שהקורא מרכזי בהן כתימה או כעקרון מבני (קאלווינו, שלינק, אנדה). אם יישאר זמן נצפה בקטעים מסרט או שנים הנותנים ביטוי לנושא זה (נערת קריאה, הסיפור שאינו נגמר).

סילבוס הקורס קוראים כותבים: היבטים ספרותיים, פסיכולוגיים ותרבותיים

ספרות וצילום 

33-448-01

ד"ר אילה עמיר

יום ב', 10:00

סמ"א

הרצאה

הקורס יעסוק בשאלת הקשר בין ספרות לצילום וביצירות שיש בהם ביטוי לקשר בין התחומים או כאלה המשלבות אותם.

תפיסת הקשר בין ספרות לצילום היא כקשר הממשיך את הדיון עתיק היומין על השיח בין האמנות החזותית לספרות. נתבונן בצילומים מתקופת המצאת הצילום ועד ימינו ונקרא טקסטים ספרותיים של שירה ופרוזה וטקסטים עיוניים מתחום הספרות והצילום. בעזרת חומרים אלה נברר שאלות כגון: כיצד השפיעו המצאת הצילום והתפתחותו על ייצוג המציאות בספרות? כיצד מיוצג הצילום בספרות? כיצד צילומים מספרים סיפורים או נעשים בעקבות סיפורים? כיצד צילום וסיפור או שיר משתלבים ביצירה אחת?

טבע וילדות: 

ייצוגים ספרותיים וויזואליים

33-930-01

ד"ר אילה עמיר

יום ב', 10:00

סמ"ב

הרצאה

קורס זה יבחן את הקשר המתקיים בתרבות בין טבע לילדים כפי שהוא מיוצג בספרות, באמנות החזותית למיניה (ציור, צילום, קולנוע). נעמוד על המובנים השונים שיש למושגי הילדות והטבע, ההנחות שבבסיס הקשר ביניהם והביטויים שניתנו לו בתרבות – מן הרומנטיקה ועד ימינו. הקורס יתבסס על תיאוריות מתחום תרבות הילד, האקוקריטיציזם (ביקורת סביבתית של ספרות) וה-animal studies (חקר הייצוגים התרבותיים של החיה והגבול שבין האנושי לחייתי). לאחר עיון מקדים בהתפתחות המושג המודרני של הילדות, נעיין בטקסטים ספרותיים מן הרומנטיקה (רוסו, וורדסוורת') סיפורת המאה ה-19 (שרלוט ואמילי ברונטה, ספריו של לואיס קרול)  וספרות לילדים ולמבוגרים מן המאה העשרים והעשרים ואחת (ביאליק, נבוקוב, מוריס סנדק, ספרים מאוירים ומצולמים עולמיים וישראליים). הקריאה בטקסטים תלווה בהתבוננות וניתוח משווה של דימויים ויזואליים של ילדות כטבע ובטבע: בציור – החל מן המאה השמונה-עשרה, בצילום – מאמצע המאה התשע-עשרה ועד ימינו ובקולנוע של המאה העשרים והעשרים ואחת. אגב התנועה בין המדיומים השונים נברר את אופני הזיקה בין ילדות לטבע ואת הגבולות המשתנים שבין הטבע לתרבות כפי שהם מתבטאים בתפיסה המשתנה של הילדות.

חיוכה של אפרודיטה: ספרות ואסתטיקה מיוון העתיקה עד הרנסנס 

33-210-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ב', 12:00

שנתי 

הרצאה 

הקורס דן בתפיסה של האמנות ושל הספרות בעולם הקלאסי, החל מהומרוס ועד תקופת הרנסנס באירופה. הקורס מצרף ביחד את ההיבט הספרותי ואת ההיבט הפילוסופי ויתבסס על טקסטים מן הפילוסופיה, מן השירה, ומן התיאטרון.

הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. בין הסופרים אשר יידונו: הומרוס, הסיודוס, אפלטון, אריסטו, הורציוס, מבקרי הספרות ביוון וברומי, הסופרים הניאו-פלטוניסטיים, תומס אקוינס, אלברטי.

זן בודהיזם: ספרות תרבות ומדיטציה

33-463-01

פרופ' שלומי מועלם

יום ב',

-16:0012:00

סמ"א

הרצאה

מהו הבודהיזם? מהי הנירוונה? מיהו הבודהא? כיצד התגבש זרם הזן-בודהיזם בסין וביפן? הקורס יציג את ההגות, הספרות, הדת והתרבות של הבודהיזם, שבבסיסו תורת "ארבעת האמיתות הנאצלות" לסילוק הסבל. תוצג בהרחבה דמותו של מייסד הבודהיזם, גאוטמה סידהארתא או "הבודהא", שחייו מהווים אידיאל של השגת הארה, חמלה וחכמה נצחית.  במהלך ההרצאות נסקור את גלגוליה ההיסטוריים והרעיוניים של תורת הבודהיזם, בביטוייה המגוונים בשירה ובפילוסופיה הבודהיסטית. נציג את שלביה העיקריים של התפתחות הבודהיזם כמסורת של מדיטציה: צמיחת הבודהיזם הקדום בצפון הודו, פיצול הבודהיזם לשלושת הזרמים הגדולים במזרח אסיה, כניסת הבודהיזם לסין, ולבסוף התגבשות זרמי הסוטו-זן והרינזאי-זן ביפן. במהלך ההרצאות תערך השוואה בין-תרבותית לרוחניות, דבקות ומיסטיקה בחסידות הבעש"ט.

 

 

תורת הספרות ועקרונות מתודולוגים

33-942-01

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ב', 14:00

סמינריון

בקורס זה נלמד את התפתחותה של תורת הספרות, את הזרמים השונים ואת ההשפעה שלכל אחד מאלה הייתה על התפתחותם של כלים מתודולוגיים. הקורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים והינו תחנת חובה למי שנכנס למסלול לקראת כתיבת תיזה או דיסרטציה. במשך השנה נציג כל אחת מן האסכולות והסטודנטים יתבקשו ליישם את העקרונות הפרשניים של כל זרם על טקסט לבחירתם.

 

הצצה לארגז הכלים: סדנה לכתיבת פרוזה-מתקדמים

33-165-01

מר יובל שמעוני

יום ב', 14:00

סמ"א 

סדנה

הסדנה תעמיק  בארגז הכלים של סופר. נבדוק יחד דרכי סיפור וסוגי מספרים, וכיצד נבנית דמות: אילו מאפיינים שלה מוצגים ובאיזה אופן, ומה תועלתו של כל אחד מן האופנים. בעזרת טקסטים נבחרים מספרות העולם נלמד משיטותיהם של יוצרים גדולים לגולל את סיפוריהם. נבדוק איך יכולים הכלים ששימשו אותם לעזור גם למשתתפי הסדנה בסיפורים שיכתבו במהלכה.

מחזאות ישראלית-בין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים

33-925-01

ד"ר רועי הורוביץ 

יום ב', 14:00

סמ"א 

הרצאה 

התיאטרון הישראלי דהיום הוא זירת פעילות אינטנסיבית (שלא לומר, אינפלציונית) ורבת-פנים. אולם, לא תמיד היו כך פני הדברים. יהודים, בשונה מבני עמים ותרבויות אחרים, הדירו רגליהם מפעילות תיאטרונית במשך מאות בשנים, והחלו לעסוק בה בהתמדה רק בשלהי המאה ה 19. במהלך הלימוד, נתחקה אחר ההיסטוריה הקצרה (יחסית) הזו ולאחר מכן, לשרטט את קלסתר פניו של התיאטרון הישראלי, תוך השוואה עם המקובל במקומות אחרים. בין היתר, נעמוד על יחסה האמביוולנטי של היהדות לעצם העיסוק בתיאטרון, מאפיינים בולטים של הרפרטואר המוצג בעולם ובמקומותינו (המגמה הרווחת של עיבוד יצירות ספרותיות לבמה, התעצמות 'הקול הנשי' בשנים האחרונות), המחזאים הבולטים ועוד. הלימוד יתבסס על הרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה, צפייה בקטעי וידאו, ביקור מאורגן בהצגות תיאטרון ומפגש עם אמנים ואישים בולטים בתחומי העשייה התיאטרונית בארץ.

סצנות ניתוח וביצוע ממחזה כתוב להצגה

33-911-01

ד"ר רועי הורוביץ 

יום ב', 14:00

סמ"ב

הרצאה

"המחזה הוא הדבר", הצהיר המלט. ואכן, רוב מוחלט של הצגות תיאטרון נשען על חומר גלם קודם, בדמות מחזה. הסדנה מבקשת להתחקות בקצרה אחר שלביו השונים של תהליך העבודה בתיאטרון, במעבר מטקסט כתוב ("מחזה") לביצוע בימתי מלא ("הצגה").  בסיום הקורס יזכו הסטודנטים: 1. להכיר מושגי יסוד בעולם הדרמה והתיאטרון, בדגש על תחום ניתוח המחזות לזהות את  פוטנציאל הבימתי של טקסטים דרמטיים 2. להתוודע לכמה מפסגות הקאנון הדרמטי העולמי והישראלי 3. לפתח חשיבה יצירתית, ספונטניות, מיומנויות חברתיות וחוש ביקורת ביחס לכתיבה דרמטית וביצועים תיאטרוניים 4. להתנסות באופן חוויתי בתהליך העבודה בתיאטרון, ושימוש אפשרי בכלים תיאטרוניים לצרכי עבודתם בדיסציפלינות אחרות. הקורס  יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני. במהלכו ייסקרו המאפיינים והדרישות הייחודיים של כתיבה לתיאטרון (בשונה מפרוזה ומשירה), מרכיבי השפה התיאטרונית, התחבולות הנקוטות בידי  מחזאים על מנת "לברוא עולם" עלי בימות, מושגי הפעולה הדרמטית והקונפליקט הדרמטי, הפרוטגוניסט והאנטגוניסט, לצד תרומתם של היוצרים השונים, השותפים למעשה המרכבה של 'הצגת תיאטרון'.

שיר נס השיר: סדנה לכתיבת שירה

מתקדמים 

33-141-01

מר אליעז כהן

יום ב', 16:00

סמ"א 

סדנה

כל מפגש ייוחד לנושא מעולם הכתיבה היוצרת בתחום השירה, בדגש על חוויה והתנסות סדנאית בכתיבה, וכן אסיף ומשוב על מה שנכתב במהלך המפגש. הכתיבה תיעשה לרוב בז'אנר חופשי בתוך תחומה הרחב של השירה, ובמהלך המפגשים יודגמו גם תתי-ז'אנרים ספציפיים (כמו: סונטה, הייקו, "מרובעים", פיוט, מדרש-חדש ועוד). בכל מפגש ישולבו טקסטים מן השירה העולמית והעברית לדורותיהם (מהתקופה הקלאסית ועד ימינו), אם כמקורות-השראה ואם כטריגרים לתרגילי-הכתיבה עצמם.

 

אפליה וגזענות בספרות ובאמנות

33-917-01 (ה)

33-9170-01 (ס)

פרופ' רינה לפידוס 

יום ב' 

16:00-20:00

(סמ"א)

הרצאה+סמינריון

הקורס יעסוק ביצירות ספרות, אגדות, פסלים, ציורים ותבליטים אירופאיות ואמריקאיים הכוללים גילויים של אפליה, גזענות ואנטישמיות. מגוון הגילויים האלה המסרים האלה רחב כולל אפליה של שחורים, כהי עור, בני דתות שונות, בני קבוצות אתניות שונות, בעלי נכויות גופניות ונשים. אנשים השייכים לקבוצות אלה מוצגים בספרות ובתרבות כבעלי תכונות גוף לא אנושיים, בעלי קשרים עם סיטרא אחרא ועם השטן, בעלי כישורים מאגיים על-אנושיים, בעלי מזימות רעות במיוחד, בעלי השקפת עולם חריגות ומעוותות. האיפיונים האלה משוקעים ביצירות ספרות ואמנות רבות ומונחים בתשתית התרבות האירופאית והאמריקאית. ללא הבנה נכונה של התכנים האלה אין אפשר להבין נכונה את תרבות אירופה, הספרות והאמנות שלה.

נשים במלחמה כמבחן מוסרי- מן הטרגדיה היוונית ועד התיאטרון בן זמנינו

33-916-01 (ה)

33-9160-01 (ס)

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ב' 

16:00-20:00

(סמ"ב)

הרצאה+סמינריון

בקורס הנוכחי הדיון יתמקד סביב הבעיות האתיות הקשורות למעמד הנשים במלחמה. יעלו לדיון נושאים כמו:  הנשים כלוחמות, הנשים כקרבנות המלחמה, הנשים כאובייקט או "נשק" מיני בעת המלחמה.

הדיון יתפתח סביב שתי יצירות, אחת מן התיאטרון היווני ואחת מן התיאטרון היווני.

הקבה לאוריפידס

אמא קוראג' לברטולד ברכט. 

מלבד יצירות אלו, יובאו עוד דוגמאות ממורשת התיאטרון ומן הקולנוע.

אשר למרכיב התיאורטי: מלבד הספרות המחקרית המוקדשת ליצירות הנידונות, נקדיש מקום מיוחד לפואטיקה של אריסטו מחד, ולכתביו התיאורטיים של ברכט מאידך, ונדון גם בתיאוריה הפמיניסטית הקשורה לתיאטרון.

 

ספרות ופסיכואנליזה 

33-069-01

ד"ר אילה עמיר 

יום ג', 10:00

סמ"א

הרצאה

בקורס ייבחנו היחסים בין הספרות לפסיכואנליזה. באמצעות קריאה במספר מאמרים מייצגים שבהם נידונו יצירות ספרות, סופרים או מעשה היצירה (פרויד, ג'ונס, בונפרט, פלמן, ברמן, מרקוס אייפרמן ואחרים) ובטקסטים הסיפוריים שעליהם הם נסובים, נבחן כיצד שאלו הדיסציפלינות זו מזו ומה היו יחסי הכוחות ביניהן, נחקור את המצע המשותף למחקר הפסיכואנליטי-ספרותי וכיצד הפך מורכב עם השנים ונברר כיצד השפיע השיח הבינתחומי על דרכי הפרשנות וההבנה מהו סיפור, מהו טקסט ומהי פרשנות. מבחינת מהלך הקורס, הקורס יעקוב אחר ההתפתחות שחלה ביחסים בין הספרות והפסיכואנליזה – מן הגישה המתמקדת במחבר ובמערך הנפשי שלו כפי שהוא בא לביטוי ישיר לטקסט אל הגישה בשבילה הספרות והפסיכואנליזה שניהם שדות הרמנויטיים המקיימים יחסי גומלין שוויוניים.

 

הקול והגוף: ספרות מדברת כאב ואמפתיה

33-168-01

 

ד"ר אילה עמיר 

יום ג', 10:00

סמ"ב

הרצאה

 כיצד מוסרת הספרות את הכאב הפיזי-זה שלעתים אין לו מילים אך הוא מסמן ומסומן בגוף ובמילה? מה מקומה של הספרות בהתמודדות ואולי גם במאבק עם דיכוי ועינוי שבן אנוש גוזר על זולתו? כיצד היא מבטאת חוסר אונים, התקוממות, אמפתיה, ואת הקשר החמקמק שבין הגוף לנפש? כיצד היא משמרת את זכרון הכאב? כיצד מתבטא בה ההבדל בין סבל אנושי כללי (כמו זה הנגרם ממחלה) לסבל שגורמים בני אדם אלה לאלה והוא מעוגן במערכת פוליטית? כיצד קשורה הבנית הכאב בתרבות לאופן ביטויו הספרותי? האם תיתכן השתתפות בכאב הזולת, ומהם ביטויה?

ננסה להשיב על שאלות קשות אלה בעזרת טקסטים עיוניים ודרך טקסטים ספרותיים וממוארים של כותבים שונים (קפקא, ג"מ קוטזי, טוני מוריסון, ז'אן אמרי, מרגרט דיראס ואחרים).

רומן חניכה הגברי והנשי

33-914-01 (ה)

33-9140-01(ס)

ד"ר אילה עמיר

יום ג', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

הקורס הוא עיון יסודי בז'אנר רומן החניכה כביטוי של תפיסת הזהות והעצמיות, של הבדלי המגדר ותפיסתם התרבותית – תוך חקירת השינויים שחלו בהם. הקורס יסקור מספר תחנות בהתפתחותו של ה-Bildungsroman שהוא רומאן העיצוב או החונכות. הקורס יעמוד על התפיסות השונות של העצמיות והתפתחות הזהות ביחס למשפחה ולחברה, כפי שהם משתקפים בז'אנר מרתק זה ובגלגוליו מן המאה ה-18 ועד ימינו מן הפרספקטיבה הפסיכו-תרבותית של תפיסת האני והאישיות נקרא מספר רומאנים המציעים גרסאות שונות של תהליך החניכה, נעמוד על מקומו של המושג בתפיסת הנאורות ונלמד על המשבר שחל בו במאה ה-20. דגש מיוחד יושם בקורס על רומן החונכות הנשי והביטוי שניתן בו לכינון האישה כסובייקט. במהלך השנה נצפה בגרסאות קולנועיות לכמה מהרומנים שיילמדו בקורס.

סילבוס הקורס רומן חניכה

ספרות וסביבה 

33-929-01

ד"ר חן בר יצחק 

יום ג', 12:00

שנתי

הרצאה

נלמד באנגלית 

The objective of this course is to explore the complex relations between literature and the natural environment. We will read literary works that deal with environmental themes along with theoretical writings in ecocriticism and the environmental humanities. Our literary readings will range from naturalist writings about forests, oceans and the wilderness to literary works engaging with pollution, species migration and the climate crisis. We will explore the ways in which literature can destabilize common perceptions of the natural world and the place humans occupy in it (such as the human-animal divide) and examine the ways literature can react to environmental crises through its aesthetic, formal, political and philosophical aspects. We will also focus on translation as a framework for examining ecocritical issues. Our theoretical readings will  enable us to read literary texts through an ecocritical lens and to analyze texts in relation to broader cultural and

environmental processes

סילבוס הקורס ספרות וסביבה

Holy Love and Secular Love in Late-Medieval and

Renaissance Poetry 

33-447-01 (ה)

33-4470-01 (ס)

ד"ר יעקב מאשיטי 

יום ג' , 14:00

שנתי 

הרצאה+סמינריון 

נלמד באנגלית 

This course is shared by two departments - English Literature and Comparative Literature. As part of the course the students will learn about the history of love poetry between the 13th and 17th centuries, in Italy and England. The review will begin by building a classic infrastructure for the perception of love (Plato, Aristotle, Ovid); we will then move on to Augustine and the Church Fathers, to Neoplatonic thinkers such as Porphyry, Plotinus and Proclus. The literary background will be presented starting with the Sicilian school in the 13th century, the "sweet new style" of Tuscan poets Guido Guincelli and Guido Cavalcanti, Dante Alighieri (The New Life, selected passages from the Divine Comedy), Francesco Petrarca (The Sonnets) and Giovanni Boccaccio (selected stories from the Decameron). The Italian review will end with a reference to the love poem by Giambattista Marino.

This review will occupy two thirds of the course - the last third will be devoted to the English context, starting with the Canterbury Tales, the first translations of Petrarch's sonnets, the allegorical poetry of Edmund Spenser (The Faerie Queene), the metaphysical school (Donne, Herbert

and Crashaw, and passages from Shakespeare's plays. The course will end with a discussion on selected passages from John Milton’s Paradise Lost.

 

הבית האבוד: ספרות, נוסטלגיה וזיכרון
קולקטיבי

33-924-01

ד"ר חן בר-יצחק 

יום ג', 14:00

סמ"א 

הרצאה

נוסטלגיה תוארה במחקר כאחת התופעות המאפיינות את העידן המודרני. אך מה בין תופעה שנדמית לנו כאישית מאוד – געגוע אל העבר הפרטי שלנו –לבין תופעות תרבותיות רחבות, של געגוע קולקטיבי לתקופה אחרת? ומהם הגורמים התרבותיים – המקומיים והגלובאליים – לצמיחתם של זרמים נוסטלגיים בתרבות? בקורס נלמד יצירות מתחומי הספרות, הקולנוע והאמנות הויזואלית שהנוסטלגיה משחקת בהן תפקיד מרכזי, ולצידן נלמד תיאוריות מרכזיות המנסות להסביר את תופעת הנוסטלגיה בהקשרה התרבותי. נבחן גורמים תרבותיים שונים המהווים רקע לכתיבתן של יצירות נוסטלגיות, דוג מת גלות והגירה, שינויים פוליטיים, גלובליזציה והאצה טכנולוגית, ונתנסה בזיהוי וניתוח תופעות נוסטלגיות עכשוויות בעולם התרבותי הסובב אותנו/

כל הג'אז הזה: עיונים בספרות אפרו-אמריקאית

33-927-01

ד"ר חן בר-יצחק 

יום ג', 14:00

סמ"ב

הרצאה 

הקורס יסקור את הספרות האפרו-אמריקאית מהמאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20, החל מנרטיבים של עבדות, דרך הרנסאנס של הארלם ותנועת האמנות השחורה ועד לפריחת הכתיבה הנשית של סוף המאה ה-20. נקרא יחד יצירות של סופרים ומשוררים בולטים מהקאנון האפרו-אמריקאי ונלמד על ההיסטוריה הספרותית והתרבותית של ספרות זו. נתוודע לאופן בו בוחנות יצירות אלה סוגיות של גזע, זהות, אפליה, אהבה ומשפחה בהקשר האמריקאי. נעמוד על הקשרים המרתקים המתקיימים בין הספרות הכתובה לבין מסורות ורנקולריות ומוזיקליות.

סילבוס הקורס כל הג'אז הזה

בין גברים לנשים בספרות הרוסית

33-381-01

פרופ' רינה לפידוס 

יום ג', 18:00

סמ"א 

הרצאה 

חקר המגדר בתרבות הרוסית מגלה תפיסות וגישות חדשות שאינן ידועות ואינן מקובלות במערב. הקורס יפתח פתח לתפיסת סוגיות המגדר בעולם התרבותי והחברתי הרוסי. במגדר בתרבות הרוסית אפשר לראות יחסים אמביוולנטיים בין גברים לנשים, כאשר משקל הרגשות השליליים (כגון קנאה, שנאה, נקמנות, תחרות, רצון להשפיל, כך על פי לב טולסטוי) הוא לא פחות ואולי אף רב יותר לעומת הרגשות החיוביים כגון אהבה וחיבה. הקורס מגלה את הסיבות התרבותיות, החברתיות, והפסיכולוגיות לתופעה זאת. מערכת יחסי גומלין בין גברים לנשים בתרבות הרוסית איננה מקשה אחת ויש בה היבטים שונים וסתירות פנימיות. ישנו פער גדול בהסתכלות הגברים בנשים לעומת הסתכלות הנשים בגברים. בקורס תוצגנה גם ההשקפה הגברית וגם ההשקפה הנשית בבני המין השני.

העיר בספרות ובתרבות 

33-928-01

33-9280-01

ד"ר חן בר-יצחק

יום ד', 14:00

הרצאה+ סמינריון 

הקורס יסקור ייצוגים ספרותיים וקולנועיים של העיר ושל החוויה האורבנית. נבחן את החיים בעיר מנקודת מבט רב-תחומית, ונדון ביצירות העוסקות בערים שונות ברחבי העולם – דבלין, לונדון, ניו-יורק, פריז, טוקיו, קהיר, פראג, ועוד. נקרא כתבים תיאורטיים מרכזיים על סוגיות יסוד בחיים העירוניים ובספרות העירונית, ונחשוב יחד איתם על ייצוגי הערים ביצירות הנלמדות. בין הסוגיות שבהן נעסוק: הקשרים בין ספרות לאדריכלות, גבולות חברתיים בעיר וייצוגם האמנותי, היחסים בין שפה ומרחב, מגעים בין תרבויות בעיר, פרספקטיבה ונקודת מבט, מיפוי ספרותי, הקשר בין המרחב העירוני להשראה וליצירה, ועוד.

סילבוס הקורס העיר בספרות ובתרבות

דלתות התודעה: המיסטיקה בספרות ובתרבויות העולם

33-460-01 (ה)

33-4600-01 (ס)

פרופ' שלומי מועלם

יום ד', 12:00

שנתי 

הרצאה +סמינריון 

המיסטיקה היא חוויה עוצמתית של דבקות באלוהות או איחוד עם המציאות המוחלטת, המופיעה בכל התרבויות ובכל הדורות. קורס זה יציע עיון מעמיק בטבעה הפלאי של החוויה המיסטית ויתאר באופן נרחב את מגוון ביטוייה, הפנימיים והחיצוניים, בטקסטים ספרותיים, הגותיים ודתיים נבחרים. התופעה המיסטית תיבחן כאן במבט בין-תחומי והשוואתי מקיף, שיסקור את נוכחותה וייצוגיה בספרות, באמנות, בדת, במדיטציה וברוחניות המודרנית.

 

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת עד המאה ה-18 

33-651-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ד' ,12:00

סמ"א 

הרצאה 

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מימי הביניים ועד המאה ה 18 )ובכלל דיון מיוחד יוקדש
למחזאים שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות.
רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי
במאה ה 20 )עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות

הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים.
תנועות ומחזאים אשר יידונו: הפארסה של ימי הביניים, מולייר, דידרו, מריבו, בומרשה.

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת המאות 19, ה-20,ה-21

33-651-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ד' ,12:00

סמ"א 

הרצאה 

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מן המאה ה 19 ועד המאה ה 21 . דיון מיוחד יוקדש למחזאים
שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות.
רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי
עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות

הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים.
הקומדיה הרומנטית, תיאטרון ה"בולוואר" )לביש, קורטלין, פיידו(, תיאטרון האבסורד )יונסקו(, מחזאים
יהודיים, יסמינה רזה ועוד. יצירות קולנוע מ-אריק רומר, פרנסואה טריפו, אריאן מנושקין, ז'ראר אורי,
פרנסיס וובר, ועוד

 

ארגז כלים לכותבי פרוזה 

גב' יהודית קציר 

יום ד' ,12:00

סמ"ב

הרצאה

בקרוב..

ספרות וקולנוע- כליו של הסופר לעומת כליו של הבמאי 

33-164-01

מר יובל שמעוני

יום ד' ,12:00

סמ"ב

הרצאה

לרשות הסופר והקולנוען עומדות דרכי מבע שונות. האם יש יתרון לאחת על האחרת? על ידי השוואה בין הסיפור הכתוב לעיבוד הקולנועי שניתן לו ייבחנו דרכי המבע השונות, כל אחת וייחודה.

גם כשמשתדל העיבוד להיות נאמן למקור, לא ניתן לעשות זאת באופן מלא, אבל בידי הקולנוען יש חלופות שיכולות לפצות על המגבלות שבהעברה, ויש שהן מוסיפות כוח שלא היה קיים במקור, ובדיקה פרטנית תוכל להבהיר זאת. מתי נאלץ התסריטאי לשנות מקור מהולל? ואלו פתרונות הוא בוחר? ומעבר לבסיס הזה, אילו כלים נוספים עומדים לרשות הבמאי כדי להוסיף נפח וחיוניות למילים הכתובות?

סילבוס הקורס ספרות וקולנוע

כתיבה יוצרת-סדנת פרוזה 

מתחילים 

33-161-01

מר יובל שמעוני

יום ד' ,14:00

שנתי 

סדנה

בקרוב...

"לולאה מוזרה:

ספרות ופילוסופיה במפגש"

 

פרופ' שלומי מועלם

יום ד', 16:00

שנתי 

הרצאה +סמינריון 

בעת העתיקה הכריז אפלטון כי בין השירה לפילוסופיה קיימת "מחלוקת עתיקה, מאז ומעולם", ומחלוקת זו מחייבת את גירוש המשוררים ממדינת המלך-הפילוסוף. זהו המתח המתמשך בתודעת האדם בין כוח הדמיון לעוצמת המחשבה. כיצד ממזגים סופרים ומשוררים את החשיבה התיאורטית בכתיבתם, וכיצד קסם הכתיבה המדומיינת משמש פילוסופים בבניית טיעוניהם? כיצד שפת ה"מיתוס" החלומית והפראית מתמודדת עם שפת ה"לוגוס" המופשטת, המבקשת את הבהירות המושלמת? מהי פילוסופיה-ספרותית ומהי ספרות-פילוסופית?   מטרת הקורס היא לברר שאלות אלו באופן השוואתי ובין-תחומי, בטווח נרחב המשתרע על טקסטים בדיוניים, פואטיים ופילוסופיים מתרבויות ומתקופות שונות. במהלך סמסטר א' נתמקד בעת העתיקה, ונתעמק בתרבות יוון הקלאסית, שבמרכזה הפרגמנטים האפלוליים של הפילוסופים הפרה-סוקרטיים והמשלים הפילוסופיים של אפלטון. בסמסטר ב' נעסוק בספרות-הפילוסופית המודרנית, תוך התמקדות ביצירות קפקא, ניטשה ובורחס. כמו כן נתבונן ביחסי הגומלין המעודנים בין פואטיקה לפילוסופיה במזרח אסיה, בזרמֵי הטאואיזם והבודהיזם.

שיר נס השיר: סדנה לכתיבת שירה

33-160-01

מר אליעז כהן

יום ב', 16:00

סמ"א 

סדנה

כל מפגש ייוחד לנושא מעולם הכתיבה היוצרת בתחום השירה, בדגש על חוויה והתנסות סדנאית בכתיבה, וכן אסיף ומשוב על מה שנכתב במהלך המפגש. הכתיבה תיעשה לרוב בז'אנר חופשי בתוך תחומה הרחב של השירה, ובמהלך המפגשים יודגמו גם תתי-ז'אנרים ספציפיים (כמו: סונטה, הייקו, "מרובעים", פיוט, מדרש-חדש ועוד). בכל מפגש ישולבו טקסטים מן השירה העולמית והעברית לדורותיהם (מהתקופה הקלאסית ועד ימינו), אם כמקורות-השראה ואם כטריגרים לתרגילי-הכתיבה עצמם.

כתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית 

33-057-01

גב' הדר גלרון

יום ד', 16:00

שנתי 

סדנה

הקורס מציע כלים להבנת מנגנון הכתיבה הדרמטית, מתוך חוויה אישית, וחומרים ביוגרפים ואוטוביוגרפיים. להתנסות בכתיבה דרמטית (דיאלוגים ומונולוגים), והבאתם לבמה בצורת קריאה מבוימת או הצגה מלאה. במידה והקורס ייערך פנים אל מול פנים נגיע עד לבימוי הסצינות. במידה והקורס, מתוך אילוצים שאינם תלויים בנו (קורונה וכו'), יערך בזום – נתרכז יותר בכתיבה ונגיע עד לקריאה מבוימת.בין מטרות הקורס: לכוון את נקודת המבט של הסטודנטים להתבוננות חברתית-סוציולוגית, הנשענת  (מבחינה פילוסופית) על תורתו של מרטין בובר ועל יכולתו של האדם להיות אמפתי כלפי האח (בניגוד ל'סימפטי' – שזו נקודת מבט מנותקת); להתנסות בטכניקות שונות של כתיבה ומשחק, בכדי להעשיר את 'ארגז הכלים', ולבחון את העוצמות של כל אחד. לחבר את הסטודנטים אל כוחות-היצירה שלהם-עצמם, מתוך הקשבה לעולם החיצוני והפנימי שלהם, כמו גם של הסובבים אותם.

ממקרא לבמה: שימוש דרמטי ותיאטרוני ל"ספר הספרים" 

33-915-01 (ה)

33-9150-01 (ס)

ד"ר רועי הורוביץ

יום ד', 18:00

שנתי

הרצאה+ סמינריון

הקורס מדגים את האופן שבו חומרי-גלם מקראיים עשויים לשמש את היצירה הדרמטית והתיאטרונית.  במסגרתו ייבחנו חומרים מקראיים כיצירות ספרותיות, לצד מחזות, סרטים ויצירות אמנות נוספות שנוצרו בהשראת המקרא. הדיון יתמקד בשאלות של נאמנות למקור וחריגה ממנו ("הישנות ושינוי"), "עיבוד" ו "איבוד לדעת" ומעקב אחר היחס המשתנה למקור התנכ"י במרוצת הדורות. ללימוד נלווה גם צד מעשי, במסגרתו יבטאו המשתתפים את תובנותיהם על הטקסט המקראי באמצעות כלי המבע  התיאטרוני (כמו דיאלוג, תנועה, פעולה וקול).

סדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים

33-056

ד"ר רועי הורוביץ 

יום ד', 20:00

שנתי 

סדנה 

הקורס יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני. במהלכו ייסקרו המאפיינים והדרישות הייחודיים של כתיבה לתיאטרון (בשונה מפרוזה ומשירה), התחבולות הנקוטות בידי מחזאים על מנת "לברוא עולם" עלי בימות, מושגי הפעולה הדרמטית והקונפליקט הדרמטי, הפרוטגוניסט והאנטגוניסט, לצד תרומתם של היוצרים השונים, השותפים למעשה המרכבה של 'הצגת תיאטרון'. הלימוד ייעשה באמצעות קריאה משותפת, שהויה ודקדקנית, של מחזות מן הקאנון הדרמטי הקלאסי והמודרני, ובראשם "אדיפוס המלך" לסופוקלס ו "האב" של  סטרינדברג. בסיום הקורס, יזכו הסטודנטים: 1. להכיר מקרוב את טכניקת הכתיבה הדרמטית ודפוסיה האופיינים 2. להתוודע לאמצעי המבע הדרמטיים ליצירת קונפליקט, אפיון דמויות, פיתוח עלילה ויצירת האפקט המבוקש על הקורא / צופה 3. שכלל את יכולת הקריאה של מחזות, המיועדים להצגה בימתית, ולהפיק הנאה מרובה יותר מכך ומן הביקור בתיאטרון. הקורס מאפשר קריאה צמודה של לפחות שני מחזות קאנוניים, למן רשימת הנפשות הפועלות שבפתחם (תוך עמידה על הפוטנציאל הדרמטי המתגלה כבר בשלב זה) ועד לאקורד הסיום ובירור החוויה הנוצרת אצל הנמען (הרמוניה? דיסהרמוניה?).

סילבוס סדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים

סיפורי בדים

33-183-01

ד"ר לילי גלזנר 

קורס מתוקשב מלא 

סמ"א

במסגרת קורס זה נתוודע לתופעה ספרותית פופולארית: כתיבה מחודשת של מעשיות קלאסיות. נבחן מקרוב דוגמאות אחדות  – אילו שינויים הוכנסו במעשיות? האם השינויים הללו משנים את משמעותה של היצירה? האם ניתן לזהות מגמה או מגמות קונקרטיות בגרסאות החדשות? אנו נתמקד במיוחד בשינויים שחלים במעשיות בעקבות השפעת הפמניזמ(ים). שאלות נוספות שנבחן: האם נכון להגדיר יצירות אלו כ"גרסאות", או שמא מדובר ביצירות עצמאיות המקיימות קשרים אינטרטקסטואליים עם טקסטים שקדמו להן בזמן? האם הכתיבה המחודשת היא בבחינת מעשה אמנות או בבחינת מעשה פרשנות? 

 

* ייתכנו שינויים קלים במערכת