שלחו לחבר

תיאורי הקורסים לשנת תשפ"ב

תיאורי קורסים לשנת תשפ"ב -המחלקה לספרות משווה

[הקורסים מסודרים לפי סדר הימים בשבוע]

שם הקורס

פרטי הקורס

תיאור הקורס

החיים כסיפור 

33-097-01

ד"ר אילה עמיר

מתוקשב מלא 

שנתי 

בקורס תוצג תורת הסיפור, כפי שהתגבשה בשיח על ספרות מן המאה הרביעית לפנה"ס דרך הסטרוקטורליזם והמחקרים הנרטולוגיים של שנות השישים והשבעים ועד ימינו. ייבדקו הנחות היסוד שלה והקשר שלה לחקר מערכות התרבות בכלל. בתוך כך יעסוק הקורס בשאלות כגון: מהו סיפור? אלו סוגי קשרים יש בו? אילו מבני זמן? מי מספר אותו וכיצד? מי רואה אותו? כיצד הוא מעצב מרחב? כיצד הוא מעביר דיבור, מחשבה ורגש? מהן עמדותיו הגלויות והסמויות? אילו סוגי סיפורים יש, ואילו צרכים הם משרתים? כיצד מושפע טקסט סיפורי מן הקונטקסט ההיסטורי שלו? אלה גלגולים עבר מושג הסיפור, או הנרטיב, בעשורים האחרונים? כל אלה ייבדקו תחילה בטקסטים סיפוריים במובהק, ואחר כך בטקסטים לא בדיוניים מתחומי ידע אחרים (היסטוריה, פסיכולוגיה, משפט), שהנרטיב מובלע בהם או פועל באופן סמוי. כן ניגע בשיעור בחקר הנרטיב בקולנוע.

תולדות הספרות

33-299-01  (ה)

33-299-02 (ת)

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א', 10:00

שנתי,

קורס חובה שנה א'

שיעור + תרגיל

קורס זה מורכב משני חלקים: הרצאה ותרגיל פרונטאליים שבועיים שילוו בסדרת תרגילים מתוקשבים. בהרצאות ובתרגילים הפרונטאליים נעקוב אחר התפתחות הספרות המערבית, מן העת העתיקה ועד ספרות המאה ה-20 תוך שאנו מדגימים מטקסטים שונים. בתרגילים המתוקשבים נדגים התפתחויות אלו באופן ממוקד על ידי קריאת כתבים נבחרים מן הקנון הספרותי. מן היוצרים המרכזיים שנכיר: הומרוס, אובידיוס, ורגיליוס, כרטיאן דה טרואה, פטררקה, בוקצ'ו, שיקספיר, ראסין, מונטסקייה, וולטר, בודליר, ג'ין אוסטין, וורגי'ניה וולף.

מבראשית לבראשיתיות: 

על גלגולי תמות מספר בראשית בספרות המערבית 

33-253-01 (ה)

33-2530-01 (ס)

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון 

התנ"ך הינו טקסט מכונן בספרות המערבית. משוררים וסופרים שונים כתבו טקסטים המבוססים על סיפורי התנ"ך בואריאציות שונות.  הקורס יתמקד בתימות מרכזיות בסיפורי המקרא בספר בראשית ובגלגוליהן השונים בספרות המערבית החל מן המאה ה-17. בין התימות בהן יעסוק הקורס: בריאת העולם, אדם וחוה, קין והבל ועקידת יצחק. הטקסטים בהם נעסוק יהיו מתחום הפרוזה והשירה.

אנטישמיות ביצירות ספרותיות ובאגדות אירופאיות 

33-199-01

פרופ' רינה לפידוס 

יום א', 12:00

סמ"א 

הרצאה 

הקורס יעסוק ביצירות ספרות ואגדות עם אירופאיות הכוללות מסרים אנטישמיים. מגוון המסרים האלה רחב וכולל סמלים יהודיים, התייחסויות למבנה גופו של היהודי, הנתונים הפיזיולוגיים שלו, דיבורו, דרך החשיבה שלו, סוגי המזון שהוא אוכל, עיסוקו, מהותו, כישוריו – שכולם שונים מאלה של הלא-יהודיים וכולם רעים ונפסדים, כפי שהספרות האנטישמית מתארת אותם, תוך דה-הומניזציה ודמוניזציה של היהודי. המסרים האנטישמיים האלה משוקעים ביצירות ספרות ובאגדות עממיות רבות ומונחים בתשתית התרבות האירופאית. ללא הבנה נכונה של המסרים האלה אין אפשר להבין נכונה את תרבות אירופה וספרותיה.

בין גברים לנשים בספרות הרוסית

33-381-01

פרופ' רינה לפידוס 

יום א', 14:00

סמ"א 

הרצאה 

חקר המגדר בתרבות הרוסית מגלה תפיסות וגישות חדשות שאינן ידועות ואינן מקובלות במערב. הקורס יפתח פתח לתפיסת סוגיות המגדר בעולם התרבותי והחברתי הרוסי. במגדר בתרבות הרוסית אפשר לראות יחסים אמביוולנטיים בין גברים לנשים, כאשר משקל הרגשות השליליים (כגון קנאה, שנאה, נקמנות, תחרות, רצון להשפיל, כך על פי לב טולסטוי) הוא לא פחות ואולי אף רב יותר לעומת הרגשות החיוביים כגון אהבה וחיבה. הקורס מגלה את הסיבות התרבותיות, החברתיות, והפסיכולוגיות לתופעה זאת. מערכת יחסי גומלין בין גברים לנשים בתרבות הרוסית איננה מקשה אחת ויש בה היבטים שונים וסתירות פנימיות. ישנו פער גדול בהסתכלות הגברים בנשים לעומת הסתכלות הנשים בגברים. בקורס תוצגנה גם ההשקפה הגברית וגם ההשקפה הנשית בבני המין השני.

נוסטלגיה: בין עבר, הווה ועתיד

33-926-01

ד"ר חן בר-יצחק 

יום א', 14:00

סמ"א 

הרצאה 

נוסטלגיה תוארה במחקר כאחת התופעות המאפיינות את העידן המודרני. אך מה בין תופעה שנדמית לנו כאישית מאוד – געגוע אל העבר הפרטי שלנו – לבין תופעות תרבותיות רחבות, של געגוע קולקטיבי לתקופה אחרת? ומהם הגורמים התרבותיים – המקומיים והגלובאליים – לצמיחתם של זרמים נוסטלגיים בתרבות? בקורס נלמד יצירות מתחומי הספרות, הקולנוע והאמנות הויזואלית שהנוסטלגיה משחקת בהן תפקיד מרכזי, ולצידן נלמד תיאוריות מרכזיות המנסות להסביר את תופעת הנוסטלגיה בהקשרה התרבותי. נבחן גורמים תרבותיים שונים המהווים רקע לכתיבתן של יצירות נוסטלגיות, דוגמת גלות והגירה, שינויים פוליטיים, גלובליזציה והאצה טכנולוגית, ונתנסה בזיהוי וניתוח תופעות נוסטלגיות עכשוויות בעולם התרבותי הסובב אותנו

כל הג'אז הזה: עיונים בספרות אפרו-אמריקאית

33-927-01

ד"ר חן בר-יצחק 

יום א', 14:00

סמ"ב

הרצאה 

הקורס יסקור את הספרות האפרו-אמריקאית מהמאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20, החל מנרטיבים של עבדות, דרך הרנסאנס של הארלם ותנועת האמנות השחורה ועד לפריחת הכתיבה הנשית של סוף המאה ה-20. נקרא יחד יצירות של סופרים ומשוררים בולטים מהקאנון האפרו-אמריקאי ונלמד על ההיסטוריה הספרותית והתרבותית של ספרות זו. נתוודע לאופן בו בוחנות יצירות אלה סוגיות של גזע, זהות, אפליה, אהבה ומשפחה בהקשר האמריקאי. נעמוד על הקשרים המרתקים המתקיימים בין הספרות הכתובה לבין מסורות ורנקולריות ומוזיקליות.

תרבויות של זיכרון: ישראל וגרמניה לאחר השואה

33-404-01(ה)

33-4040-01 (ס)

ד"ר מיכל בן חורין

א', 16:00

שנתי

הרצאה + סמינריון

הקורס בוחן מקבץ סוגיות הנוגעות לתרבויות הזיכרון ולשאלות של עדות ותיעוד בגרמניה ובישראל לאחר השואה. במסגרת השיעורים נעסוק בהיבטים שונים של השיח התרבותי הנגזר ומוסיף להגיב על הקטסטרופה של מלחמת העולם השנייה, תוך בדיקה של נקודות ממשק, דמיון והבדל, ויחסי-הגומלין, באשר הם קיימים, בין המרחבים הגרמני והישראלי ובין המדיומים השונים של הייצוג (פואטי, ויזואלי, מוסיקלי, קולנועי). נדון במגוון שאלות הנוגעות לתחומי ידע שונים כגון: הקונפליקט הבין-דורי, התמודדות עם טראומה, שיח מולדת וגלות, שאלת המסורת ואופן ההתכתבות עמה.

רומנטיקה ותרבויות אקזוטיות

33-066-01

ד"ר מיכל בן-חורין

יום א', 18:00

סמ"א

הרצאה

הרומנטיקה הגרמנית נודעה בזיקתה אל תרבויות המזרח: התשוקה והאימה, ההיקסמות והגעגוע עומדים במרכזם של טקסטים המציעים שלל ייצוגים של "האחר" מן המזרח (הודו, פרס, סין, ארצות ערב). את העניין והחקירה הלשוניים, הפילוסופיים והפואטיים של תרבויות "אחרות", "מרוחקות", יש להבין כחלק בלתי נפרד מפרויקטים של הגדרת העצמי ועיצוב זהות לאומית גרמנית בעת המודרנית. במהלך הקורס נתחקה אחר הגילויים הספרותיים והפילוסופיים-אסתטיים של זיקה בין-תרבותית זו ביצירות של הוגים ויוצרים שפעלו בגרמניה משלהי המאה השמונה עשרה ועד לשליש האחרון של המאה התשע עשרה.

תומס מאן: בין טריסטן לפאוסטוס

33-047-01

ד"ר מיכל בן-חורין

יום א', 18:00

סמ"ב

הרצאה

הקורס בוחן את המפעל היצירתי של תומס מאן, חתן פרס נובל לספרות, ומן הסופרים חשובים בגרמניה במאה העשרים. במהלכו נקרא טקסטים פואטיים שונים, החל מסיפוריו הקצרים והנובלות, וכלה ברומן שנכתב במהלך מלחמת העולם השנייה וראה אור מיד לאחריה. מעבר ליצירה הספרותית הנותנת ביטוי לדיאלוג של מאן עם מסורות תרבותיות שונות בין רומנטיקה למודרניזם, הקורס משלב קריאה במגוון טקסטים כגון: מסות, קטעי יומן ומכתבים, כמו גם צפייה והאזנה לאדפטציות של יצירתו הספרותית במדיומים השונים (קולנוע, אופרה). 

סדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים

33-056-01

ד"ר רועי הורוביץ 

יום ב',

8:00-12:00

סמ"א 

סדנה 

הקורס יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני. במהלכו ייסקרו המאפיינים והדרישות הייחודיים של כתיבה לתיאטרון (בשונה מפרוזה ומשירה), התחבולות הנקוטות בידי מחזאים על מנת "לברוא עולם" עלי בימות, מושגי הפעולה הדרמטית והקונפליקט הדרמטי, הפרוטגוניסט והאנטגוניסט, לצד תרומתם של היוצרים השונים, השותפים למעשה המרכבה של 'הצגת תיאטרון'. הלימוד ייעשה באמצעות קריאה משותפת, שהויה ודקדקנית, של מחזות מן הקאנון הדרמטי הקלאסי והמודרני, ובראשם "אדיפוס המלך" לסופוקלס ו "האב" של  סטרינדברג. בסיום הקורס, יזכו הסטודנטים: 1. להכיר מקרוב את טכניקת הכתיבה הדרמטית ודפוסיה האופיינים 2. להתוודע לאמצעי המבע הדרמטיים ליצירת קונפליקט, אפיון דמויות, פיתוח עלילה ויצירת האפקט המבוקש על הקורא / צופה 3. שכלל את יכולת הקריאה של מחזות, המיועדים להצגה בימתית, ולהפיק הנאה מרובה יותר מכך ומן הביקור בתיאטרון. הקורס מאפשר קריאה צמודה של לפחות שני מחזות קאנוניים, למן רשימת הנפשות הפועלות שבפתחם (תוך עמידה על הפוטנציאל הדרמטי המתגלה כבר בשלב זה) ועד לאקורד הסיום ובירור החוויה הנוצרת אצל הנמען (הרמוניה? דיסהרמוניה?).

החידה של קפקא 

33-040-01(ס)

33-0400-01(ה)

ד"ר מיכל בן-חורין 

יום ב', 10:00

שנתי 

הרצאה+סמינריון

הפרגמנט של פרנץ קפקא על פרומתיאוס, הדמות המיתולוגית שהעניקה את האש לבני האדם, מעלה שאלה על הסיפור (מיתוס) והספרות בכלל, ותוך כך על המהלך הפרשני הקשור בתשוקה האנושית לפשר ולמובן. התשובה שמספק קפקא בפרגמנט זה, כמו גם באחרים, סבוכה. מטרת הקורס היא להציע קריאה כפולה: ראשית, התמקדות במבחר טקסטים מפרי עטו של קפקא, המדגימים מגוון של סוגיות פואטיות והרמנויטיות; שנית, התוודעות אל חיבורים מפרי עטם של יוצרים נוספים המתייחסים באופנים כאלה ואחרים אל הספרות של קפקא. נברר מה מעמדם של חיבורים אלה ביחס ליצירתו של קפקא, וכיצד הפנייה של היוצרים אל קפקא והדיאלוג עם יצירתו משרתת אותם ביצירתם שלהם. מעבר לחוויית הקריאה מטרת הקורס לאפשר למשתתפיו לפתח מיומנויות של פרשנות טקסט. זאת לצד הכרת מסורות של כתיבה וקריאה מן המחצית הראשונה והשנייה של המאה העשרים.

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת עד המאה ה-18

33-651-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ב' 12:00

סמ"א

הרצאה 

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מימי הביניים ועד המאה ה18 (ובכלל). דיון מיוחד יוקדש למחזאים שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות. רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי במאה ה20 (עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות). הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. תנועות ומחזאים אשר יידונו: הפרסה של ימי הביניים, מולייר, דידרו, מריבו, בומרשה.

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת במאות 19-21

33-652-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ב' 12:00

סמ"ב

הרצאה 

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מן המאה ה19 ועד המאה ה21. דיון מיוחד יוקדש למחזאים שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות. רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי (עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות). הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. הקומדיה הרומנטית, תיאטרון ה"בולוואר" (לביש, קורטלין, פיידו), תיאטרון האבסורד (יונסקו), מחזאים יהודיים, יסמינה רזה ועוד. יצירות קולנוע מ-אריק רומר, פרנסואה טריפו, אריאן מנושקין, ז'ראר אורי, פרנסיס וובר, ועוד.

מחזאות ישראלית-בין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים

33-925-01

ד"ר רועי הורוביץ 

יום ב'

12:00-16:00

סמ"א 

הרצאה 

התיאטרון הישראלי דהיום הוא זירת פעילות אינטנסיבית (שלא לומר, אינפלציונית) ורבת-פנים. אולם, לא תמיד היו כך פני הדברים. יהודים, בשונה מבני עמים ותרבויות אחרים, הדירו רגליהם מפעילות תיאטרונית במשך מאות בשנים, והחלו לעסוק בה בהתמדה רק בשלהי המאה ה 19. במהלך הלימוד, נתחקה אחר ההיסטוריה הקצרה (יחסית) הזו ולאחר מכן, לשרטט את קלסתר פניו של התיאטרון הישראלי, תוך השוואה עם המקובל במקומות אחרים. בין היתר, נעמוד על יחסה האמביוולנטי של היהדות לעצם העיסוק בתיאטרון, מאפיינים בולטים של הרפרטואר המוצג בעולם ובמקומותינו (המגמה הרווחת של עיבוד יצירות ספרותיות לבמה, התעצמות 'הקול הנשי' בשנים האחרונות), המחזאים הבולטים ועוד. הלימוד יתבסס על הרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה, צפייה בקטעי וידאו, ביקור מאורגן בהצגות תיאטרון ומפגש עם אמנים ואישים בולטים בתחומי העשייה התיאטרונית בארץ.

 

תהום סודית בנפש: סדנה לכתיבת פרוזה

33-163-01

גב' לאה איני

יום ב', 12:00

סמ"א 

סדנה 

בסדנה נתנסה בכתיבת פרוזה באופן מודרך ופעיל. נתוודע למחצבים ולכלים של הכתיבה מהפן האמנותי, נלמד למצותם, ונפתח לממד המשחקי שבה. במקביל יושם דגש על לימוד קריאה מעמיקה  בטקסטים ספרותיים מתוך עמדה של כתיבה. בין הנושאים שיידונו בקורס: תנועה בין לשון לדמיון, מוענים ונמענים, ציור במלים לקראת העמדת דמות ספרותית, משחקי קריאה, חשיבות העיבוד והעריכה, וכן מהלך עלילתי ותזמור.

 

 

הצצה לארגז הכלים: סדנה לכתיבת פרוזה

33-161-01

מר יובל שמעוני

יום ב', 14:00

שנתי 

סדנה 

הצצה ראשונית לארגז הכלים של סופר – בסדנה נפתח יחד יכולות בסיסיות, החל בהתבוננות ובקשב וכלה בדרכי סיפר וניסוח. לשם כך ניעזר בתצלומים ובתמונות, בקטעי וידאו ובטקסטים מן הספרות העברית והעולמית. הדמויות – מה נחוץ לבנייתן קודם-כל? אפיוניהן ועוד מידע עליהן, מתי למסור אותו וכיצד? אילו שימושים יש לסגנונות השונים? נבחן בסדנה כמה דוגמאות "מהחיים" וגם מיצירות ספרות נבחרות.

 

שיר נס השיר: סדנה לכתיבת שירה

33-160-01

מר אליעז כהן

יום ב', 16:00

שנתי 

סדנה

כל מפגש ייוחד לנושא מעולם הכתיבה היוצרת בתחום השירה, בדגש על חוויה והתנסות סדנאית בכתיבה, וכן אסיף ומשוב על מה שנכתב במהלך המפגש. הכתיבה תיעשה לרוב בז'אנר חופשי בתוך תחומה הרחב של השירה, ובמהלך המפגשים יודגמו גם תתי-ז'אנרים ספציפיים (כמו: סונטה, הייקו, "מרובעים", פיוט, מדרש-חדש ועוד). בכל מפגש ישולבו טקסטים מן השירה העולמית והעברית לדורותיהם (מהתקופה הקלאסית ועד ימינו), אם כמקורות-השראה ואם כטריגרים לתרגילי-הכתיבה עצמם.

 

נשים במלחמה כמבחן מוסרי: מן הטרגדיה היוונית ועד התיאטרון בן זמננו

33-916-01 (ה)

33-9160-01 (ס)

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ב' 16:00

שנתי 

הרצאה+סמינריון

הקורס משתלב במגמה הכללית לבדוק כיצד שאלות של אתיקה ובפרט דילמות מוסריות נידונות על במת התיאטרון. הנחת היסוד שלנו היא שהשאלות הגדולות חוזרות ומתגלגלות מן הטרגידה היוונית ועד הדרמה של המאה ה-20 וה-21. בנוסף, מטרת הקורס היא לפתח כלים תיאורטיים העוזרים למיפוי הערכים והשאלות, מתוך תשומת לב לפואטיקה של הטקסט ולאמצעי הבימוי. בקורס הנוכחי הדיון יתמקד סביב הבעיות האתיות הקשורות למעמד הנשים במלחמה. יעלו לדיון נושאים כמו:  הנשים כלוחמות, הנשים כקרבנות המלחמה, הנשים כאובייקט או "נשק" מיני בעת המלחמה. הדיון יתפתח סביב שתי יצירות, אחת מן התיאטרון היווני הקלאסי ואחת מן התיאטרון המודרני: הקבה לאוריפידס ואמא קוראג' לברטולד ברכט. מלבד יצירות אלו, יובאו עוד דוגמאות ממורשת התיאטרון ומן הקולנוע. אשר למרכיב התיאורטי: מלבד הספרות המחקרית המוקדשת ליצירות הנידונות, נקדיש מקום מיוחד לפואטיקה של אריסטו מחד, ולכתביו התיאורטיים של ברכט מאידך, ונדון גם בתיאוריה הפמיניסטית הקשורה לתיאטרון.

כתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית 

33-057-01

גב' הדר גלרון

יום ב', 18:00

שנתי 

סדנה

הקורס מציע כלים להבנת מנגנון הכתיבה הדרמטית, מתוך חוויה אישית, וחומרים ביוגרפים ואוטוביוגרפיים. להתנסות בכתיבה דרמטית (דיאלוגים ומונולוגים), והבאתם לבמה בצורת קריאה מבוימת או הצגה מלאה. במידה והקורס ייערך פנים אל מול פנים נגיע עד לבימוי הסצינות. במידה והקורס, מתוך אילוצים שאינם תלויים בנו (קורונה וכו'), יערך בזום – נתרכז יותר בכתיבה ונגיע עד לקריאה מבוימת.בין מטרות הקורס: לכוון את נקודת המבט של הסטודנטים להתבוננות חברתית-סוציולוגית, הנשענת  (מבחינה פילוסופית) על תורתו של מרטין בובר ועל יכולתו של האדם להיות אמפתי כלפי האח (בניגוד ל'סימפטי' – שזו נקודת מבט מנותקת); להתנסות בטכניקות שונות של כתיבה ומשחק, בכדי להעשיר את 'ארגז הכלים', ולבחון את העוצמות של כל אחד. לחבר את הסטודנטים אל כוחות-היצירה שלהם-עצמם, מתוך הקשבה לעולם החיצוני והפנימי שלהם, כמו גם של הסובבים אותם.

ספרות ופסיכואנליזה 

33-069-01

ד"ר אילה עמיר 

יום ג', 10:00

סמ"א 

הרצאה

בקורס ייבחנו היחסים בין הספרות לפסיכואנליזה. באמצעות קריאה במספר מאמרים מייצגים שבהם נידונו יצירות ספרות, סופרים או מעשה היצירה (פרויד, ג'ונס, בונפרט, פלמן, ברמן, מרקוס אייפרמן ואחרים) ובטקסטים הסיפוריים שעליהם הם נסובים, נבחן כיצד שאלו הדיסציפלינות זו מזו ומה היו יחסי הכוחות ביניהן, נחקור את המצע המשותף למחקר הפסיכואנליטי-ספרותי וכיצד הפך מורכב עם השנים ונברר כיצד השפיע השיח הבינתחומי על דרכי הפרשנות וההבנה מהו סיפור, מהו טקסט ומהי פרשנות. מבחינת מהלך הקורס, הקורס יעקוב אחר ההתפתחות שחלה ביחסים בין הספרות והפסיכואנליזה – מן הגישה המתמקדת במחבר ובמערך הנפשי שלו כפי שהוא בא לביטוי ישיר לטקסט אל הגישה בשבילה הספרות והפסיכואנליזה שניהם שדות הרמנויטיים המקיימים יחסי גומלין שוויוניים.

הקול והגוף

33-168-01

ד"ר אילה עמיר 

יום ג', 10:00

סמ"ב

הרצאה

כיצד מוסרת הספרות את הכאב הפיזי והנפשי - זה שלעתים אין לו מילים אך הוא מסמן ומסומן בגוף ובמילה? מה מקומה של הספרות בהתמודדות ואולי גם במאבק עם דיכוי ועינוי שבן אנוש גוזר על זולתו? כיצד היא מבטאת חוסר אונים, התקוממות, אמפתיה, ואת הקשר החמקמק שבין הגוף לנפש? כיצד היא משמרת את זכרון הכאב? כיצד מתבטא בה ההבדל בין סבל אנושי כללי (כמו זה הנגרם ממחלה) לסבל שגורמים בני אדם אלה לאלה והוא מעוגן במערכת פוליטית? כיצד קשורה הבנית הכאב בתרבות לאופן ביטויו הספרותי? ננסה להשיב על שאלות קשות אלה בעזרת טקסטים עיוניים ומתחום שיח הטראומה, המחקר הפוסט-קולוניאליסטי ולימודי התרבות בכלל, ודרך טקסטים ספרותיים וממוארים של כותבים שונים (טולסטוי, קפקא, ג"מ קוטזי, טוני מוריסון, ז'אן אמרי, מרגרט דיראס ואחרים).

התפתחות הסיפורת הבלשית 

33-208-01

33-2080-01

 

ד"ר ענת ברייר

יום ג', 10:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

נפתח במי שנחשב לאבי הז'אנר אדגר אלן פו. נעבור לקונן דויל והבלש שלו שרלוק הולמס. משם נמשיך אל מלכות תור הזהב הבריטי: אגתה כריסטי ודורותי ל' סיירס. לאחר מכן נעסוק בבלש הקשוח (hard-boiled ) האמריקאי (דשייל האמט וריימונד צ'ינדלר). נעסוק בבלש המשטרתי (פי די ג'ימס). נעסוק בבלש שהוא איש הדת (צ'סטרטון, קימלמן) וכן בבלש ההיסטורי (אליס פיטרס) ובבלש איש המקצוע (רייך, CSI). הקורס ילווה בצפיה בסרטים. הקורס יעסוק בסוגה מזוויות ביקורתיו שונות. החל מתפיסת יחסי קורא-טקסט אצל פוקו וכלה בתאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות.

החוויה המיסטית במזרח ובמערב

33-167-01

33-1670-01

פרופ' שלומי מועלם

יום ג', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

המסתורין העמוק של החוויה המיסטית מתואר בכתבי המיסטיקנים כ"פתיחת דלתות התודעה", "ראיית האלוהים בעיני הלב" וכן בביטויים פרדוקסליים כגון "האור האפל". מסתורין זה נובע מטבעה החידתי של חוויה זו, שהיא מצד אחד ברת חלוף ובלתי ניתנת לתיאור, ומאידך מקנה למיסטיקנים ידע מהותי אודות המציאות המוחלטת כך שבעקבותיה מתרחשת טרנספורמציה מושלמת של חייהם. הקורס יבחן את המאפיינים האוניברסליים ואת שפת הסמלים של החוויה המיסטית בזיקתה לדת, לפילוסופיה, לטבע, למצבי התודעה ולקיום האנושי. כמו כן נחשף לביטויים המגוונים של חוויה זו בספרויות ובתרבויות העולם : החל מן הספרות המודרנית, תורת הסוד של המקובלים והפילוסופים-המיסטיקנים ביוון, ועד לאקסטזה של המיסטיקנים ההודיים ושירת ההארה של הבודהיזם .

רומן חניכה הגברי והנשי

33-914-01

33-9140-01

ד"ר אילה עמיר

יום ג', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

הקורס הוא עיון יסודי בז'אנר רומן החניכה כביטוי של תפיסת הזהות והעצמיות, של הבדלי המגדר ותפיסתם התרבותית – תוך חקירת השינויים שחלו בהם. הקורס יסקור מספר תחנות בהתפתחותו של ה-Bildungsroman שהוא רומאן העיצוב או החונכות. הקורס יעמוד על התפיסות השונות של העצמיות והתפתחות הזהות ביחס למשפחה ולחברה, כפי שהם משתקפים בז'אנר מרתק זה ובגלגוליו מן המאה ה-18 ועד ימינו מן הפרספקטיבה הפסיכו-תרבותית של תפיסת האני והאישיות נקרא מספר רומאנים המציעים גרסאות שונות של תהליך החניכה, נעמוד על מקומו של המושג בתפיסת הנאורות ונלמד על המשבר שחל בו במאה ה-20. דגש מיוחד יושם בקורס על רומן החונכות הנשי והביטוי שניתן בו לכינון האישה כסובייקט. במהלך השנה נצפה בגרסאות קולנועיות לכמה מהרומנים שיילמדו בקורס.

ההתמכרות לאלכוהול בספרות 

33-179-01

ד"ר ענת ברייר

יום ג', 14:00

סמ"א

הרצאה

הקורס פותח בנושא ההתמכרות באופן כללי ולאלכוהול באופן פרטי. הקורס יסקור שלבי ההתמכרות לאלכוהול. לאחר מכן נבחן כיצד נושא ההתמכרות לאכוהול בא לידי בטקסטים שונים מהתקפה המודרנית. הקורס יכיר לסטודנטים את אחת מתופעות ההתמכרות הפופולריות ביותר - ההתמכרות לאלכוהול. נדון בשלבי ההתמכרות השונים ונבחן כיצד הם משתקפים ביצירות ספרותיות שונות החל מהמאה ה-20.

 

ההתמכרות לסמים בספרות 

33-179-01

ד"ר ענת ברייר

יום ג', 14:00

סמ"ב

הרצאה 

הקורס פותח בנושא ההתמכרות באופן כללי ולסמים באופן פרטי. הקורס יסקור את סוגי הסמים השונים. לאחר מכן נבחן כיצד נושא הסמים משתף בטקסטים שונים החל מסוף המאה ה-19 ועד ימינו. 

השפעות רוסיות 

33-492-01

פרופ' רינה לפידוס 

יום ג' 16:00

סמ"א

הרצאה 

הספרות הרוסית השפיעה השפעה רבה – אפשר אף לומר: מכרעת – על ספרות העולם במאה העשרים. במיוחד נכון הדבר בתחום השירה. אפשר לעקוב אחר השפעות אלה בתחום הספרות האמריקאית, הגרמנית, הלטינו-אמריקאית, וגם כמובן בתחום הספרות היהודית והישראלית. בסמינריון נעמוד על אופן השימוש הנרטיבי של בורחס בשיטות פילוסופיות מן המזרח והמערב, כלומר השילוב בין מיתוס ללוגוס, וכן תיבחן התייחסותו למערכות תיאורטיות אחרות כגון תיאולוגיה, מתמטיקה ופיזיקה. חקר ההשפעות הרוסיות על ספרות העולם משלב שימוש בשיטות מחקר חשובות בתחום זה: אינטרטקסטואליות מבית היוצר של יוליה קריסטבה, "חרדת ההשפעה" של הרולד בלום, "מות המחבר" של רולנד בארת' ועוד.  

החיפוש אחר הגאולה מהודו העתיקה ועד לבודהיזם

33-2380-01

פרופ' שלומי מועלם

יום ג', 16:00

הרצאה 

אחד ממושגי המפתח של ההינדואיזם הקדום הוא ה"מוֹקשַה" (moksha): השחרור או החרות העליונה כאירוע של גאולה  או שחרור מן הסבל. הקורס יבחן במבט השוואתי את תהליכיי החיפוש והשגת המוֹקשַה כאידיאל של גאולה בהודו: החל מהתקופה הוודית (Veda), העוסקת בפולחן ובמזמור לאלים לצורך הגאולה הקוסְמית, ועד לתקופה האופנישדית (Upanishad) המבקשת, בהדרכתו של הגורו, את גאולת ה"עצמי" ממסע גלגוליי הנשמות, ואת נצחיות הנפש של היחיד. בנוסף נבאר את גלגולו של רעיון הגאולה העצמית מן ההינדואיזם אל הבודהיזם המוקדם. יועמדו לדיון טקסטים נבחרים מספרות כתבי הקודש, "מגילות היער", המיתולוגיה, השירה והפילוסופיה ההודית. במהלך ההרצאות תערך השוואה בין-תחומית לזרמים מן התרבויות המערביות, תוך דגש על יוון העתיקה והמסורת היהדות.

זן בודהיזם: ספרות מיסטיקה ומדיטציה

33-321-01

פרופ' שלומי מועלם 

יום ג', 16:00

הרצאה 

מהו הבודהיזם? מהי הנירוונה? מיהו הבודהא? כיצד התגבש זרם הזן-בודהיזן ביפן? הקורס יציג את ההגות, האסתטיקה, הדת והתרבות של הבודהיזם, שבבסיסו תורת "ארבעת האמיתות הנאצלות". תוצג בהרחבה דמותו של מייסד הבודהיזם, גאוטמה סידהארתא או "הבודהא", שחייו מהווים אידיאל של השגת ההארה והשחרור מן הסבל. במהלך ההרצאות נסקור את גלגוליה ההיסטוריים והרעיוניים של תורת הבודהיזם, בביטוייהם בשירה ובפילוסופיה הבודהיסטית. נציג את שלביה העיקריים של התפתחות הבודהיזם כמסורת של מדיטציה: צמיחת הבודהיזם הקדום בצפון הודו, פיצול הבודהיזם לזרמיי ה"תרוואדה" וה"מהאיינה" לאחר מות הבודהא, כניסת הבודהיזם לסין וייסוד הצ'אן-בודהיזם, ולבסוף התגבשות זרמיי הסוטו-זן והרינזאי-זן ביפן. במהלך ההרצאות יושם דגש על השוואה לנושאים מקבילים בהגות ובספרות המערבית.

ממקרא לבמה: שימוש דרמטי ותיאטרוני ל"ספר הספרים" 

33-915-01 (ה)

33-9150-01 (ס)

ד"ר רועי הורוביץ

יום ד'

8:00-12:00

סמ"א

הרצאה+ סמינריון

הקורס מדגים את האופן שבו חומרי-גלם מקראיים עשויים לשמש את היצירה הדרמטית והתיאטרונית.  במסגרתו ייבחנו חומרים מקראיים כיצירות ספרותיות, לצד מחזות, סרטים ויצירות אמנות נוספות שנוצרו בהשראת המקרא. הדיון יתמקד בשאלות של נאמנות למקור וחריגה ממנו ("הישנות ושינוי"), "עיבוד" ו "איבוד לדעת" ומעקב אחר היחס המשתנה למקור התנכ"י במרוצת הדורות. ללימוד נלווה גם צד מעשי, במסגרתו יבטאו המשתתפים את תובנותיהם על הטקסט המקראי באמצעות כלי המבע  התיאטרוני (כמו דיאלוג, תנועה, פעולה וקול).

מחזותיו של שייקספיר 

33-279-01(ה)

33-2790-01(ס)

 

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ד', 10:00

שנתי

הרצאה+ סמינריון

עם הגידול בחשיבותם של הרציונליזם והחשיבה המדעית באירופה במחצית השנייה של המאה ה17- ובמחצית הראשונה של המאה ה18-, גדלה ההכרה הנשית בזהותן הקבוצתית-פמיניסטית. הקורס יתמקד בדרכים בהן טיעונים פילוסופיים של ההשכלה וחקירות רציונאליות סיפקו למספר נשים-כותבות כלים ליצירת קבוצה סוציולוגית המבוססת על שכל יותר מאשר על פיזיות. באמצעות הקדמה רחבה המיועדת לפעול כבסיס תיאורטי ללימוד הטקסטים הספרותיים, הקורס שם כמטרת על להביא את הסטודנטים להבין איך נשים במאה ה-18 מיקמו מחדש את מרכזיותו של הטבע האנושי באינטלקט ותמכו באינטלקטואליזם נשי כקרקע לשוויון בינן לבין בני שיחם הגברים.

סופרים מספרים ודמויות: מעשה היצירה ופענוחה בספרות ובביקורת

33-513-01

ד"ר אילה עמיר

יום ד', 10:00

סמ"א

הרצאה

האם קיים קשר בין הסופר ויצירתו? מה טיבו? מה הקשר בין הסופר לדמות, וכיצד מתבטא הדבר ביצירה? האם יש הבדל בין סופרת לסופר, ובין מספר שחור למספר לבן? כיצד מבטא הטקסט הספרותי את תהליך יצירתו? נדון בשאלות אלה על ידי קריאה בטקסטים ספרותיים וטקסטים שסופרים כתבו על יצירתם (סרוונטס, ג'יימס, עוז, פואנטס, אוסטר ועוד) בצד מאמרי ביקורת ותיאוריה של אסכולות שונות בחקר הספרות. כן נצפה ונדון בייצוג/ים קולנועיים של כותבי ספרות.

קוראים כותבים: היבטים ספרותיים, פסיכולוגים ותרבותיים

33-507-01

ד"ר אילה עמיר

יום ד', 10:00

סמ"ב

הרצאה

בקורס ייבחנו תופעת הקריאה ומעמדו של הקורא ממגוון פרספקטיבות, והוא ישלב בין עיון תיאורטי לקריאה ביצירות ספרות. נסקור את השינוי שחל במעמדו של הקורא – מן התפיסה הספרותית הטהרנית שבה הקורא הוא הבניה העולה מן הטקסט (הקורא האידאלי) לתפיסות העוסקות בקוראים ממשיים מן הבחינה הפסיכולוגית (הטקסט כאתר לעיבוד תכנים נפשיים), ההיסטורית (הקריאה כמפגש טנטטיבי בין תקופות), המגדרית והאתנית (הקריאה כנגד צפנים דכאניים) והתרבותית בכלל. כן תיבחן תופעת הקריאה כחוויה של השתקעות (immersion) או מעתק (transposition)  לעולם מקביל תוך השוואה לפעילויות אחרות בתרבות העכשווית ובמרחב הווירטואלי (משחקי תפקידים, משחקי מחשב, מציאות מדומה וכו'). בצד עיון בטקסטים ביקורתיים הממוקדים בקוראים ובדמיון הקריאה (איזר, פיש, פרויד, הולנד, פטרלי, יאוס) נקרא יצירות ספרות שהקורא מרכזי בהן כתימה או כעקרון מבני (קאלווינו, שלינק, אנדה). אם יישאר זמן נצפה בקטעים מסרט או שנים הנותנים ביטוי לנושא זה (נערת קריאה, הסיפור שאינו נגמר).

עיונים בספרות המיסטית והקלאסית של הודו

33-185-01

ד"ר איתמר תיאודור

יום ד', 10:00

סמ"ב

הרצאה

להינדואיזם קורפוס ספרותי רחב ממדים ואשר היצירות הקלאסיות שבו כתובות רובן ככולן בסנסקריט. הקורס יעסוק בספרות הקלאסית של ההינדואיזם הן בקטגוריית השרוטי והן בקטגוריית הסמריטי ובכלל זה באופנישדות , במהאבהרטה, בבהגווד גיטא, בדהרמה שאסטרה ובבהגווטה פוראנה.  הקורס יכלול קריאה ודיון ביצירות האלה בתרגומים לעברית.

חיוכה של אפרודיטה

 

33-210-01

פרופ' יהושע אלקולומברה 

יום ד',12:00

שנתי 

הרצאה 

הקורס דן בתפיסות האסתטיות השונות המצויות בספרות ובתיאוריה של הספרות בעולם הקלאסי, החל מהומרוס ועד תקופת הרנסנס באירופה. הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. בין הסופרים אשר יידונו: הומורס, הסיודוס, אפלטון, אריסטו, הורציוס, מבקרי הספרות ביוון וברומי, הסופרים הניאו-פלטוניסטיים, תומס אקוינס, אלברטי.

לולאה מוזרה: ספרות ופילוסופיה במפגש

33-321-01

33-3210-01

 

פרופ' שלומי מועלם

יום ד', 12:00

שנתי 

הרצאה, סמינריון

בעת העתיקה הכריז אפלטון כי בין השירה לפילוסופיה קיימת "מחלוקת עתיקה, מאז ומעולם", ומחלוקת זו מחייבת את גירוש המשוררים ממדינת המלך-הפילוסוף. זהו המתח המתמשך בתודעת האדם בין כוח הדמיון לעוצמת המחשבה. כיצד ממזגים סופרים ומשוררים את החשיבה התיאורטית בכתיבתם, וכיצד קסם הכתיבה המדומיינת משמש פילוסופים בבניית טיעוניהם? כיצד שפת המיתוס, החלומית והפראית, מתמודדת עם שפת ה"לוגוס" המופשטת, המבקשת את הבהירות המושלמת? מהי פילוסופיה-ספרותית ומהי ספרות-פילוסופית? מטרת הקורס היא לברר שאלות אלו באופן השוואתי ובין-תחומי, בטווח נרחב המשתרע על טקסטים בדיוניים, פואטיים ופילוסופיים מתרבויות ומתקופות שונות. במהלך סמסטר א' נתמקד בעת העתיקה: יוון העתיקה, שבמרכזה המשלים הפילוסופיים של אפלטון, וההלניזם שבמרכזו השיר הפילוסופי של לוקרציוס. בסמסטר ב' נעסוק בספרות מודרנית, תוך מיקוד ביצירות קפקא, ניטשה ובורחס, וכן ביחסי הגומלין בין פואטיקה לפילוסופיה בסין וביפן: טאואיזם וזן-בודהיזם

השיח בין האמנויות: ספרות, אמנות, צילום וקולנוע

33-089-01

ד"ר אילה עמיר

יום ד', 12:00

שנתי 

הרצאה 

הקורס יעסוק בסוגיות התיאורטיות הנוגעות לקשר בין הספרות והאמנויות הוויזואליות ול"מפנה המרחבי" (Spatial Turn) שהתחולל בביקורת הספרות בעידן שלנו. נפתח בשאלה כיצד מייצר סיפור מציאות נראית וכיצד הוא הוא פועל על הדמיון הוויזואלי של הקוראים. נברר מה בין טקסט ספרותי ובין ציור, צילום וסרט – האם ניתן לשאול מושגים ותיאוריות משדה לשדה, או שיש פער בלתי ניתן לגישור בין מילה ותמונה? נלמד על מושגים כגון, אקפרסיס, פוטו-טקסט ו- mise en abyme. כל זאת תוך קריאה בטקסטים שבדקו את הגבולות בין האמנויות או שילבו ביניהן והתבוננות או צפייה ביצירות (ציור, צילום, קולנוע ווידאו-ארט) שיש בהן התייחסות לטקסטים ספרותיים או דיאלוג עם המדיום הספרותי והנרטיבי.

תורת הספרות ועקרונות מתודולוגים

33-942-01

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ד', 14:00

סמינריון 

בקורס זה נלמד את התפתחותה של תורת הספרות, את הזרמים השונים ואת ההשפעה שלכל אחד מאלה הייתה על התפתחותם של כלים מתודולוגיים. הקורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים והינו תחנת חובה למי שנכנס למסלול לקראת כתיבת תיזה או דיסרטציה. במשך השנה נציג כל אחת מן האסכולות והסטודנטים יתבקשו ליישם את העקרונות הפרשניים של כל זרם על טקסט לבחירתם

העיר בספרות ובתרבות 

33-928-01

33-9280-01

ד"ר חן בר-יצחק

יום ד', 14:00

הרצאה+ סמינריון

הקורס יסקור ייצוגים ספרותיים וקולנועיים של העיר ושל החוויה האורבנית. נבחן את החיים בעיר מנקודת מבט רב-תחומית, ונדון ביצירות העוסקות בערים שונות ברחבי העולם – דבלין, לונדון, ניו-יורק, פריז, טוקיו, קהיר, פראג, ועוד. נקרא כתבים תיאורטיים מרכזיים על סוגיות יסוד בחיים העירוניים ובספרות העירונית, ונחשוב יחד איתם על ייצוגי הערים ביצירות הנלמדות. בין הסוגיות שבהן נעסוק: הקשרים בין ספרות לאדריכלות, גבולות חברתיים בעיר וייצוגם האמנותי, היחסים בין שפה ומרחב, מגעים בין תרבויות בעיר, פרספקטיבה ונקודת מבט, מיפוי ספרותי, הקשר בין המרחב העירוני להשראה וליצירה, ועוד.

הצצה לארגז הכלים: סדנה לכתיבת פרוזה-מתקדמים

33-165-01

מר יובל שמעוני

יום ד', 16:00

סמ"א 

סדנה

הסדנה תעמיק  בארגז הכלים של סופר. נבדוק יחד דרכי סיפור וסוגי מספרים, וכיצד נבנית דמות: אילו מאפיינים שלה מוצגים ובאיזה אופן, ומה תועלתו של כל אחד מן האופנים. בעזרת טקסטים נבחרים מספרות העולם נלמד משיטותיהם של יוצרים גדולים לגולל את סיפוריהם. נבדוק איך יכולים הכלים ששימשו אותם לעזור גם למשתתפי הסדנה בסיפורים שיכתבו במהלכה.

 

סיפורי בדים

33-183-01

ד"ר לילי גלזנר 

קורס מתוקשב מלא 

סמ"ב

במסגרת קורס זה נתוודע לתופעה ספרותית פופולארית: כתיבה מחודשת של מעשיות קלאסיות. נבחן מקרוב דוגמאות אחדות  – אילו שינויים הוכנסו במעשיות? האם השינויים הללו משנים את משמעותה של היצירה? האם ניתן לזהות מגמה או מגמות קונקרטיות בגרסאות החדשות? אנו נתמקד במיוחד בשינויים שחלים במעשיות בעקבות השפעת הפמניזמ(ים). שאלות נוספות שנבחן: האם נכון להגדיר יצירות אלו כ"גרסאות", או שמא מדובר ביצירות עצמאיות המקיימות קשרים אינטרטקסטואליים עם טקסטים שקדמו להן בזמן? האם הכתיבה המחודשת היא בבחינת מעשה אמנות או בבחינת מעשה פרשנות? 

סצנות ניתוח וביצוע ממחזה כתוב להצגה

33-911-01

ד"ר רועי הורוביץ

סמסטר קיץ

 

"המחזה הוא הדבר", הצהיר המלט. ואכן, רוב מוחלט של הצגות תיאטרון נשען על חומר גלם קודם, בדמות מחזה. הסדנה מבקשת להתחקות בקצרה אחר שלביו השונים של תהליך העבודה בתיאטרון, במעבר מטקסט כתוב ("מחזה") לביצוע בימתי מלא ("הצגה").  בסיום הקורס יזכו הסטודנטים: 1. להכיר מושגי יסוד בעולם הדרמה והתיאטרון, בדגש על תחום ניתוח המחזות לזהות את  פוטנציאל הבימתי של טקסטים דרמטיים 2. להתוודע לכמה מפסגות הקאנון הדרמטי העולמי והישראלי 3. לפתח חשיבה יצירתית, ספונטניות, מיומנויות חברתיות וחוש ביקורת ביחס לכתיבה דרמטית וביצועים תיאטרוניים 4. להתנסות באופן חוויתי בתהליך העבודה בתיאטרון, ושימוש אפשרי בכלים תיאטרוניים לצרכי עבודתם בדיסציפלינות אחרות. הקורס  יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני. במהלכו ייסקרו המאפיינים והדרישות הייחודיים של כתיבה לתיאטרון (בשונה מפרוזה ומשירה), מרכיבי השפה התיאטרונית, התחבולות הנקוטות בידי  מחזאים על מנת "לברוא עולם" עלי בימות, מושגי הפעולה הדרמטית והקונפליקט הדרמטי, הפרוטגוניסט והאנטגוניסט, לצד תרומתם של היוצרים השונים, השותפים למעשה המרכבה של 'הצגת תיאטרון'.

 

תאריך עדכון אחרון : 12/04/2022