תיאורי הקורסים לשנת תשפ"א

תיאורי קורסים לשנת תש"פ-המחלקה לספרות משווה

[הקורסים מסודרים לפי סדר הימים בשבוע]

שם הקורס

פרטי הקורס

תיאור הקורס

תולדות הספרות

33-299-01

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א', 10:00

שנתי,

קורס חובה שנה א'

שיעור + תרגיל

קורס זה מורכב משני חלקים: הרצאה ותרגיל פרונטאליים שבועיים שילוו בסדרת תרגילים מתוקשבים. בהרצאות ובתרגילים הפרונטאליים נעקוב אחר התפתחות הספרות המערבית, מן העת העתיקה ועד ספרות המאה ה-20 תוך שאנו מדגימים מטקסטים שונים. בתרגילים המתוקשבים נדגים התפתחויות אלו באופן ממוקד על ידי קריאת כתבים נבחרים מן הקנון הספרותי. מן היוצרים המרכזיים שנכיר: הומרוס, אובידיוס, ורגיליוס, כרטיאן דה טרואה, פטררקה, בוקצ'ו, שיקספיר, ראסין, מונטסקייה, וולטר, בודליר, ג'ין אוסטין, וורגי'ניה וולף.

מבראשית לבראשיתיות: 

על גלגולי תמות מספר בראשית בספרות המערבית 

33-253-01

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום א', 12:00

שנתי

הרצאה+סמינריון 

התנ"ך הינו טקסט מכונן בספרות המערבית. משוררים וסופרים שונים כתבו טקסטים המבוססים על סיפורי התנ"ך בואריאציות שונות.  הקורס יתמקד בתימות מרכזיות בסיפורי המקרא בספר בראשית ובגלגוליהן השונים בספרות המערבית החל מן המאה ה-17. בין התימות בהן יעסוק הקורס: בריאת העולם, אדם וחוה, קין והבל ועקידת יצחק. הטקסטים בהם נעסוק יהיו מתחום הפרוזה והשירה.

רומנטיקה ותרבויות אקזוטיות

33-066-01

ד"ר מיכל בן-חורין

יום א', 12:00

סמ"א

הרצאה

הרומנטיקה הגרמנית נודעה בזיקתה אל תרבויות המזרח: התשוקה והאימה, ההיקסמות והגעגוע עומדים במרכזם של טקסטים המציעים שלל ייצוגים של "האחר" מן המזרח (הודו, פרס, סין, ארצות ערב). את העניין והחקירה הלשוניים, הפילוסופיים והפואטיים של תרבויות "אחרות", "מרוחקות", יש להבין כחלק בלתי נפרד מפרויקטים של הגדרת העצמי ועיצוב זהות לאומית גרמנית בעת המודרנית. במהלך הקורס נתחקה אחר הגילויים הספרותיים והפילוסופיים-אסתטיים של זיקה בין-תרבותית זו ביצירות של הוגים ויוצרים שפעלו בגרמניה משלהי המאה השמונה עשרה ועד לשליש האחרון של המאה התשע עשרה.

תומס מאן: בין טריסטן לפאוסטוס

33-047-01

 

 

ד"ר מיכל בן-חורין

יום א', 12:00

סמ"ב

הרצאה

הקורס בוחן את המפעל היצירתי של תומס מאן, חתן פרס נובל לספרות, ומן הסופרים חשובים בגרמניה במאה העשרים. במהלכו נקרא טקסטים פואטיים שונים, החל מסיפוריו הקצרים והנובלות, וכלה ברומן שנכתב במהלך מלחמת העולם השנייה וראה אור מיד לאחריה. מעבר ליצירה הספרותית הנותנת ביטוי לדיאלוג של מאן עם מסורות תרבותיות שונות בין רומנטיקה למודרניזם, הקורס משלב קריאה במגוון טקסטים כגון: מסות, קטעי יומן ומכתבים, כמו גם צפייה והאזנה לאדפטציות של יצירתו הספרותית במדיומים השונים (קולנוע, אופרה). 

אנטישמיות ביצירות ספרות ובאגדות עם אירופאיות

33-199-01

פרופ' רינה לפידוס

יום א', 14:00

שנתי

הרצאה

הקורס יעסוק ביצירות ספרות ואגדות עם אירופאיות הכוללות מסרים אנטישמיים. מגוון המסרים האלה רחב וכולל סמלים יהודיים, התייחסויות למבנה גופו של היהודי, הנתונים הפיזיולוגיים שלו, דיבורו, דרך החשיבה שלו, סוגי המזון שהוא אוכל, עיסוקו, מהותו, כישוריו – שכולם שונים מאלה של הלא-יהודיים וכולם רעים ונפסדים, כפי שהספרות האנטישמית מתארת אותם, תוך דה-הומניזציה ודמוניזציה של היהודי. המסרים האנטישמיים האלה משוקעים ביצירות ספרות ובאגדות עממיות רבות ומונחים בתשתית התרבות האירופאית. ללא הבנה נכונה של המסרים האלה אין אפשר להבין נכונה את תרבות אירופה וספרותיה.

 

 

אגדה רומנטית: שיח האהבה בספרות ובמוסיקה

33-062-01

 

 

 

ד"ר מיכל בן-חורין

יום א', 14:00

סמ"א

הרצאה

 

 

מטרת הקורס לאפשר למשתתפיו להתוודע אל תקופה מרתקת בהיסטוריה של התרבות הגרמנית. נשאל, בין היתר: מה יש באמנות הצלילים ההופך אותה הולמת לביטוי של רגשות וכיצד היא מאפשרת לסופרים לבדוק באמצעותה את שיח האהבה על גילומיו השונים. דרך יצירות פרוזה, לידר ואופרה נבחן את "המחשבה הרומנטית" על אודות האהבה, כמו גם את הגבול שבין מציאות ופנטזיה, מולדת ונדודים, שפיות ושיגעון, חיים ומוות.

הקורס מציע לימוד, חקירה וחוויה (באמצעות קריאה, האזנה, צפייה) תוך התרכזות במגוון יצירות מרפרטואר הרומנטיקה הגרמנית. מבחינה תרבותית, תקופה זו נודעה בניסויים המחשבתיים של יוצריה, ובזיקות הבינתחומיות המציבות אתגר לחשיבה הדיסציפלינרית. מדובר בתקופה שהתבלטה ב"רוח המרד" והיציאה כנגד תפיסות שליטות באשר לטיבו של האדם (נאורות, בילדונג), תוך השחזה של כלי ביטוי ומבע כדוגמת האירוניה.

 

אנטישמיות ביצירות ספרותיות ובאגדות

33-199-01

פרופ' רינה לפידוס

יום א', 14:00

שנתי

הרצאה

 

 

 

תרבויות של זיכרון: ישראל וגרמניה לאחר השואה

33-404-01(ה)

33-4040-01 (ס)

ד"ר מיכל בן חורין

א', 14:00

שנתי

הרצאה + סמינריון

הקורס בוחן מקבץ סוגיות הנוגעות לתרבויות הזיכרון ולשאלות של עדות ותיעוד בגרמניה ובישראל לאחר השואה. במסגרת השיעורים נעסוק בהיבטים שונים של השיח התרבותי הנגזר ומוסיף להגיב על הקטסטרופה של מלחמת העולם השנייה, תוך בדיקה של נקודות ממשק, דמיון והבדל, ויחסי-הגומלין, באשר הם קיימים, בין המרחבים הגרמני והישראלי ובין המדיומים השונים של הייצוג (פואטי, ויזואלי, מוסיקלי, קולנועי). נדון במגוון שאלות הנוגעות לתחומי ידע שונים כגון: הקונפליקט הבין-דורי, התמודדות עם טראומה, שיח מולדת וגלות, שאלת המסורת ואופן ההתכתבות עמה.

בין גברים לנשים בספרות הרוסית

33-381-01

פרופ' רינה לפידוס

יום א', 16:00

שנתי

הרצאה

חקר המגדר בתרבות הרוסית מגלה תפיסות וגישות חדשות שאינן ידועות ואינן מקובלות במערב. הקורס יפתח פתח לתפיסת סוגיות המגדר בעולם התרבותי והחברתי הרוסי. במגדר בתרבות הרוסית אפשר לראות יחסים אמביוולנטיים בין גברים לנשים, כאשר משקל הרגשות השליליים (כגון קנאה, שנאה, נקמנות, תחרות, רצון להשפיל, כך על פי לב טולסטוי) הוא לא פחות ואולי אף רב יותר לעומת הרגשות החיוביים כגון אהבה וחיבה. הקורס מגלה את הסיבות התרבותיות, החברתיות, והפסיכולוגיות לתופעה זאת. מערכת יחסי גומלין בין גברים לנשים בתרבות הרוסית איננה מקשה אחת ויש בה היבטים שונים וסתירות פנימיות. ישנו פער גדול בהסתכלות הגברים בנשים לעומת הסתכלות הנשים בגברים. בקורס תוצגנה גם ההשקפה הגברית וגם ההשקפה הנשית בבני המין השני.

דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים

33-056-01

ד"ר רועי הורוביץ

יום ב', 08:00-12:00

סמ"א

סדנה

הקורס יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני, באמצעות קריאה צמודה, משותפת ודקדקנית, של מחזות מן הקאנון הדרמטי הקלאסי והמודרני, ובראשם "אדיפוס המלך" לסופוקלס ו "האב" של  סטרינדברג. נעמוד בהרחבה על מבנים דרמטיים, תחבולות רטוריות שכיחות וניצול מימדי החלל והזמן בידי המאסטרים הגדולים של הכתיבה לבמה.

החידה של קפקא

 

33-040-01 (ה)

33-0404-01 (ס)

ד"ר מיכל בן-חורין

יום ב', 10:00

שנתי

הרצאה + סמינריון

הפרגמנט של פרנץ קפקא על פרומתיאוס, הדמות המיתולוגית שהעניקה את האש לבני האדם, מעלה שאלה על הסיפור (מיתוס) והספרות בכלל, ותוך כך על המהלך הפרשני הקשור בתשוקה האנושית לפשר ולמובן. התשובה שמספק קפקא בפרגמנט זה, כמו גם באחרים, סבוכה. מטרת הקורס היא להציע קריאה כפולה: ראשית, התמקדות במבחר טקסטים מפרי עטו של קפקא, המדגימים מגוון של סוגיות פואטיות והרמנויטיות; שנית, התוודעות אל חיבורים מפרי עטם של יוצרים נוספים המתייחסים באופנים כאלה ואחרים אל הספרות של קפקא. נברר מה מעמדם של חיבורים אלה ביחס ליצירתו של קפקא, וכיצד הפנייה של היוצרים אל קפקא והדיאלוג עם יצירתו משרתת אותם ביצירתם שלהם.

מעבר לחוויית הקריאה מטרת הקורס לאפשר למשתתפיו לפתח מיומנויות של פרשנות טקסט. זאת לצד הכרת מסורות של כתיבה וקריאה מן המחצית הראשונה והשנייה של המאה העשרים.

ספרות וקולנוע-כליו של הסופר לעומת כליו של הבמאי

 

33-164-01

 

מר יובל שמעוני

יום ב' 12:00

סמ"א

הרצאה

מטרת הקורס – לרשות הסופר והקולנוען עומדות דרכי מבע שונות. האם יש יתרון לאחת על האחרת? על ידי השוואה בין הסיפור הכתוב לעיבוד הקולנועי שניתן לו ייבחנו דרכי המבע השונות, כל אחת וייחודה.

תוצרי למידה – לברר מה כוחו של הספר לעומת הסרט ולהפך; להבין באילו דרכים יכולה כל אחת מן היצירות האלה לעקוף את "חולשותיה" לעומת האחרת ולמצוא להן פיצוי בתחומה; לדעת להשוות את המקור לעיבוד לאור דרכי המבע הייחודיות העומדות לרשות המעבד; לבדוק גם חלופות לעיבוד שנעשה, אם בתחומו של העיבוד ואם בכיוון ההפוך, בתחומו של המקור.

תהום סודית בנפש: סדנא לכתיבת פרוזה

33-163-01

גב' לאה איני

יום ב', 12:00

סמ"ב

סדנת כתיבה

בסדנה נתנסה בכתיבת פרוזה באופן מודרך. נתוודע למחצבים ולכלים של הכתיבה מהפן האמנותי, ונפתח לממד המשחקי שבה. בכל מפגש יודגמו ויידונו טקסטים ספרותיים, יינתנו תרגילים, ויוגש טקסט מקורי של אחד המשתתפים, שיזכה למשוב אישי וקבוצתי. מטרות הקורס הינה לגלגל את האישי ליצירה, ללמוד את הדמיון ולשחק עם הסיפור, לפתח רגישויות של לשון וקריאה, להנכיח את הקול.

הצצה לארגז הכלים – סדנת פרוזה

 

33-161-01

מר' יובל שמעוני

 

יום ב', 14:00

שנתי

סדנת כתיבה

הצצה ראשונית לארגז הכלים של סופר – בסדנה נפתח יחד יכולות בסיסיות, החל בהתבוננות ובקשב וכלה בדרכי סיפר וניסוח. לשם כך ניעזר בתצלומים ובתמונות, בקטעי וידאו ובטקסטים מן הספרות העברית והעולמית. הדמויות – מה נחוץ לבנייתן קודם-כל? אפיוניהן ועוד מידע עליהן, מתי למסור אותו וכיצד? אילו שימושים יש לסגנונות השונים? נבחן בסדנה כמה דוגמאות "מהחיים" וגם מיצירות ספרות נבחרות.

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת– עד המאה ה-18

 

33-651-01

פרופ' יהושע אלקולומברה

 

יום ב', 14:00

סמ"א

הרצאה

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מימי הביניים ועד המאה ה18 (ובכלל). דיון מיוחד יוקדש למחזאים שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות. רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי במאה ה20  (עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות). הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. תנועות ומחזאים אשר יידונו: הפרסה של ימי הביניים, מולייר, דידרו, מריבו,  בומרשה.

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת המאות ה-19, ה-20 וה-21

 

33-652-01

פרופ' יהושע אלקולומברה

 

 

יום ב', 14:00

סמ"ב

הרצאה

הקורס יסקור את תולדות הקומדיה בצרפת, מן המאה ה19 ועד המאה ה21. דיון מיוחד יוקדש למחזאים שהם עמודי הקומדיה הצרפתית, תוך כדי ניתוח של יצירותיהם הבולטות. רוב הקורס יעסוק ביצירות התיאטרון אבל מספר הרצאות יוקדש להשפעת התיאטרון על הקולנוע הקומי (עיבוד מחזות לקולנוע; גלגול מוטיבים וסיטואציות קומיים ביצירות קולנועיות). הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. הקומדיה הרומנטית, תיאטרון ה"בולבר" (לביש, קורטלין, פיידו), תיאטרון האבסורד (יונסקו), מחזאים יהודיים, יסמינה רזה ועוד. יצירות קולנוע מ-אריק רומר, פרנסואה טריפו, אריאן מנושקין, ז'ראר אורי, פרנסיס וובר, ועוד.

"שיר נס השיר" – סדנה לכתיבת שירה

 

33-160-01

מר' אליעז כהן

 

יום ב', 16:00

שנתי

סדנה לכתיבת שירה

כל מפגש ייוחד לנושא מעולם הכתיבה היוצרת בתחום השירה, בדגש על חוויה והתנסות סדנאית בכתיבה, וכן אסיף ומשוב על מה שנכתב במהלך המפגש. הכתיבה תיעשה לרוב בז'אנר חופשי בתוך תחומה הרחב של השירה, ובמהלך המפגשים יודגמו גם תתי-ז'אנרים ספציפיים (כמו: סונטה, הייקו, "מרובעים", פיוט, מדרש-חדש ועוד). בכל מפגש ישולבו טקסטים מן השירה העולמית והעברית לדורותיהם (מהתקופה הקלאסית ועד ימינו), אם כמקורות-השראה ואם כטריגרים לתרגילי-הכתיבה עצמם. מטרות הקורס הן: פיתוח היצירתיות. שכלול היכולות להבעה מאוצרות השירה העברית והעולמית. עיבוד לחוויות אישיות-רגשיות. היכרות עם עולם השירה באופן אינטגרטיבי לצד לימודי התיאוריה והמחקר.

דילמות מוסריות בתיאטרון ובקולנוע (מיוון העתיקה עד ימינו)

 

33-4811-01 (ה)

33-4810-01 (ס)

 

פרופ' יהושע אלקולומברה

 

 

יום ב', 16:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

השאלה הכללית תהיה: "היחס בין מחנך וחניך – בעיות אתיקה". נבחן  את השאלות הפרטיות המסתעפות ממנה, דרך שתי יצירות עיקריות: פילוקטטס לסופוקלס וידיים מזוהמות לז'אן פול סארטר. במקביל ליצירות המרכזיות, חלק נכבד מן המפגשים וכמו כן ההדרכה האישית של הסטודנט יוקדשו לניתוח מחזות או סרטים מכל התקופות. (אפשרות לציפייה בוידאו). בין השאלות אשר יידונו: התשתית הערכית של היצירה, הגדרת הדמות, אופייה ופעולתה, הגורל והאחריות, התקבלות היצירות והשפעתן המוסרית והחברתית. בין היוצרים: אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופאנס; שייקספיר, רסין, קלייסט, איבסן, צ'כוב, ברכט, פינטר, סארטר. ובקולנוע: אורסון וולס, היצ'קוק, טריפו, קוראסווה, ועוד...

 

משחק מתוך יצירה אישית

 

33-057-01

 

 

 

שם המרצה: הדר גלרון

 

יום ב', 18:00

שנתי

סדנה

מטרות הקורס המעשי הזה:

להעביר את הסטודנטים תהליכי יצירה מעשיים.

לנתח ולתעד את התהליכים, כדי שיוכלו  להשתמש בהם בעתיד עם תלמידיהם.

לכוון את נקודת המבט של הסטודנטים להתבוננות חברתית-סוציולוגית, הנשענת  (מבחינה פילוסופית) על תורתו של מרטין בובר ועל יכולתו של האדם להיות אמפתי כלפי האחר. (בניגוד ל'סימפטי' – שזו נקודת מבט מנותקת ).

להתנסות בטכניקות שונות של כתיבה ומשחק, בכדי להעשיר את 'ארגז הכלים' של הסטודנטים, ולאפשר בחירה של שיטות שמתאימות אישית לכל אחד ואחת.

להעניק  למורים לתיאטרון ולבימאי תיאטרון חובבים, כלים שונים ליצירת הצגות\ מופעים, מתוך עולמם של תלמידיהם.

לחבר את הסטודנטים אל כוחות-היצירה שלהם-עצמם, מתוך הקשבה לעולם החיצוני והפנימי שלהם, כמו גם של הסובבים אותם.

 

השיח בין האומנויות: ספרות, אומנות, צילום וקולנוע

 

33-089-01

ד"ר אילה עמיר

 

 

יום ג', 10:00

שנתי

הרצאה

הקורס יעסוק בסוגיות התיאורטיות הנוגעות לקשר בין הספרות והאמנויות הוויזואליות ול"מפנה המרחבי" (Spatial Turn) שהתחולל בביקורת הספרות בעידן שלנו. נפתח בשאלה כיצד מייצר סיפור מציאות נראית וכיצד הוא הוא פועל על הדמיון הוויזואלי של הקוראים. נברר מה בין טקסט ספרותי ובין ציור, צילום וסרט – האם ניתן לשאול מושגים ותיאוריות משדה לשדה, או שיש פער בלתי ניתן לגישור בין מילה ותמונה? נלמד על מושגים כגון, אקפרסיס, פוטו-טקסט ו- mise en abyme. כל זאת תוך קריאה בטקסטים שבדקו את הגבולות בין האמנויות או שילבו ביניהן והתבוננות או צפייה ביצירות (ציור, צילום, קולנוע ווידאו-ארט) שיש בהן התייחסות לטקסטים ספרותיים או דיאלוג עם המדיום הספרותי והנרטיבי.

התפתחות הסיפורת הבלשית

 

33-208-01 (ה)

33-2080-01 (ס)

 

ד" ענת ברייר

 

יום ג', 10:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

נפתח במי שנחשב לאבי הז'אנר אדגר אלן פו. נעבור לקונן דויל והבלש שלו שרלוק הולמס. משם נמשיך אל מלכות תור הזהב הבריטי: אגתה כריסטי ודורותי ל' סיירס. לאחר מכן נעסוק בבלש הקשוח (hard-boiled ) האמריקאי (דשייל האמט וריימונד צ'ינדלר). נעסוק בבלש המשטרתי (פי די ג'ימס). נעסוק בבלש שהוא איש הדת (צ'סטרטון, קימלמן) וכן בבלש ההיסטורי (אליס פיטרס) ובבלש איש המקצוע (רייך, CSI). הקורס ילווה בצפיה בסרטים. הקורס יעסוק בסוגה מזוויות ביקורתיות שונות. החל מתפיסת יחסי קורא-טקסט אצל פוקו וכלה בתאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות.

בין ספרות לפסיכולוגיה:

העולם הפנימי בסיפורת

33-067-01

 

 

 

 

ד"ר אילה עמיר

יום ג', 12:00

סמ"א

הרצאה

הקורס בוחן כיצד מצליחה הסיפורת "לקרוא מחשבות" ולבטא רבדים שונים של התודעה (מודעים ולא מודעים, מילוליים ולא מילוליים), וכיצד מתבטא הדבר בלשון ובמרקם של הטקסט, ביחס בין הדמות והמספר ובשילוב בין מציאות חיצונית ופנימית. במקביל לקריאת מבחר טקסטים מן המאה ה-19 וה-20 (ביכנר, דוסטויבסקי, מוסיל, קפקא, ג'ויס, וולף, ולאס ואחרים), נדון ביחסי הגומלין שבין הספרות והפסיכולוגיה, כפי שהם באים לביטוי בניסיונם של שני התחומים להבין ולייצג את העולם הפנימי.

הקול והגוף

33-580-01

ד"ר אילה עמיר

יום ג', 12:00

סמ"ב

הרצאה

 

ההתמכרות לאלכוהול בספרות 

33-179-01

ד" ענת ברייר

יום ג', 12:00

שנתי

הרצאה

 

 הקורס פותח בנושא ההתמכרות באופן כללי ולאלכוהול באופן פרטי. הקורס יסקור שלבי ההתמכרות לאלכוהול. לאחר מכן נבחן כיצד נושא ההתמכרות לאכוהול בא לידי בטקסטים שונים מהתקפה המודרנית.

תוצרי למידה –

     1. הסטודנטים ילמדו מהי התמכרות לאלכוהול ומהם מרכיביה

  1. הסטודנטים יזהו את שלבי ההתמכרות וכיצד הם מוצגים בספרות.
  2. הסטודנטים יחשפו גם לעיבודים קולנועיים של חלק מהיצירות שילמדו בכיתה

 

ההתמכרות לסמים בספרות

 

33-237-01

 

 

ד"ר ענת ברייר קופלוביץ

יום ג', 12:00

סמ"ב

הרצאה

מטרת הקורס היא לבחון כיצד משתקפת תופעת ההתמכרות לסמים בספרות.

תוצרי למידה :

  1. הסטודנטים ילמדו מהי התמכרות לסמים ומהם מרכיביה
  2. הסטודנטים יבינו את הרקע להתפתחות ההתמכרות לסמים במאה העשרים
  3. הסטודנטים ילמדו כיצד משתקפת תופעת ההתמכרות בספרות
  4. הסטודנטים יחשפו גם לעיבודים קולנועיים של חלק מהיצירות שילמדו בכיתה

 

הנפש והמיתוס – בין מזרח למערב

 

33-009-01

פרופ' יהושע אלקולומברה

 

יום ג', 14:00

שנתי

הרצאה

 

מטרת הקורס להציג, מתוך מבחר רחב של יצירות מן עולם היווני והרומי העתיק, תפיסות מיתולוגיות שונות על נפש האדם. יושם דגש על ההשוואה עם תפיסות הקיימות במזרח התיכון העתיק (מצריים, בבל, ישראל). בין השאלות אשר יידונו: הגדרות הנפש וכוחותיה; היחס  בין גוף ונפש; הנפש ועולם האלים: תופעות החלום, הנבואה, והשיגעון ("mania"); גורל הנפש אחרי המוות. הקורס מחולק לפי תקופות ומחברים. הסופרים או היצירות אשר יידונו: הומרוס, הסיודוס , פינדרוס, אוריפידס, אפלטון, וירגיליוס, אובידיוס, אפוליאוס. ספר המתים של מצרים הקדומה, מיתוסי בבל הקדומה, סיפורי המקרא ואגדות חז"ל על הנפש וגורלה.

השפעות רוסיות

 

33-492-01

פרופ' רינה לפידוס

 

יום ג', 16:00

שנתי

סמינריון

הספרות הרוסית השפיעה השפעה רבה – אפשר אף לומר: מכרעת – על ספרות העולם במאה העשרים. במיוחד נכון הדבר בתחום השירה. אפשר לעקוב אחר השפעות אלה בתחום הספרות האמריקאית, הגרמנית, הלטינו-אמריקאית, וגם כמובן בתחום הספרות היהודית והישראלית.

בסמינריון נעמוד על אופן השימוש הנרטיבי של בורחס בשיטות פילוסופיות מן המזרח והמערב, כלומר השילוב בין מיתוס ללוגוס, וכן תיבחן התייחסותו למערכות תיאורטיות אחרות כגון תיאולוגיה, מתמטיקה ופיזיקה.

חקר ההשפעות הרוסיות על ספרות העולם משלב שימוש בשיטות מחקר חשובות בתחום זה: אינטרטקסטואליות מבית היוצר של יוליה קריסטבה, "חרדת ההשפעה" של הרולד בלום, "מות המחבר" של רולנד בארת' ועוד.

 

 

עיון בבהגווד גיטא

33-190-01

ד"ר איתמר תיאודור

יום ד', 10:00

סמ"א

הרצאה

הבהגווד גיטא היא ספר הספרים ההינדואי ואף הנחשבת ל"תנ"ך ההודי". החיבור הקצר הזה, 700 פסוקים בלבד אורכו, מאגד את הרעיונות והמסורות המרכזיות של ההינדואיזם, ויוצר מהן תרכובת יחודית שהפכה לקלאסיקה עולמית. הקורס יעסוק בבהגווד גיטא מנקודות מבט שונות, ויכלול קריאת קטעים מרכזיים בטקסט

נשים כותבות בעת החדשה ובעידן הנאורות

33-125-01

 

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ד', 12:00

שנתי

הרצאה

הרציונליזם והחשיבה המדעית באירופה במחצית השנייה של המאה ה17- ובמחצית הראשונה של המאה ה18-, גדלה ההכרה הנשית בזהותן הקבוצתית-פמיניסטית. הקורס יתמקד בדרכים בהן טיעונים פילוסופיים של ההשכלה וחקירות רציונאליות סיפקו למספר נשים-כותבות כלים ליצירת קבוצה סוציולוגית המבוססת על שכל יותר מאשר על פיזיות. באמצעות הקדמה רחבה המיועדת לפעול כבסיס תיאורטי ללימוד הטקסטים הספרותיים, הקורס שם כמטרת על להביא את הסטודנטים להבין איך נשים במאה ה-18 מיקמו מחדש את מרכזיותו של הטבע האנושי באינטלקט ותמכו באינטלקטואליזם נשי כקרקע לשוויון בינן לבין בני שיחם הגברים.

החוויה המיסטית במזרח ובמערב

 

33-167-01 (ה)

33-1670-01 (ס)

פרופ' שלומי מועלם

יום ד', 12:00

שנתי

הרצאה + סמינריון

החוויה המיסטית היא חוויה עוצמתית של דבקות באלוהות או איחוד עם המציאות המוחלטת, המופיעה בכל התרבויות ובכל הדורות. קורס זה יציע עיון מעמיק בטבעה הפלאי של החוויה המיסטית ויתאר באופן נרחב את מגוון ביטוייה, הפנימיים והחיצוניים, בטקסטים נבחרים. החוויה המיסטית תיבחן במבט בין-תחומי והשוואתי מקיף, שיסקור את נוכחותה וייצוגיה בספרות, באמנות, בדת, במדיטציה ובפילוסופיה בתרבויות המזרח והמערב.

 

אהבה בין קודש לחול בשירת ימה"ב המאוחרים והרנסנס

33-167-01

נלמד באנגלית

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ד', 14:00

שנתי

הרצאה

הקורס הינו משותף לשתי מחלקות – אנגלית מתמחים וספרות משווה. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו על תולדות שירת האהבה בין המאות ה13 וה17, באיטליה, ובאנגליה. הסקירה תתחיל בבניית תשתית קלאסית לתפיסת האהבה (אפלטון, אריסטו, אובידיוס), תעבור לאוגוסטינוס ואבות הכנסייה, הוגים ניו-פלטוניים כגון פורפיריוס, פלוטינוס ופרוקלוס. הרקע הספרותי יוצג החל מהאסקולה הסיציליאנית במאה ה13, "הסגנון החדש המתוק" של השירה הטוסקנית (גווניצלי וקוולקאנטי), דנטה אליגיירי (החיים החדשים, קטעים נבחרים מהקומדיה האלוהית), פרנצ'סקו פטררכא (הסונטים), ובוקצ'ו (סיפורים נבחרים מתוך הדקמרון). הסקירה האיטלקית תסתיים עם התייחסות לשירת האהבה מאת ג'מבטיסטה מרינו.   סקירה זו תתפוס שני שליש מהקורס – השליש האחרון יוקדש להקשר האנגלי, החל מסיפורי קנטרבורי, התרגומים הראשונים של הסונטות של פטררכא, השירה האלגורית של אדמונד ספנסר (מלכת הפייות), האסקולה המטאפיסית (דאן, הרברט וקריישו), וקטעים נברים ממחזותיו של שייקספיר. הקורס יסתיים עם כמה קטעים מגן העדן האבוד מאת ג'ון מילטון. 

החיפוש אחר הגאולה מהודו העתיקה ועד לבודהיזם

 

33-328-01

פרופ' שלומי מועלם

 

 

יום ד', 16:00

סמ"א

הרצאה

אחד ממושגי המפתח של ההינדואיזם הקדום הוא ה"מוקשה" (moksha ), השחרור מן הסבל או החרות העליונה. הקורס יבחן את החיפוש אחר השגת המוקשה במסורת ההינדואיזם, מספרות הוודות והאופנישדות ועד לזרמי הפילוסופיה ההודית. יושם דגש על הביטויים הספרותיים של המוקשה לסוגיה, וכן על הבנת הזיקה בין מושגי המפתח ההינדואיסטיים ( מוקשה, דהארמה, קארמה, ברהמן, אטמן), וכן ייסקרו בהרחבה השירה ההודית וזרמי הפילוסופיה ההודית. במהלך ההרצאות תערך השוואה לנושאים מקבילים מן הספרות, התיאולוגיה והפילוסופיה המערבית. הקורס יסקור את התפתחותו ההסטורית, התרבותית הפילוסופית והספרותית של ההינדואיזם הקדום תוך דגש על גלגוליי מושג ה"מוקשה" כאידיאל שחרורו של האדם מן הסבל וגאולתו-העצמית. סקירת ההינדואיזם תתחיל בספרות ובשירה של הוודות והברהאמנות הקדומות, ובפולחני הקורבן הנלווים אליהם. יושם דגש על אידיאל הדהארמה (אמת נצחית) והסנסקריט כשפה המוחלטת. לאחר מכן נעיין ב"מגילת היערות" של ספרות האופנישדות, המציגה את העקרונות של הפרישות ומציאת העצמי המוחלט (אטמן). בשלב הבא נסקור את ששת הזרמים של הפילוסופיה

ההודית (דראשנות) כאמצעים מקבילים להשגת השחרור. כל אחת מן ההרצאות תלווה בהתייחסות להשוואה לנושאים מקבילים במסורת המערבית

זן בודהיזם: ספרות, תרבות ומדיטציה

 

33-321-01

פרופ'  שלומי מועלם

 

יום ד', 16:00

סמ"ב

הרצאה

מהו הזן? הקורס יציג את הגותו וספרותו של הזן-בודהיזם. במהלך ההרצאות  נסקור את התפתחותה של מסורת המדיטציה של הבודהיזם,  החל מן הבודהיזם הקדום בהודו, דרך הצ'אן בסין, ועד לשגשוג זרמיי הסוטו-זן והרינזאי-זן ביפן. כמו כן יתואר בהרחבה הזרם המיסטי של הטאואיזם הסיני, שהשפיע עמוקות על עיצובו של הזן בודהיזם. במהלך ההרצאות יושם דגש על השוואה לנושאים מקבילים מן הספרות, התיאולוגיה והפילוסופיה המערבית. בין הנושאים: הבודהיזם הקדום ו"ארבעת האמיתות הנאצלות" של הבודהא שהתפתח בהודו במאה החמישית לפני הספירה התגלגל לסין באסכולת ה"מהאיינה" הבודהיסטית במאה השישית. שילובו של המהיינה עם המיסטיקה של הטאואיזם בסין הוליד את זרם הצ'אן, שהפך לזן-בודהיזם בגילגולו היפני. ייסקרו עקריי הזן בודהיזם בשני הזרמים העיקריים: סוטו-זן, רינזאי-זן, תוך דגש על שילובם של ספרות, מיסטיקה ומדיטציה.

סופרים, מספרים ודמויות : מעשה היצירה ופענוחה בספרות ובביקורת

 

33-513-01

ד"ר אילה עמיר

יום ה', 10:00

סמ"א

הרצאה

האם קיים קשר בין הסופר ויצירתו? מה טיבו? מה הקשר בין הסופר לדמות, וכיצד מתבטא הדבר ביצירה? האם יש הבדל בין סופרת לסופר, ובין מספר שחור למספר לבן? כיצד מבטא הטקסט הספרותי את תהליך יצירתו? נדון בשאלות אלה על ידי קריאה בטקסטים ספרותיים וטקסטים שסופרים כתבו על יצירתם (סרוונטס, ג'יימס, עוז, פואנטס, אוסטר ועוד) בצד מאמרי ביקורת ותיאוריה של אסכולות שונות בחקר הספרות. כן נצפה ונדון בייצוג/ים קולנועיים של כותבי ספרות.

קוראים: היבטים ספרותיים, פסיכולוגיים ותרבותיים

 

33-507-01

ד"ר אילה עמיר

יום ה', 10:00

סמ"ב

הרצאה

בקורס ייבחנו תופעת הקריאה ומעמדו של הקורא ממגוון פרספקטיבות, והוא ישלב בין עיון תיאורטי לקריאה ביצירות ספרות. נסקור את השינוי שחל במעמדו של הקורא – מן התפיסה הספרותית הטהרנית שבה הקורא הוא הבניה העולה מן הטקסט (הקורא האידאלי) לתפיסות העוסקות בקוראים ממשיים מן הבחינה הפסיכולוגית (הטקסט כאתר לעיבוד תכנים נפשיים), ההיסטורית (הקריאה כמפגש טנטטיבי בין תקופות), המגדרית והאתנית (הקריאה כנגד צפנים דכאניים) והתרבותית בכלל. כן תיבחן תופעת הקריאה כחוויה של השתקעות (immersion) או מעתק (transposition)  לעולם מקביל תוך השוואה לפעילויות אחרות בתרבות העכשווית ובמרחב הווירטואלי (משחקי תפקידים, משחקי מחשב, מציאות מדומה וכו'). בצד עיון בטקסטים ביקורתיים הממוקדים בקוראים ובדמיון הקריאה (איזר, פיש, פרויד, הולנד, פטרלי, יאוס) נקרא יצירות ספרות שהקורא מרכזי בהן כתימה או כעקרון מבני (קאלווינו, שלינק, אנדה). אם יישאר זמן נצפה בקטעים מסרט או שנים הנותנים ביטוי לנושא זה (נערת קריאה, הסיפור שאינו נגמר).

מחזותיו של שייקספיר

33-297-01(ה)

33-2970-01 (ס)

 

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ה', 10:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

מחזותיו של ויליאם שייקספיר הינם טקסטים שמתמודדים, כפי שטען סמואל ג'ונסון ב1765, עם נושאים נצחיים, טבע האדם הנאור והשפל, ובכך מעמידים אל מול הצופה מראה בה היא רואה את עצמה ומתבוננת בנפשה. בקורס זה אנו נקרא (ונצפה) כמה מהמחזות הקנוניים של שייקספיר וננתח אותם מהזווית הפילוסופית והתיאולוגית.  הסטודנטים יתמודדו עם מספר קריאות אקלקטיות ומאתגרות של הטקסטים ויוזמנו להגיב לשאלות דתיות וקיומיות נוקבות שיבלטו מהמחזות בעזרת כלים פרשניים לקוחים ממספר הוגים מודרניים וטרום-מודרניים. בניגוד לקריאות היסטוריציסטיות שמבקשות למקם את המחזאי בהקשרו הסוציו-תרבותי, בקורס זה אנו נשוטט בין תיאטרון והגות פילוסופית / דתית על מנת למצוא דרכים להפוך את הקלאסיקות שללו ללקחים רלוונטים לחיינו הפוסט-מודרניים.

החיים כסיפור

33-097-01

ד"ר אילה עמיר

יום ה', 12:00

שנתי

הרצאה

קורס חובה שנה א'

בקורס תוצג תורת הסיפור, כפי שהתגבשה בשיח על ספרות מן המאה הרביעית לפנה"ס דרך הסטרוקטורליזם והמחקרים הנרטולוגיים של שנות השישים והשבעים ועד ימינו. ייבדקו הנחות היסוד שלה והקשר שלה לחקר מערכות התרבות בכלל. בתוך כך יעסוק הקורס בשאלות כגון: מהו סיפור? אלו סוגי קשרים יש בו? אילו מבני זמן? מי מספר אותו וכיצד? מי רואה אותו? כיצד הוא מעצב מרחב? כיצד הוא מעביר דיבור, מחשבה ורגשמהן עמדותיו הגלויות והסמויות? אילו סוגי סיפורים יש, ואילו צרכים הם משרתים? כיצד מושפע טקסט סיפורי מן הקונטקסט ההיסטורי שלו? אלה גלגולים עבר מושג הסיפור, או הנרטיב, בעשורים האחרונים? כל אלה ייבדקו תחילה בטקסטים סיפוריים במובהק, ואחר כך בטקסטים לא בדיוניים מתחומי ידע אחרים (היסטוריה, פסיכולוגיה, משפט), שהנרטיב מובלע בהם או פועל באופן סמויכן ניגע בשיעור בחקר הנרטיב בקולנוע.

תורת הספרות ועקרונות מתודולוגיים.

33-294-01

ד"ר יעקב מאשיטי

יום ה', 12:00

שנתי

סמינריון

חובה לתלמידי מחקר

 

בקורס זה נלמד את התפתחותה של תורת הספרות, את הזרמים השונים ואת ההשפעה שלכל אחד מאלה הייתה על התפתחותם של כלים מתודולוגיים. הקורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים והינו תחנת חובה למי שנכנס למסלול לקראת כתיבת תיזה או דיסרטציה. במשך השנה נציג כל אחת מן האסכולות והסטודנטים יתבקשו ליישם את העקרונות הפרשניים של כל זרם על טקסט לבחירתם.

אסתטיקה מודרנית 

 

33-352-01 (ה)

33-3520-01 (ס)

פרופ' שלומי מועלם

יום ה', 14:00

שנתי

הרצאה+סמינריון

 

מהו היפה? מיהו היוצר הגאון? מהי האמנות? מטרת הקורס היא לעיין בתיאוריות מרכזיות של פילוסופיית האסתטיקה המודרנית מן המאה ה 18 ואילך ולהבהיר את זיקתן לתיאוריות ספרותיות, לזרמים תרבותיים ולז'אנרים ספרותיים. יושם דגש על השאלה כיצד האסתטיקה הפילוסופית מהווה תשתית לתיאוריות של ביקורת הספרות.

 

ספרות ילדים-ממעשיות האחים גרים עד הארי פוטר

33-070-01

ד"ר לילי גלזנר

יום ה', 14:00

סמ"א

מיועד רק לתלמידי תואר ראשון

כולנו מכירים וכולנו יודעים ספרות ילדים מהי. האמנם?! קורס זה מזמין את הסטודנטיות והסטודנטים לבחון שאלות יסוד, בהן: מהי ספרות ילדים? מיהם הנמענים של ספרות ילדים? מה בין ספרות ילדים לבין ספרות חוצת גבולות (Crossover Literature)? האם ספרות ילדים מַבְנָה מציאות או משקפת אותה? נבחן מפגשים בין שדות שיח שונים (כמו השיח המגדרי ושיח הזהויות) לבין ספרות ילדים.

יוצאים מהריבוע: קומיקס והספרות המערבית

33-179-01

ד"ר לילי גלזנר

יום ה', 14:00

סמ"ב

במסגרת הקורס אנו נתוודע למדיום של הקומיקס – ובכלל זה לשפה ולשאלות שהוא מעלה. שאלות שיש להן נגיעה במספר תחומים: פרשנות חזותית, ניתוח ספרותי, תורת העיבודים, שאלת הקנון הספרותי ודילמות עכשוויות בתחום הספרות והחינוך. כמקרי מבחן מרכזיים ישמשו אותנו טקסטים מן העת העתיקה, מימי הביניים ומן הרנסאנס – ועיבודיהם העכשוויים לקומיקס ולמנגה. במסגרת הפרזנטציות הסטודנטים יוכלו לבחור גם יצירות קומיקס מקוריות ו/או יצירות קומיקס שעוסקות בתקופות ו/או נושאים נוספים.

התיאטרון הישראלי והמחזאות המקורית

33-910-01

ד"ר רועי הורוביץ

יום ה', 16:00

סמ"א

הרצאה

התיאטרון הישראלי דהיום הוא זירת פעילות אינטנסיבית (שלא לומר, אינפלציונית) ורבת-פנים. אולם, לא תמיד היו כך פני הדברים. יהודים, בשונה מבני עמים ותרבויות אחרים, הדירו רגליהם מפעילות תיאטרונית במשך מאוד בשנים, והחלו לעסוק בה בהתמדה רק בשלהי המאה ה 19.

במהלך הלימוד, נתחקה אחר ההיסטוריה הקצרה (יחסית) הזו ולאחר מכן, לשרטט את קלסתר פניו של התיאטרון הישראלי. בין היתר, נעמוד על יחסה האמביוולנטי של היהדות לעצם העיסוק בתיאטרון, מאפיינים בולטים של הרפרטואר המוצג במקומותינו (המגמה הרווחת של עיבוד יצירות ספרותיות לבמה, מרכזיות העיסוק בשואה ובאקטואליה, המחזאים הבולטים (לוין, אלוני, סובול), התעצמות 'הקול הנשי' בשנים האחרונות  ועוד.

הלימוד יתבסס על הרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה, צפייה בקטעי וידאו, ביקור מאורגן בהצגות תיאטרון ומפגש עם אמנים ואישים בולטים בתחומי העשייה התיאטרונית בארץ.

 

ד"ר עירית פוגל

יום ה', 16:00

סמ"ב

הרצאה

 

סצנות ניתוח וביצוע – ממחזה כתוב להצגה

 

33-911-01

 

 

 

 

יום ה', 18:00

 

סמ"א

הרצאה

הקורס יתחקה אחר תהליך העבודה, ההופך מחזה כתוב למופע תיאטרוני. במהלכו ייסקרו המאפיינים והדרישות הייחודיים של כתיבה לתיאטרון (בשונה מפרוזה ומשירה), מרכיבי השפה התיאטרונית, התחבולות הנקוטות בידי מחזאים על מנת "לברוא עולם" עלי בימות, מושגי הפעולה הדרמטית והקונפליקט הדרמטי, הפרוטגוניסט והאנטגוניסט, לצד תרומתם של היוצרים השונים, השותפים למעשה המרכבה של 'הצגת תיאטרון'. הלימוד ייעשה באמצעות קריאה משותפת, שהויה ודקדקנית, של סצינות נבחרות מתוך הקאנון העולמי והיהודי-ישראלי.

סיפורי בדים: מעשיות ומעשיות-מחודשות בתרבות המערב

33-183-01

ד"ר לילי גלזנר 

 

קורס קיץ מקוון

 

במסגרת קורס זה נתוודע לתופעה ספרותית פופולארית: כתיבה מחודשת של מעשיות קלאסיות. נבחן מקרוב דוגמאות אחדות  – אילו שינויים הוכנסו במעשיות? האם השינויים הללו משנים את משמעותה של היצירה? האם ניתן לזהות מגמה או מגמות קונקרטיות בגרסאות החדשות? אנו נתמקד במיוחד בשינויים שחלים במעשיות בעקבות השפעת הפמניזמ(ים). שאלות נוספות שנבחן:

האם נכון להגדיר יצירות אלו כ"גרסאות", או שמא מדובר ביצירות עצמאיות המקיימות קשרים אינטרטקסטואליים עם טקסטים שקדמו להן בזמן? האם הכתיבה המחודשת היא בבחינת מעשה אמנות או בבחינת מעשה פרשנות? 

קולוקוויום מחלקתי

33-950-01

יום ה', 12:00

חמישה מפגשים בשנה

חובה לתלמידי מחקר