מלגות

מלגות פנימיות

פרס נשיא האוניברסיטה ודקנית בל"מ לדוקטורנטיות.ים על פרסומים


מענקים ומלגות לסטודנטים תואר ראשון - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


תואר שני - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין אוניברסיטת בר-אילן במלגות לתואר שני במגמת דרמה ותיאטרון ובמגמת כתיבה יוצרת במחלקה לספרות משווה - מידע רלוונטי לחץ כאן


תואר שלישי - מידע רלוונטי באתר האוניברסיטה


מלגת הנשיא - הגשת מועמדות בחודשים אפריל-מאי עבור מועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות.


 

מלגות חוץ

קול קורא למלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט- מידע רלוונטי לחץ כאן

קול קורא למלגת מנפרד לאנשטיין לחוקרים ישראלים - למחקר בגרמניה- מידע רלוונטי לחץ כאן 


מלגת קרן עזריאלי - מידע רלוונטי לחץ כאן


מכון ליאו בק לתולדות יהודי גרמניה ותרבותם - מידע רלוונטי לחץ כאן


מלגת קרן רוטשילד - מידע רלוונטי לחץ כאן


מלגת הקרן הישראלית למדעים (ISF) - מידע רלוונטי לחץ כאן