תכנית לימודים חלקית למקצוע הראשי

שנה

קורסים

ש"ש

 

א'

1. תולדות הספרות – חובה (הרצאה + תרגיל)

2. קורס חובה נוסף (על פי חובות המחלקה באותה שנה)

3. קורס בחירה מתוך החטיבות השונות

2 ש"ש

2 ש"ש

2 ש"ש

 

ב'

1. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. 2 קורסי בחירה מתוך החטיבות השונות

2 ש"ש

4 ש"ש

 

ג'

1. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. 2 קורסי בחירה מתוך החטיבות השונות

 

2 ש"ש

4 ש"ש

 

ד'

1.  קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. קורס בחירה מתוך החטיבות השונות

3. סמינריון

2 ש"ש

2 ש"ש

2 ש"ש

ה'

1. קורס בחירה מתוך החטיבות השונות

2. קורס בין-תחומי או בתולדות האמנות

3. סמינריון

2 ש"ש

2 ש"ש

2 ש"ש