תכנית לאנשים עובדים –דו חוגי

 

דו-חוגי מובנה

במסלול דו-ראשי מובנה ילמד הסטודנט 50 נ"ז בספרות משווה:

299-01

299-02

097-01  

תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה

תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל

קורס החיים כסיפור (חובה)

2 נ"ז

2 נ"ז

4 נ"ז

 

חטיבה ראשונה: פרוזה  

8  נ"ז

 

חטיבה שניה: שירה 

6  נ"ז

 

חטיבה שלישית: דרמה 

8  נ"ז

 

שני סמינריונים (משנה ב' ומעלה)  

8  נ"ז

 

שני קורסים באסתטיקה וביקורת

8  נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית

2  נ"ז

 

קורס כתיבה במסגרת קוראים, חושבים כותבים

2 נ"ז

 

 סה"כ: 50  נ"ז

 
 

 

 דו-חוגי שאינו מובנה

במסלול דו-חוגי  שאינו מובנה ילמד הסטודנט בכל אחת מן המחלקות 54 נ"ז (נוסף על החובות הקבועות):

 

299-01

299-02

097-01  

תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה

תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל

קורס החיים כסיפור (חובה)

2 נ"ז

2 נ"ז

4 נ"ז

 

חטיבה ראשונה: פרוזה

8 נ"ז

 

חטיבה שניה: ליריקה

6 נ"ז

 

חטיבה שלישית: דרמה

8 נ"ז

 

שני קורסים באסתטיקה וביקורת (משנה ב' ומעלה)

8 נ"ז

 

קורס באמנות, בינתחומי או בחירה

4 נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית

2 נ"ז

 

קורס כתיבה במסגרת קוראים, חושבים כותבים

2 נ"ז

 

סמינריונים

8 נ"ז

 

סה"כ: 54 נ"ז

 
 

*** למידע נוסף הקליקו כאן על לימודי ספרות לתואר ראשון.