תלמידי מחקר בהווה

Ph.D
שם נושא המחקר מנחה
מיכל בן עמי זוגיות, תוקפנות ומשחק : קריאה מחודשת בתיאטרון האבסורד באמצעות תיאוריה פסיכואנליטית של 'יחסי אובייקט'
שרה בר יוסף בר יוסף שרה

המחקר מציע קריאה פרשנית אינטרדיסציפלינרית ביומניה של אתי הילסום, שנכתבו באמסטרדם תחת הכיבוש הנאצי. הקריאה מבקשת לבחון היבטים שונים של מרחב ותנועה ביומנים תוך התמקדות ברבדים שונים של הטקסט. מושגי המרחב והתנועה בו יבחנו במישור הטקסטואלי ובמישור התוך נפשי של הכותבת תוך שימוש בתאוריות מעולמות הספרות והפסיכואנליזה. בנוסף, המחקר יבקש לבחון את הזיקה בין המישורים, תוך התייחסות למושגי טראומה ועדות.

גולדשטיין אור

חסידות ופילוסופיה: פרשנות סוקרטית לדמותו ולהגותו של מנחם מנדל מקוצק

נמרוד גולן "עבודת האמנות האמפתית: יצירתו המאוחרת של אלברטו ג'אקומטי בראי פסיכולוגיית-העצמי הקוהוטיאנית" (The Empathic Work of Art: Giacometti's late works in view of Kohut’s Self-Psychology)
שרה דוד

מיניות ותשוקה בספרות עכשווית של נשים דתיות/חרדיות

שני דוידוביץ עיון מחדש במושג האירוניה ובביטוייו הנרטיביים ביצירותיהם של חורחה לואיס בורחס ומיגל דה סרוונטסו
עדי דוקטור

ניתוח בינתחומי של תורת האובייקטיביזם בכתבי איין ראנד מפרספקטיבת רעיון העלאדם בהגותו של פרידריך ניטשה

דקס ארנון

הדיאלוג בין הפואטיקה של ייצוג העבר בהגותו של ולטר בנימין לפואטיקה של הזיכרון בעידן שלאחר השואה

זך מעין

הארס כממד הרסני בהוויה האנושית וייצוגו ובאמנות ובספרות: עיון משווה

חמל גילה

גוף ללא תודעה – תודעה ללא גוף סיפורי אדם בורא אדם בקריאה השוואתית

ליאורה יפה השוואה בין המחזאים חנוך לוין ודב מרגולין:רקע, סביבה, תרבות ושפה תיאטרונית
יפרח שרית

כתיבה יצירתית של ילדים עם לקויות למידה חיזוק היבטים של קוהרנטיות, סנגור עצמי וויסות רגשי במסגרת טיפול ביבליותרפי-עיון פסיכואנליטי-ספרותי

לי ליבר

בגידות בזוגיות בפסיכואנליזה ובספרות רוסית של המאה התשע-עשרה

קטרינה מארון

A Comparative Study   Circe, Sibyl, Beatrice, Urania Fertility Cycles

מרים מלאכי ראשית ההיסטוריוגרפיה של אמנות יפנית בגרמניה וצרפת במפנה המאה העשרים
נאוה מלכיאל טוב ורע: פיצול או אינטגרציה: קריאה פסיכואנליטית בסדרה הארי פוטר מאת ג'יי קיי רולינג
מסתאי דינה

"כשולי הפצע שמוכרח להשאר פעור" (נלי זק"ש) כתיבה פואטית לאחר השואה כעדות טראומטית מחקר השוואתי בפסיכואנליזה ובספרות תוך התבוננות בשירתן-עדותן של נלי זק"ש (1906-2016) דומין הילדה) 1891-1970)

נאווה מרן התחדשות והעצמה נשית ב"גיל השלישי": קריאה פרשנית ברוח תיאוריות פמיניסטיות ביצירותיהן של סופרות יהודיות אמריקניות ואפרו-אמריקניות
ענת נבות טראומה, משחק וייצוגי עצמי ביצירותיהם של ז'ורז' פרק, לאה איני ואמיר גוטפרוינד
עדי סגל

הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת

ספקטור ישראל

הספרות היהודית-אוקראינית

מרגלית (Margalit) סרה (Serra) השליחות האנושית‬. הפואמה "נביא" כדיאלוג בין ז'וזֵפּ קַרְנֵר לבין השירה האירופית.
אלאונורה עובדיה זהויות בספק ביצירות כאמל דאוד, סייד קשוע ואלן מבנקו (Questioning identities in the works of Kamel Daoud, Sayed Kashua and Alain Mabanckou)
מורן פרל-הרפז לקרוא אנדרטאות-לבנות זיכרונות: ייצוגים אמנותיים לזיכרון השואה באוסטריה גרמניה וישראל (Reading Monuments Building Memories: Books and Libraries in Holocaust Memorials and Contemporary Art
ראויה שנטי

אדם, חברה, תרבות ודת באספקלריית יצירתה הספרותית וההגותית של נואל אלסעדאוי

M.A
שם נושא המחקר מנחה
חוסיין אמאני

ייצוג אימהות חד־הוריות בספרות: בחינת שלושה מקרי מבחן מן הספרות העכשווית הישראלית והאמריקאית

לבנון חוה

"דרך שידבק בה": היצירות פרקי אבות ובהגווד גיטא אמונה מוסר ודרך ארץ

נטע לי מטלון זיכרון כמייסד זהות ב"וולדן" של הנרי דייויד תורו ו"קצכן" של יואל הופמן.
צרור מתן

התפתחות הרליגיוזיות ביצירתו של פנחס שדה לאור הגותם של הוגים תשתיתיים ביצירתו , מהאקזיסטנציאליזם אל החסידות