BIU Campaign
במחלקה לספרות משווה עוסקים בלימוד, ניתוח ופרשנות של יצירות ספרות, תיאטרון, תרבות ואמנות מהקלאסיקה העולמית. בואו אל סביבת הלימודים המפרה של המחלקה לספרות משווה כדי להתמחות בתפיסות משתנות של הרוח והיצירה האנושית, לחקור זיקות בין נפש האדם לייצוגים פואטיים ואסתטיים ובין עולם הדמיון למציאות החברתית, ולהתבונן בצורות ביטוי תיאטרוניות ומופעיות וקשרים בין סרטי קולנוע עכשוויים למיתוסים עתיקים. המשך...