BIU Campaign
במחלקה לספרות משווה מתמחים בלימוד, ניתוח ופרשנות של יצירות ספרות, תיאטרון, תרבות ואמנות מהקלאסיקה העולמית. בואו אל סביבת הלימודים המפרה של המחלקה לספרות משווה כדי לחקור קשרים בין סרטי קולנוע עכשוויים למיתוסים עתיקים, תפיסות משתנות של הרוח והיצירה האנושית, צורות ביטוי תיאטרוניות ומופעיות, יצירות מן העבר ומן ההווה, יחסי הגומלין בין עולם הדמיון והמציאות החברתית, וזיקות בין נפש האדם לביטויים פואטיים ואסתטיים. המשך...
יצירת קשר