מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה וערבית

בואו ללמוד במסלול הדו-חוגי של המחלקה לספרות משווה והמחלקה לערבית.

התמחות בספרות ותרבות מערבית לצד התמחות בתחום השפה והספרות הערבית מקנה יתרון לכל המעוניין הן בהוראה והן בקריירה הקשורה לחקר התרבות (הוצאת ספרים, תכניות תרבות באמצעי המדיה השונים ועוד) 

 

במסלול דו-חוגי מובנה ילמד הסטודנט קורסים של המחלקה לספרות משווה בהיקף 50 נ"ז :

 

299-01

299-02

097-01  

תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה

תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל

קורס החיים כסיפור (חובה)

2 נ"ז

2 נ"ז

4 נ"ז

 

חטיבה ראשונה: פרוזה  

8  נ"ז

 

חטיבה שניה: שירה 

6  נ"ז

 

חטיבה שלישית: דרמה 

8  נ"ז

 

שני סמינריונים (משנה ב' ומעלה)  

8  נ"ז

 

שני קורסים באסתטיקה וביקורת

8  נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית

2  נ"ז

 

קורס כתיבה במסגרת קוראים, חושבים כותבים

2 נ"ז

 

 סה"כ: 50  נ"ז