מסלול ישיר לתואר שני

סטודנטים מצטיינים במסלול החד-חוגי יוכלו ללמוד במסלול הישיר לתואר שני. סטודנטים אלה יאותרו על ידי המחלקה במהלך סמסטר ב' של שנה ב' ויוצע להם להכנס למסלול זה.

סטודנטים במסלול הישיר חייבים לסיים את לימודי התואר הראשון וכן לסיים את לימודי התואר השני במסלול מחקרי עם תזה (תוך 5 שנים) או במסלול ללא תזה (תוך 4 שנים). כדי לעמוד ביעד של השלמת שני תארים בתוך פרק הזמן הקצוב, וכדי לאפשר לסטודנטים מצטיינים השתלבות במסלול המהיר ללימודים מתקדמים, נבנתה תוכנית לימודים מיוחדת לתואר הראשון, שבעיקרה היא חד-מחלקתית (מקצוע חד חוגי), הכוללת בדרך כלל מכסת לימודים מופחתת. במסלול מיוחד זה יש להשתתף בקורסים לתואר השני כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון. 

במסגרת התואר הראשון יקבלו הסטודנטים הפחתה של 8 נ"ז ? מ יופחתו לסטודנטים 8 נ"ז בלימודי הבחירה.

במסגרת התואר השני:

במסלול המחקרי (מסלול א) יקבלו הסטודנטים הפחתה? של 2 נ"ז מלימודי הבחירה (כלומר ילמדו 24 נ"ז בלבד).

במסלול העיוני (מסלול ב) ילמדו 36 נ"ז.

הסטודנטים יקבלו פטור מלימודי יסוד ביהדות בתואר השני.

 

תנאי הקבלה למסלול הישיר

1. בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של 85 לפחות בקורסי המקצוע החד חוגי, ובתנאי שבמועד הדיון בבקשה יהיו ציונים סופיים ל-8 קורסים בשלושה סמסטרים של תוכנית הלימודים המלאה במסגרת המקצוע החד חוגי

2. לימודים רצופים בתוכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד.

3. לימודים רצופים של תואר ראשון ותואר שני באותה המחלקה. לא יוכלו להתקבל למסלול הישיר סטודנטים שלמדו שנה או יותר במחלקה שונה מהמחלקה שבה הם מעוניינים להשלים את המסלול הישיר.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.